Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5890

Ingeli Aalto
Deltagare

Övertygande eftersom – om jag bygger på mitt tidigare antagande att samvetet är det starkaste gudsbeviset – alla på något vis brottas med sitt samvete i mer eller mindre medveten grad. När allt det vi ser i naturen och samhället fungerar optimalt som det ska enligt Guds mening – är det under eller mirakel. Vi människor är som enskilda delar samverkande i detta genom att antingen samarbeta eller motarbeta skapelsen, medvetet eller omedvetet. Vår fria vilja öppnar upp för antingen det godas yttersta mening eller det ondas förintande mening.