Svar till: Olas problematisering & läxa – 5

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 5 Svar till: Olas problematisering & läxa – 5

#5827

Ola Samnegård
Moderator

Vad anser du vara det tydligaste sättet vi kan erfara det obetingade?

Hur man besvarar denna fråga kan dels bero på hur man uppfattar vilka som avses med ordet ’vi’ och dels bero på vilka egna erfarenheter man har. Om man tänker sig en skala från det mest allmänmänskliga till mer och mer personliga erfarenheter, så hade jag rangordnat de ämnen ni tar upp enligt följande: Tidens oändlighet, det egna självmedvetandet, naturens storhet, människors strävan mot det goda, spontanitet, upplevelse av mening och/ eller nåd och mirakel. På sätt och vis är de alla bra svar. Värt att notera är dock att de senare typerna av erfarenheter kräver TRO för att tolkas så, och kan därför inte ensamma vara det som leder till en förnuftsmässig insikt om detta.