Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

start Forum OLAS PLANK – Skriv, tänk, kommentera! Olas problematisering & läxa – 4 Svar till: Olas problematisering & läxa – 4

#5744

Ingeli Aalto
Deltagare

Ni har båda rätt, Björn i det att man inte till fullo kan greppa eller beskriva Gud med ord. Samtidigt så är vi skapade till hans avbild, ämnade att uppfylla hans löften här på jorden så vi kan och ska inte vara rädda för detta uppdrag, och kan också glimtvis uttrycka och utföra en del av det han är genom våra ord och handlingar.
När det gäller självmotsägelsen i begreppet förändring finns dessa motsägelser hela tiden i Bibeln. Vi både finns och inte – i relation till allt och vår omvärld. Det är upp till oss som medskapare att formas till det vi är ämnade att vara, vilket också är att bli våra sanna och verkliga jag.