Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5871

Carina Sundberg
Deltagare

hej Björn skriver om detta jag skrev till dig och skickade.
Man kan dela in detta i olika delar
Den psykologiska iaktagelserna Att Gud är finns i allt som han har skapat till oss, som blmmerna vi kan lukta på som sprider sin doft, träden som står i sin prakt ,alla slagsfåglar som vi kan lyssna på när de sjunger sin sång .
De kosmologiska GUDSBILDEN den är att de finns en tillvaro och samtidigt så finns den ej, de i sig själv finns en yttre orsak som måste existera en inte existera.
Den ontologiska Guds beviset år att priori argument som försöker att fastslå med en att Gud existerar med en logisk nödvändighet. Det finns inget utom Gud och han år mer en vad våra tankar kan nå i hans allsmäktighet , därför finns Gud.
Aprioriska argument som inte handlar om av de vi iaktar utan mer av begreppet av vår analys.
Aposoliska iaktagelser där några tar upp olika faktorer i naturen .

Carina Sundberg