Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5876

Tack, Charlotta — med ”värde” i detta sammanhang syftas ofta på graden av vara, en växt kan leva och växa, ett djur kan därtill förflytta sig och varsebli saker, en människa kan därtill förstå och skilja gott och ont. Denna skala bygger nog ytterst på Aristoteles. Men grader av vara kan användas i andra samband också, t.ex. att något är mer eller mindre musikaliskt, estetiskt, mer eller mindre vad det ska vara (att vara ”mänsklig” t.ex.). Vargen är jobbig och har så ett ringa ”värde” för oss såsom umgängesdjur men den anses förverkliga ett högre vara än en växt på grund av vad den kan o.s.v.