PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 6

Visar 12 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7452

   Ola Samnegård
   Moderator

   Hur tänker du dig förhållandet mellan Jeremias, Kristi och våra lidanden?

  • #7455

   Gloria Lattke
   Deltagare

   Jeremias kände sig avskräckt för alla prövningar som han skulle gå igenom. Det som är viktigt att veta här är att Jeremias led för att göra det som var rätt. Som sändebud agerar han som Kristus och gör alltid som Herren säger, även om det innebär att få lida. Trots att vara lyhörd mot Gud får han lidanden genom folket som planerar falla ner eller tortera honom. Dessa prövningar är i förhållande med Kristus liknära, eftersom Jesus vet att Han kommer att lida om Han följer Faderns ord. Vad är detta i förhållande med oss och våra lidanden? Vi klagar konstant och svänger mot fel sida varje gång när något inte fungerar eller orsakar stort besvär. Det kan hända att vi hittar enkla sätt att göra för att undvika lidanden, då vi inte orkar ta på oss mer kritik, besvär, smärtor eller plågor. Jämfört med Jeremias eller Jesus är vi klena, då de fortsatt följa Guds ord / predika oavsett konsekvenserna. Det gör inte vi.
   Guds ord var för Jeremias det rätta : ”då blir det i mitt bröst som brann där en eld” (20:9). Att fortsätta lita på Gud och följa Honom trots konsekvenserna är en dygd. Både Kristus och Jeremias är våra förebilder.

  • #7456

   Ingemar M Lind
   Deltagare

   De smutskastade Jeremia, så behöver vi inte bry oss om vad han säger (Jer 18).
   Herren kände till alla deras mordplaner mot Jeremias men skulle inte förlåta dem förrän på Herrens vredes dag (Jer 18:23)
   Herren förledde Jeremias o lät sig förledas o blev till ständigt åtlöje (Jer 20:7)
   Alla som stod Jeremias nära väntade på hans fall (Jer 20:10)
   Jeremias frågade sig varför måste jag lämna moderlivet för att möta elände o sorg o sluta mina dagar i skam (Jer 20:18)

  • #7457

   Ricardo Pillay
   Deltagare

   Jeremias och Kristi lidande är direkt kopplade till deras budskap. Ett budskap från Gud som varken folket eller landets ledare ville acceptera (höra).
   Jeremia utstod mycket förnedrande och hån tom fysiska angrepp men jag tror inte att han var beredd att dö känns som att han tyckte synd om sig själv, som måste utstå så mycket elände för att framföra Guds budskap. Jesus led för att han talade i egenskap av Guds son detta var hädelse men också för att han sa emot de religösa ledare som struntade i sin flock. Hela tiden visste Jesus slut målet döden på korset. Det var jobbigt Han grät och undrade om han kunde slippa men visste ändå att detta var faderns vilja.
   Vi lider på många olika sätt men i ingen stor omfattning för vår tro, vi riskerar inte döden. Men genom vår tro blir vi kanske ensamma eftersom vanligt folk vill inte umgås med vidskepliga typer.

  • #7458

   Carina Sundbetg
   Deltagare

   Guds frid vare med er alla..Jerimia fick en ovanlig kallelse jämfört med de andra profeterna.Hans uppgift var inte att vara profet för löfte folket
   Utan också till andra människor.
   Så uppdraget från Gud som han hade fått var inte en dans på roser och inte bara rycka upp och bryta ner.förgöra och förstöra,bygga upp och plantera.Då Jerimias levde liksom idag finns det problem. Många falska profeter under hans tid sa att allt var ok,men så var ej fallet. I dag säger man att synden ej är så allvarligt att Gud gillar allt. Genom att Jerimia sa saningen till folket. Så blev han utsatt av sina egna för mordförsök samt slängd i en brunn och blev räddad av nubier /etiooer.Han fick sitta i fängelse utan mat.Jesus och hans lärjungar blev också hotade på olika sätt samt dödade för sin tro på Jesus Kristus.Jesus själv blev förrådd av sitt eget folk.Detta händer även i våra dagar att folk blir dödade för de vill följa den kristna tron och även kan bli fängslade och torterad för detta.
   .

  • #7459

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   -Jeremias lidande berodde på att till honom var givet Guds ord och därmed blev han genast måltavla för världens aggressivitet (1 Joh 5:19).
   -Den centrala gestalten är Jesus Kristus. Han led inte för sina egna missgärningars skull eftersom Han var helt utan synd. Hela hans frivilliga lidande berodde på att Han som är Ljuset har väckt ett totalt motstånd hos mörkret (Joh 3:8, 15:25). Han har liksom Jeremia blivit övergiven till sina fienders händer. Jeremia övergavs av kungen Sidkia (Jer 38:15) och Jesus Kristus av sin Fader som ett försoningsoffer för våra synder (Mk 15:34).
   -Våra egna lidanden är delvist konsekvens av våra egna synder och delvist av det faktum att vi inte längre tillhör denna värld utan vi har blivit kallade ut ur världen för att bli Guds barn. Världen känner oss inte för att den aldrig lärt känna Honom. Världen kommer därför att förhålla sig till oss på samma sätt som den förhöll sig till Jesus (Joh 15:18-21).

  • #7460

   Annica Cardell
   Deltagare

   Jeremias och Jesu lidande är likartad om än med avvikelser. Jeremia skonades men det gjorde inte Guds son. Jesus var djupt förankrad i Jeremias texter. Men vårt lidande är svårare att associera, vårt är ingenting mot deras.

