Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5905

Jonas Alberg
Deltagare

Den transcendentala erfarenheten , ett slags förförståelse av något bortom verkligheten , måste vara grunden för upplevelsen av Gud och pekar därmed också mot existensen av Gud. Sedan är det en fråga om metafysisk grundhållning vad man lägger i begreppet existens. Realisten talar om en av människan oberoende verklighet och med sådan syn kan man i den transcendentala erfarenheten se a) Gud (oberoende av människan) eller b) något annat. Anti-realisten ser inte att existens oberoende av människan har någon mening och kan på samma sätt, men på annat sätt, i den transcendentala erfarenheten se a) Gud (beroende av människan: människan som skapare av Gud, inte tvärtom, eller något annat.

Den transcendentala erfarenheten gör existensen av Gud, men inte nödvändig.

Alla ”bevis” bygger på något slags sannolikhet, och flera av varandra oberoende bevis kommer stödja varandra. Jag ser fram emot kommande lektion.

/Jonas A