PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 8

Etiketter: 

Visar 11 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7492

   Ola Samnegård
   Moderator

   Vad kan Jesu ord om Jona-tecknet ha för betydelse för oss idag?

  • #7494

   Ricardo Pillay
   Deltagare

   Jona är den roligaste boken i bibeln tycker jag.Han vill inte höra vad Herren har att säga, han vill komma så långt bort som det går.
   Han är så mänsklig, vill inte att Gud ska visa barmhärtighet mot Judarnas fienden. Han fick tillbringa 3 dagar i fiskens buk innan han lydde order och talade med Nineves folk.
   Jesu ord om Jona tecknet handlade om Jesu uppståndelse. Det var, menade Jesus det allra största tecknet på att Han var messias.
   Vi människor är utlovat uppståndelse och en plats i himmelen MEN bara om vi omvänder oss och tror på Jesus Kristus.
   Betydelsen för oss kristna är vår firande av påsk, vi kan efter fastande och synda bekännelsen delta i den stora glädjen på påskdagen.

  • #7495

   Gloria Lattke
   Deltagare

   Jag håller med Ricardo.
   På Jesus tid fanns det religiösa ledare som inte trodde på Honom,, fastän de hade sett några av Jesus mirakler. De ville ändå se något tecken och då sa Jesus till dessa religiösa ledare att de skulle följa Jonas profetia. Profetian refererar till samma tid som Jona var i ”den stora fisken” – 3 dagar med tre nätter – samma tid som Jesus var i graven, innan Han återuppstod. Det var det enda tecknet som Jesus gav till dem. Det är bara Jesus grav som stod tom. Vilka andra har gjort det? Vem trodde på att han kom till liv efter dessa tre dagar? Det handlar om tro. Icke troende frågar efter tecken även idag. Om de inte tror på den fantastiska och sanna berättelse om Jona, hur kan de tro på Jesus uppståndelse?

  • #7496

   Jonas Alberg
   Deltagare

   I våra studier av profeterna har vi äntligen kommit till Jonas
   – på hebreiska: יוֹנָה (Yônâh eller Yonáh), namnet betyder ”duva”, arabiska: يُونَان (Yūnān eller Yōnān), grekiska: Ιωνάς (Ionás), klassisk grekiska: Ἰωνᾶς (Iōnâs), latin: Iōnās eller Iōnā)

   Han var enligt 2 Kung 2:14 samtida med Jerobeam II, kung i Nordriket Israel under 700-talet f Kr. Enligt traditionen föddes han i byn Gat Hefer norr om Nasaret , och begravdes där, men enligt muslimsk tradition begravdes han i Mosul i nuvarande Irak (Mosken där över hans minne , Nebi Yunis, förstördes 2014 av ISIS).

   Under 700-talet fanns två stormakter i Mellanöstern , Egypten kring floden Nilen och Assyrierna kring floderna Eufrat och Tigris bortåt tvåflodslandet (Mesopotamien). Assyrierna erövrade på 700-talet Nordriket och förde bort de tio judiska stammarna där, Israels tio förlorade stammar (varefter endast fanns kvar två av de judiska stammarna i Sydriket Juda med huvudstaden Jerusalem , som är en annan historia – Jerusalem erövrades senare av Kung Nebukadnessar, Babyloniernas kung som erövrat Assyrierna, varpå följde exilen i Babylon osv).

   Under tidiga 700-talet uppträder en rad profeter i Nordriket och varnar för detta, de säger att folket avfallit och kommer att straffas.

   Boken om Jonas ingår i tolvprofeboken med de sk mindre profeterna vid sidan av de stora (Jesaja, Jeremia, Hesekiel). Den ingår i judarnas heliga skrift Tanach, som består av toran (lagen) , Nevim (profeterna) och ketuvim (skrifterna), och därmed som en del av Gamla testamentet i kristna Bibeln, och Jonas har även en plats i Koranen i den 10 suran.

   I Jonas bok berättas hur han får ett uppdrag att bege sig till Assyriernas huvudstad Nineve för att få Assyrierna att omvända sig, för annars skulle deras stad förstöras.

