Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 4 Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

#5772

Ola, idag vågar jag skriva följande:
1.- Via positiva är den lätaste sätt att förstå Guds existens, och som Björn skriver
meningen är obegränsat och analog.
2.- Via negativa, mitt äsikt är Gud förneka man kan inte. Men ändå kan man tänka på en
antimateria skapelse likartad som existerar samtidigt på en någon annan dimension.
3.- Via eminentia.- Man bekräftar och påstår Guds existens på grund att Gud överträffar
vilken mänsklig tanke empirisk eller förnuftig baserad.
Hälsning
Rogelio.