Svar till: Olas problematisering & läxa – 7

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 7 Svar till: Olas problematisering & läxa – 7

#5897

Carina Sundberg
Deltagare

Gud välsigne dig Ola
Om nu ett ting har verklig existens, så existerar det i sanning. Men denna sanning kan i sig inte vara totalt oberoende av den enda eviga, absoluta, objektiva och oberoende Sanning, som vi kallar Gud, då detta leder till möjliga motsägelser dem emellan. Med detta resonemang anser jag mig ha visat att denne Gud också på något sätt är alltings Skapare.

Jag tycker att detta till talar mig verkligen om att Gud existerar, Han är en stark kraft som vi ej ser ,men vi kan se det han har skapat. Gud är oenlig vi kan ej med våra tanke kraft föreställa oss hans storhet och hans allsmäktighet, det går över vårat förstånd .Han finns och är i allt det han har skapat.