Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5907

GT 7 Björns uppgift

Björn säger: ”Någon/något annorlunda står inför oss, bakom oss. Vi har inte själva satt upp kriterierna för gott och ont, de kommer av sig själva till oss.” Såhär tolkar jag det:

Till en person som ska genomgå ett svårt test, en tenta, säger vi nästan spontant ”Det kommer gå bra, du klarar det, ta det bara lugnt, gå bara igenom alla frågorna först.” Vi säger inte: ”50% kommer klara provet, det kan bli du eller inte.” Det ger ingen kraft, det ger inget stöd eller uppmuntran. Vi människor är normalt sett inte sådana, vi säger inte så.
Vi har en automatik i oss som liksom pushar varann framåt, uppåt, liksom elefantmammorna samlas kring den lille elefantungen som trillat i en grop och puttar och puttar tills han kommer upp. De ger inte upp förrän han är uppe.
Det är meningen med livet, Vi ger inte upp. Det naturliga är att vi kämpar även när det är motigt, och alla runtomkring förväntar sig det av oss också.

Men. Här serverar jag ett par egna tankar till kring veckans uppgift. Björn säger: ”Frihet och sanning är abstrakter. Men friheten är där, vi upplever den konkret. Däremot kan man inte ’ta tag’ i den. Jag säger: med språkets hjälp kan jag säga eller skriva att jag ”har ett grepp om friheten” t ex i en dikt, och kan därmed sätta resonemanget på glid.
Mitt andra resonemang är att på ytterligare ett sätt motbevisa Kants teori. Vi kan faktiskt kolla hållbarheten i hans påstående att verkligheten bara är upplevd och inte verklig. Vi kan nämligen fråga andra eller varandra dels om mätbara ting, att det överensstämmer med ens egen uppfattning: ”Är detta bord 1,5 m långt?” ”Ja” ”Okej” Verkligheten stämmer med min upplevelse. Dels kan vi säga: ”Vad det är varmt idag och kvavt! Är inte blomman därborta vacker?” ”Jo” Någon annan tycker likadant.
Egentligen tror jag helt enkelt att meningen med livet är biologisk. Parningsdriften kan vi inte förnuftsmässigt resonera bort, bara kanske skamset erkänna att den gycklar oss. Syftet med den är ju också att föröka sig, att skaffa barn, och det är ju så välkommet att man t o m sträcker sig till att kalla en kvinna mörderska som vill råda över sin kropp och inte föda. Tveksamt där om den fria viljan är så fri!
Själv tycker jag det är svårt att bevisa Guds existens med metafysiska eller filosofiska argument. Jag har läst alla Peter Kreefts 20, och några låter riktigt bra, men… Så jag går tillbaks till två som jag tycker är riktigt hållbara: ”Gud är den utan vilken inget är.” Och Thomas av Aquinos ”Om Gud kan vi inte veta vad han är, utan enbart vad han inte är.”
Charlotta S