   Jonas vill inte och beger sig på ett skepp i motsatt riktning mot Tarshis (i Spanien) men det uppstår en storm och sjömännen kopplar den till Jonas och slänger honom i sjön där Jonas sväljs av en stor fisk som för Jonas tillbaka österut , i tre dygn är Jonas i fiskens buk. Han beger sig sedan till Nineve och folket där omvänder sig , men Jonas är fortfarande upprörd, och kan inte riktigt förstå varför ett folk som gjort fel ska skonas. Assyrierna frånfaller dock igen och staden och deras rike går alltså under när de erövras av babylonierna år 612 f.Kr.

   Det finns flera teologiska teman här : motvillighet/frivillighet ; varför orättfärdighet kan förlåtas . Därtill finns en klar berättelse som ligger till grund för ”Jona-tecknet”, som nya testamentet anknyter till, till och med Jesus säger att folket ska inte få annat än ”Jona-teckner”, i tre dygn ska han vara borta och sedan komma igen.

   Inom exegetiken (tolkningsläran) talar man om typologiska förebilder

   Temat är vanligt inom konsten, inte minst kyrkokonsten, ex alla kalkmålningar av Albertus Pictor i Uppländska kyrkor .

   Jona och valfisken finns i två olika motivtyper. Ibland kan de vara kombinerade i ett och samma motiv. Nedan anges var de två olika motiven finns avbildade.

   Motiv 1
   Jona kastas i havet för att uppslukas av valfisken
   Bibelställe
   Jon 1:5–2:1

   Kyrkor
   Almunge – Travé II, valvet, Södra valvkappan (V)
   Bälinge – Travé I, Norra väggen
   Danmark – Travé I, valvet, Södra valvkappan
   Härkeberga – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
   Odensala – Travé I, valvet, Södra valvkappan (V)
   Täby – Travé II, valvet, Södra valvkappan (Ö)

   Här får berättelsen om Jona i fiskens
   buk bilda grund för en typologisk tolkning, som en förebild för Jesu Kristi gravläggning (Matt 27:59–61; jfr BP 27/.g.)

   Motiv 2
   Jona som utspys av valfisken
   Bibelställe
   Jon 2:11

   Kyrkor
   Almunge – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
   Bromma – Travé I, Norra väggen
   Danmark – Travé I, valvet, Södra valvkappan
   Härkeberga – Travé II, valvet, Norra valvkappan (V)
   Odensala – Travé II, valvet, Västra valvkappan (S)
   Täby – Travé II, valvet, Södra valvkappan
   Vaksala – Norra kapellet, Östra väggen
   Ösmo – Travé III, valvet, Södra valvkappan (V)

   Här får berättelsen utgöra en typologisk förebild för Kristi uppståndelse (Luk 24)

   /Jonas A

  • #7497

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Jona-tecknet är ett extremt och ultimativt kallelse till omvändelse.
   Jona var ett tecken för folket i Ninive (Lk 11:30) men det är aktuellt även idag.
   Jona-tecknet talar också om att det hotande straffet är alltid villkorligt dvs att allt ligger i våra händer.
   Jona-tecknet talar också om att hur än gudlösa må ett samhälle vara är omvändelsen möjlig och folket från Ninive vittnar om det.
   För det första kristna symboliserade Jona-fisket Kristi tomma grav och det är egentligen svar på din fråga Ola.
   Vi kan dock se också stor kontrast mellan Jonas och Kristus. Jonas valde att dö (Jon 1:12) för att behålla mänskligheten splittrad och att bevara den judisk-hedniska distinktionen. Jesus har istället gett sitt liv för att samla hela mänskligheten i en kärlek (Ef2:14-18).
   Jesu ord om Jona-tecknet (i fall det uppfattas i kontext) är ett svar till de gudlösa som vill sätta Gud på prov och kräver tecken och mirakel för att tro på honom.

