Svar till: Olas problematisering & läxa – 6

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 6 Svar till: Olas problematisering & läxa – 6

#5845

Jonas Alberg
Deltagare

Tillvarons ändamålsenliga ordning som man brukar tillskriva evolutionen men
där den antropiska principen antyder en
från början nedlagd potential till utveckling, i naturen inbyggda nödvändiga konstanter, vars orsak rent sannolikhetsmässigt antingen förutsätter en intelligent och skapande kraft redan från början eller ett oändligt antal universa (teorierna om multiversa, jfr tex Stephen Hawkins och Max Tegmark), vilka dock rimligen i sin tur förutsätter en yttersta orsak; det tycker jag är mycket starka argument som står sig mot ”vetenskapen”. På det mer personliga planet finner jag strävan efter det goda och estetiska upplevelser övertygande, det måste finnas en grund för dessa utanför mig själv och det går vidare än bara sociologiska förklaringar; etiken och estetiken, likaväl som sanningen, pekar mot något högre. /Jonas A