Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN Svar till: DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

#5856

GT del 6
Ser jag en röd tråd i alla argumenten eller spretar de åt alla håll?
Jag vet inte. Jag vill minnas att jag replikerade på Olas problematisering del 3. Min poäng var, och det var lite ett försvar av Björns resonemang, att man bara genom språkets hjälp, ordvalet och grammatiken, om man vill det, kan hävda nästan vad som helst. Bara genom att komponera en vältalig, säljande, propagerande, skrämmande eller smickrande frasering kan man övertyga människor om nästan vad som helst.
Jag tror förstås på Gud, därom råder ingen tvekan, och ingen har tvingat mig till det vare sig från början eller nu. Det är inte det som är poängen här. Tron är väldigt stark, och även om jag har tagit, vad jag själv tycker, ett rationellt beslut, så även om jag får en storm av personer mot mig som råder mig att tänka om, så om det funkar för mig så gör jag det inte på raken. Lättare är det förstås om det finns några fler som tänker och tror som jag. Vi behöver inte alls vara i majoritet. Detta liknar lite oss katolikers situation i Sverige idag, kan jag tänka.
För mig skulle praktiskt taget vilket argument som helst för att bevisa Guds existens duga. Jag skulle t o m tacksamt ta emot så många sådana som möjligt för att använda till att berättiga min tro, eller för att försvara den om det behövs.
Därför upplever jag att det går en röd tråd genom Peter Kreefts argument. Möjligen, möjligen finns ett undantag som gett mig en del huvudbry. Argument nummer 4 i ordningen som påstår att det finns grader av fullkomlighet, grader av värde, skalor av godhet…? För mig har t ex vargen ett väldigt lågt värde. Jag vet att en massa människor är emot mig. Det finns de som likställer djurens värde med människans och t o m de som anser vargen vara viktigare!
Jag anser att alla människor har lika värde. Vi är också beroende av både djuren och naturen: kaktusar och myror, solen, sjöarna, haven och skogarna, hela kretsloppet. Allt är beroende av vart annat. Allting står på något sätt i förhållande till något annat. Därför kan jag inte riktigt hålla med Peter Kreeft på hans punkt 4. För hur skulle man kunna gradera värden? Hur skulle man kunna göra skalor där något har mer värde än något annat? En skala på godhet? Är ormen och getingen långt nere på den skalan i så fall? Men de måste var goda för någonting, annars skulle meningen med hela skapelseberättelsen falla isär. För hur ska vi annars kunna svara på frågan varför om det inte finns någon tanke bakom allting?

Charlotta S