Svar till: Olas problematisering & läxa – 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 6 Svar till: Olas problematisering & läxa – 6

#5872

Ola Samnegård
Moderator

Vad anser ni vara det starkaste argumentet för Guds existens av de 20 som tas upp på veckans föreläsning? Motivera ditt svar.

Som framgår av era svar så värderar olika människor styrkan i de här argumenten olika. Detta gäller även oss lärare. För mig är argumenten utifrån design och ändamålsenlighet, kompletterade med den antropiska principen de starkaste, troligen på grund av mitt intresse av matematik och naturvetenskap som gör att jag själv kan granska argumenten kring frågan. För Björn väger andra argument betydligt tyngre.

Rent allmänt föredrar man sannolikt de argument som anknyter till ens egna intresseområden, vare sig det är: universums orsak och mål och ändamålsenlighet, grader av perfekton med människan som krona, religiös erfarenhet av något större, övergripande moral i samvetet som skiljer sig från det evolutionärt gynnsamma, begreppsliga överväganden eller något annat.

Katolska Kyrkans Katekes framhåller att människans förnuft kan komma fram till existensen av Gud som alltings ursprung och mål, men säger inte i detalj hur detta går till. Istället pekar man just på att det finns många vägar.