Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 4 Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

#5774

Ola Samnegård
Moderator

Är det verkligen en självmotsägelse att något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var? Hur tänker du här?

Jag menar att denna så kallade självmotsägelse endast är språklig och beror på att man använder samma term för olika aspekter. Ty när något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var, innebär detta att det antar någon ny aspekt som det inte hade innan, samtidigt som det behåller vissa aspekter som de var innan.

Det kan vara frestande att hävda att kärnan finns kvar och det kan mycket väl vara så. Men det resonemanget blir till exempel svårt i förhållande till en hög med småsten där man tar bort en sten i taget. Till slut upphör det att vara en hög, men det beror knappast på att man just då råkat ta bort högens ”kärna”.

För att undvika detta problem väljer jag alltså att beskriva förändring som att något antar någon ny aspekt som det inte hade innan, samtidigt som det behåller vissa aspekter som de var innan. Beskrivet så här visar det sig att här inte finns någon verklig självmotsägelse. Tyvärr får detta även konsekvensen att vår upplevelse av förändring, enligt mig, inte räcker för att som Peter Knauer (som Björn berättade om i sin senaste video) dra slutsatsen att varje sak är skapad ex nihilo i varje ögonblick.