Visar 0 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5700

   Jonas Alberg
   Deltagare

   I artikeln ställs frågan: ”hur kan man veta att Gud är mer än en idé?” Några med tvingande säkerhet föreliggande bevis att Gud är mer än en idé kan nog inte frambringas, men genom de klassiska gudsbevisen, ontologiska eller kosmologiska eller av andra slag, anförs förnuftiga skäl som underbygger uppfattningen om Guds existens. Var för sig men framför allt sammantagna utgör de starka förnuftsmässiga skäl för att Gud är mer än en idé och i artikeln nämns något om Anselm av Canterburys ontologiska bevis, och något om två av Thomas Ab Aquinos vägar till Gud, kontingensbeviset och allting till synes ändamålsenliga ordning, men alla dessa bevis bygger på vissa premisser. I artikeln tas upp två centrala angrepp på denna dessa fundament: 1) Kants syntes och slutsatser, att ”tinget i sig” (”das Ding an sich”) inte är åtkomligt för vår kunskap , för människans medvetande är funtat så att vi tar emot och bearbetar intryck i kategorier som skymmer den egentliga verkligheten, men som med rätta framhålls i artikeln förutsätter dock detta att det finns ett ”ting i sig”, en objektiv sanning, om än ej åtkomlig för oss. 2) Nietzsches ideer om att världen trots allt är absurd – som jag tror man kan tolka på två sätt, antingen en utsaga att världen är absurd, eller en utsaga att om man tänker på visst sätt så blir den absurd – verkar dock förneka detta. Nietzsche kom sedan att utöva ett inflytande på senare tänkare, och jag tänker här på existensialisterna: Sartre m.fl. att det är existensen som går före essensen, människans är alltings mitt, och i förlängning de postmoderna ideerna att det finns ingen annan sanning än den egna (om man bortser från påståendet om att det är så, för det måste ju vara sant, och då finns det någon annan sanning annars faller det). I artikeln förs ett enkelt motargument, om att sanningen ligger i medvetandet så skulle sanningen kunna försvinna med medvetandet, vilket förefaller minst sagt absurt. Jag tycker artikeln var mycket läsvärd, och välskriven, och ganska besvärlig, men jag finner att det finns fog i det som sägs, både om Gudsbevisen och de argument som anförs. /Jonas A.

Visar 0 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.