   Folket från Ninive har fått 40 dagar. Vilket ursäkt hittar på vi som har fått 40år (Medjugorje 1981-2021) under vilka har ”profeternas drottning” oavbrutet kallat oss till omvändelse

  • #7498

   Ingemar M Lind
   Deltagare

   Jona 1:12 Kasta mig överbord, så lugnar sig havet. Jag vet att jag är skuld till att ni har drabbats av den här fruktansvärda stormen. Jona 1:15 De tog Jona o kastade honom överbord, o havet upphörde att rasa. Jona 2:1-2 Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar o tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Jona 2:11 På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Luk 11:29-30 Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve skall Människosonen bli det för detta släkte.

  • #7502

   Gud kan rädda människor, och gör det med dem som vi inte ens unnar att räddas. Jonas betydelse, hans vistelse i vatten återkommer i dopets sakrament än idag. Detta var positivt även för hednakristna, för även de kunde räddas. Vatten finns med i skapelsen, i graviditeten, runt Jona där han låg i valfiskens buk, i dopet. Gud önskar att orättfärdiga räddas. Han älskar dem. Liksom en mor älskar ett bråkigt och trotsigt barn. Tillrättavisning – JA. Förskjutning – NEJ. Gud kan förändra allt. Omvändelse är möjlig. Och bibeln berättar gärna också om ”bråkiga” individer. Det är sannerligen inte bara helgon. Så vill jag också skriva att det är mycket intressant att läsa andra elevers svar. Och tack för informationen om Jona-tecken vid olika kyrkor! Intressant. Eva S

  • #7503

   Carina Sundbetg
   Deltagare

   Guds frid vare med er alla ❤️
   Det jag fick ut av denna text är att Jona bli kallad av Faden och han struntade i vad han hade sagt.Han tvivlade pp sin kallelse och gjorde ej det ham skulle.Gud tar hand om alla även alla djuren ingen går förlorad.Han förlåter dem som kommer med ånger som a Jonas.Gud skapade oss för att vi skulle leva med honom.Vi fick också ett eget val.Dem som ej vill tro på honom kommer gå evigt förlorade när slutet kommer.Men de som tror på herre Jesus Kristus kommer få vara med på det stora bröllopet i himmelen.

  • #7505

   Mikael Åkeborg
   Deltagare

   Att vi ska omvända oss och sluta att söka efter de tillfredsställelser som världen ger. Det är så lätt att hänga med i denna världens impulser om vad som är rätt och fel, att vi ska tillfredsställa oss själva, tänka på vårt eget behov och förverkliga oss själva. Istället för att förverkliga oss hos Gud som vill att vi ska vara den vi är skapade att vara.

  • #7510

   Ola Samnegård
   Moderator

   Att vi i svåra situationer kan vara förvissade om att Gud både kan och vill rädda oss ur all nöd vi hamnat i, om vi bara vänder oss till Gud i tro och ber om räddning. Detta gällde både Jona själv, folket i Nineve och Jesus.
   Gud vill rädda alla, även sådana vi kanske inte unnar det.

  • #7511

   Arlette Chené
   Deltagare

   Jona tecken visar att Gud är sen till vrede och rik på kärlek – barmhärtighet. Alla omvänder sig i jonaboken: de hedniska sjömän som egentligen var goda människor, nineveborna som var barbariska assyrier men som trodde på Jonas korta profetia och som gjorde bot och även Gud själv som ”ångrade det onda” han hade velat göra mot Nineve. Mot den rebelliske och själviske Jona visar han bara tålamod och omsorg som en öm moder. Jonaboken visar redan i GT hur Gud är förlåtande och hur israeliterna kan vara hårdnackade! Till sist men inte minst, kunde fisken inte smälta profetens kropp mer än döden kunde behålla Jesu kropp i sin makt; efter 3 dagar och 3 nätter blev Jona uppkastad på stranden men Jesus blev uppväckt från de döda efter att ha besegrat döden.

  • #7528

   Annica Cardell
   Deltagare

   Jonatecknet, att Jona tillbringade tre dygn i ”fiskens” mage motsvarar de tre dygn Jesus låg i klippgraven innan han uppstod. Det skulle vara beviset för att han var den verklige Messias.

Visar 11 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.