Svar till: Olas problematisering & läxa – 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 7 Svar till: Olas problematisering & läxa – 7

#5918

Ola Samnegård
Moderator

Vilket av de övriga argumenten på kursen tycker du ligger närmast mitt egna ”gudsbevis” ovan? Motivera ditt svar.

Som nästintill alla övriga argument berör även mitt argument den s k via eminentia och talet om det obetingade. Närmare bestämt så består ju mitt argument av två delar. Den första delen, som visar att det finns en och endast en evig, absolut, objektiv och oberoende Sanning, är ett ontologiskt (dvs begreppsligt) a-priori-argument. Den andra delen som visar att denna Sanning ligger bakom allting annat talar ju om denna som en första orsak. Jämfört med de klassiska versionerna av dessa två argumentstyper menar jag att min version undviker motargument som går att rikta mot dessa utifrån tanken på oändlighet.

Ett argument mot att det måste finnas en första orsak är ju att det istället finns en oändlig orsakskedja utan början. Men detta undviker min version genom att visa att allt ändå är beroende av en enda evig, absolut, objektiv och oberoende Sanning.

En kritik mot det klassiska ontologiska argumentet är att det går att betvivla att det finns något vilket intet högre kan tänkas, ens i vår tankevärd. Att det går att tänka sig att det finns behöver ej betyda att det finns väldefinierat ens där. Betänk följande:

Vi kan säga oss tänka på det högsta naturliga talet (av 0, 1, 2, 3, …). Om vi antar att det talet är jämt(delbart med 2), kan vi sedan addera 1 och konstatera att den nya summan är udda och högre än det vi antagit vara det högsta. Med samma resonemang som i det ontologiska beviset, har vi visat att det högsta naturliga talet ej är jämt utan udda. Men om vi istället börjar med antagandet att det är udda, leder samma resonemang till att det är jämt. Vi förstår att resonemanget innehåller fel. Felet är att en grupp med oändligt antal objekt ej nödvändigtvis innehåller ett objekt som inget annat objekt är större än. Detta fel drabbar även det klassiska ontologiska argumentet, då gruppen av tänkbara ting kan antas innehålla ett oändligt antal.

Men mitt argument undviker även att träffas av denna kritik då det inte innehåller någon jämförande term såsom ’högsta’.