PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 7

Etiketter: 

Visar 10 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7474

   Ola Samnegård
   Moderator

   Vad kan förutsägelserna om den lidande Messias hos profeterna säga oss om betydelsen av Jesu lidande och död?

  • #7475

   Ricardo Pillay
   Deltagare

   Vi vet att Judarnas lidande i GT förknippades med folkets ständigt olydnad de bröt mot Gudsbud om och om igen. Man var då enligt Judisk tradition tvungen att offra felfria djur i olika ritualer för att bli kvitt sina synder och försonas med Gud.
   Profeterna förutsåg en oskyldig man utan synd som skulle lida för sitt folks synder och offra sig själv frivilligt så att inte bara Judarna men alla världens folk skulle försonas med Gud, allt enligt Guds vilja.

   • Det här svaret redigerades för 1 månad, 3 veckor sedan av Ricardo Pillay.
  • #7479

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Det finns många möjliga tolkningar, och därav olika religioner. Den judiska är väl väntan på Messias som ännu inte kommit. Den kristna tolkningen kan uppfattas på olika sätt. En kritisk-skeptisk: Evangeliernas författare pressade in de källor som fanns , och satte in händelserna i denna kontext, och att allt är påhitt, låt vara omfattande och sinnrikt. Den i kyrkan grundade : här förmedlas och mottas genom helig Ande en beskrivning av något genuint omvälvande och stort. Ingen av tolkningarna kan avvisas per se, utan det blir ytterst en fråga om övertygelse och tro, där dock bedömningen måste ses i ljuset av förklaringar i övrigt, ett slags kontextuell helhet. Personligen – som katolik – har jag inga problem med kyrkans lära och tolkningar av texterna i ljuset av allt annat. Profeterna som verkade för länge sedan talade till sin samtid med domsord men även med hopp och dom beskriver en framtida person som kommer ta på sig ett lidande för allas skull, vilket i urkyrkan och därefter kommit att läsas på det sättet att profeterna talade om Jesus. /Jonas A

  • #7481

   Gloria Lattke
   Deltagare

   En lidande Mesias är en levande bild av att Han kom till oss genom ett gudomligt uppdrag. Det skulle bli så, som många profeter bl a Jesaja förutsa.
   Jesus var Mesias. Han gjorde inget motstånd när han blev åtalad och gripen, utan han lät hända allt som förutsägelsena hade förutspått långt back i tiden.
   ”Han fann sig i lidandet,
   han öppnade inte sin mun,
   Han var som lammet som leds till slakt,
   eller tackan som är tyst när hon
   klipps,
   han öppnade inte sin mun.” (Jesaja 53:7)

   Det som var i skrifterna skulle bli uppfyllt. Han offrade Sin kropp och Sitt blod. Han var oskyldig och trots det tog Han på sig all världens skuld för att befria oss från all orättfärdighet. Förutsägelserna säger oss att detta var ingen saga, utan att det var på allvar. Där kommer vår tro.

   / Gloria Castilla

  • #7482

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Ola, jag tycker att din fråga på bästa sätt besvaras av själva Herren i Lk 24:44-50.
   Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

  • #7483

   Hosea 6:2 ”__ Ge liv och efter 2 dagar resa sig, alltså 3-e dagen. Jesus uppväcktes på 3-e dagen efter sin död. Sakarja 12:10 I Davids ätt , jerusalems invånare ska jag utguta en anda av godhet och bön.” Det är detta så många idag längtar efter, att leva i en anda av godhet och bön. En korsfäst och dömd Gud, helar och sonar och botar ett grundläggande systemfel, vår synd och skuld. Det är utanförskapet som är korsfäst. Herrens makt är all. Jesus på korset, en ny Adam. Eva S

  • #7484

   Ingemar M Lind
   Deltagare

   Luk 24:21 Vi hoppades att han var den som skall befria israel.
   Ps 34:20 Den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom från allt.
   Hos 6:2 Han ger oss liv efter två dagar, på den tredje reser han oss upp, så att vi får leva inför honom.
   Sak 12:10 Men i davids ätt och i jerusalems invånare skall jag ingjuta en anda av godhet o vilja till bön, och de skall se upp till mig. Den som de har genomborrat skall de sörja som man sörjer sin, ende son, de skall gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.
   Jes 42:1-3 Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalde som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom, han skall föra ut rätten till folken. Han ropar inte, han höjer inte rösten, hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av, den tynande lågan släcker han inte. Trofast skall han föra ut rätten.
   Jes 53:4-5 Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

  • #7485

   Carina Sundbetg
   Deltagare

   Frid vare med er alla❤️

   På Jesaja tid så väntade folket en annan räddare än den Gud som förkunna de genom profet a.På Jesus tid sökte folket en stark kung (en messias).De behövde ingen svag och lidande människa för det fanns fullt av dem.Det är endast Gud som kan föresäga framtiden.I texterna Psaltaren o Jesaja förutsägande Profesior om Messias.Allt de som David och Jesaja har proffiterat om Messias har gott i uppfyllelse.Det är herrens egna ord och han har med sitt ord förkunnar varför Jesus utförde allt detta och vad som var frukten av alla hans gärningar.Det är viktigt att vi tar imot dessa ord med ett troende hjärta.Det var för våra överträdelser han skulle lida., genom att han tog våra skulder har vi förklarats rättfärdiga in för herren.han har vunnit degen över synden och dödens bojor,inte bara för oss utan för alla.Det är frukten av hans lidande och död.Genom hans uppståndelse kom den Heliga anden till var och en av oss som ar blivit döpt i anden genom dopet.Utan anden så hade vi ingen kyrka ingen församling.Idag sitter Jesus på fadens högra sida och ber för oss och med oss.Genom kyrkan får vi ta del av eukaristin fram till han kommer åter och vi får leva med honom i det förlovade landet.

  • #7486

   Ola Samnegård
   Moderator

   Profeternas förutsägelser visar att Jesu lidande och död var inbegripna i Guds räddningsplan för alla folk långt före det ägde rum. Messias skulle i sin försoningsdöd bära konsekvensen av allas synd och så öppna en väg genom lidandet till befrielse från all orättfärdighet för alla som vill följa Honom.

  • #7493

   Arlette Chené
   Deltagare

   Nu råkade jag se ditt svar Ola, så jag är lite sen…(Fick en stent inopererad förra veckan, så jag är efter i allt här hemma.) Dock är det en sak som Jesus visade som judarna inte riktigt hade förstått, och det är att Gud är kärlek. Jesu gärning är den obestridliga bevis på att Gud är barmhärtig och älskande. Profeterna hade redan siat om detta i kontrast till Deuteronomen som visade Gud som en Gud som är jalo,straffar all orätt och belönar det goda. Visst är Gud rättfärdig men ”barmhärtigheten triumferar över domen.” (Jak. 2: 13b).

  • #7527

   Annica Cardell
   Deltagare

   profetiorna om Messias i de gamla texterna bevisar för oss alla att Messias alltid varit en viktig del av Herrens räddningsplan för alla troende.

Visar 10 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.