   • Det här svaret redigerades för 1 månad, 4 veckor sedan av Annica Cardell.
  • #7462

   Jeremia och Jesus fick lida pga det budskap de framförde. Jeremia slapp bli dödad. Kanske trodde Jesu lärjungar att Jesus skulle bli räddad från att dödas, men så blev det inte. även i vår tid får folk lida för att de är troende. Eva S

  • #7463

   Annica Cardell
   Deltagare

   Förtydligande av mitt tidigare svar, jag menade att det är svårt att associera och jämföra vårt eget personliga lidande med Jeremias och Jesus. Men precis som Eva-Lina så är jag medveten om att många människor runt om i världen lider och till och med dör för sin tro. Även här i Sverige vågar ungdomar inte bära kors eller davidsstjärna i skolorna för att de är rädda att trakasseras.

  • #7464

   Marika Frykholm
   Deltagare

   Hej!
   Jag heter Marika Frykholm och jag är en 55 årig studerande vid Bibelkursen om profeterna som är bosatt i ett lss- serviceboende på torget i Stocksund som ligger norr om Stockholm i Danderyd. Men på helgerna är jag oftast i mitt föräldrahem i Enebyberg i Danderyd.

   Jag skulle vilja kommentera attutifrån förelänsingen nummmer fem om profeten Jeremia, ( Citat= så säger vår föreläsare, Björn Håkonsson att profeten Jeremia är den av profeterna som mest påminner om Jesus. Jeremia( citat enligt Björn Håkonsson) ” slungar ur sig precis vad han känner och tycker”.

   Jag vill önskar er alla en trevlig tid med kursen om profeterna.

   Jag önskar er en fortsatt trervlig söndag. Skriver detta söndag 221009.

   Mvh,
   Marika Frykholm

  • #7466

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Jeremia uttalade skarp kritik mot samtiden, dess avgudadyrkan och bristerna i omtanke mot medmänniskor. Han var dock ingen politiker utan profet, men det han sade gjorde honom inte populär utan han utsattes för kritik och påhopp och rent mordförsök när han slängdes i brunnen. Han förefaller ha varit ensam och det framgår att han känt sorg och bedrövelse och han , den ”gråtande profeten” måste ha lidit av allt detta men han klarade sig i alla fall så långt som uppgifterna i hans bok förtäljer. Jag tycker det redan från början stått klart att detta inte var något enkelt uppdrag men ändå genomfördes det, och det tycker jag är intressant. Jeremias bok tycker jag är högaktuell, även idag, men hur många tar på sig det uppdraget som han gjorde?

   Jesus som framträder drygt 600 år senare i en på samma sätt av yttre omständigheter besvärlig situation men i annan kontext har upprepat samma sak men han mottogs inte lika ensidigt negativt , men fick också fiender och avrättades. Hans lidande och prövningar är ju väl kända.

   När jag tänker på alla martyrerna och andra som på motsvarande och andra har lidit och alltjämt lider för övertygelser och tro så har jag mycket svårt att ta in det, att förstå det. En sak är de som lider och de kan kanske trösta sig med att de genomgår en prövning. Än svårare att förstå är de mörka och dunkla krafter som orsakar lidandet och som också går som en röd tråd genom allt detta.

   Det är mycket svåra frågor det här

   /Jonas A

  • #7468

   Arlette Chené
   Deltagare

   Deuteronomen trodde att allt skulle gå bra för den som följde Guds lag. Men det är inte så. Job var den första att erfara motsatsen i Bibeln – åtminstone ett tag. Den andra och störste är Jesus; hans liv på jorden var allt annat är ”lyckat”. Det är just lidandet och döden som visade vem Gud är, hans kärlek för oss. Ingen kärlek kan finnas utan lidande. Det var Jeremias tröst – Herren är med mig. Jesus segrade över döden, döden bleknar framför Uppståndelsen. Det blir detsamma för oss om vi följer Jesu bud. Finns det ett helgon som inte ha lidit? Nej. Lidandet är inget straff från Gud, lidandet närmar oss Jesus Kristus. Hur plågsamt det än är får vi vända oss mot Jesus, han ska hjälpa oss när vi känner oss som mest övergivna. Han vet!

  • #7469

   Ola Samnegård
   Moderator

   Allt mänskligt lidande har på något sätt synden som yttersta orsak, egen eller andras. I Jesu lidande tog han frivilligt på sig konsekvensen av alla människors synd och gick in i vår upplevelse av övergivenhet av Gud: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”. Dock hade Fadern aldrig övergivit honom utan var fullt närvarande då Jesus i nästa andetag ropade: ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande”. Så blev Jesu lidande försoningsoffret för våra synder och öppnade så en väg genom lidandet till härligheten. Lidandet och döden bleknar framför uppståndelsen.

   Liksom Jesus led även Jeremia för att han stod för det rätta oavsett konsekvenserna. Även detta lidande har Jesus burit på korset. Genom Jeremias lyhördhet och lydnad för Gud, så var hans lidande på något sätt i förväg förenat med Jesu frälsande lidande på korset. Så kunde han aktualisera denna frälsning i sin egen tid.

   Både Jesus och Jeremia är våra förebilder. För även om våra lidanden ingenting är, gentemot deras, kan vi lida på många olika sätt. Dock oftast inte i så stor omfattning för vår tro att vi riskerar livet i Sverige(om än i andra länder).

   Men oavsett vilken typ, omfattning eller orsak vårt lidande har, kan vi vara säkra på att Jesus burit det på korset. Självfallet ska vi försöka finna bot eller lindring för lidandet med alla moraliskt godtagbara medel. Ändå finns det sådant lidande som vi inte kommer undan. Detta lidande kan vi i vårt medvetande förena med Jesu frälsande lidande och så aktualisera denna frälsning för oss själva och vår omgivning.

   • Det här svaret redigerades för 1 månad, 3 veckor sedan av Ola Samnegård.
Visar 12 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.