PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 5

Etiketter: 

Visar 10 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7429

   Ola Samnegård
   Moderator

   Kan Jeremias budskap stärka vår tro idag och i så fall hur?

  • #7433

   Ingemar M Lind
   Deltagare

   Jer 7:8-11 Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. Tror ni att ni kan stjäla o dräpa o begå äktenskapsbrott o svära falskt o tända offereld åt Baal o följa andra gudar som ni inte känner o sedan träda fram inför mig i detta hus, som mitt namn är utropat över, o säga ”Vi är räddade” o sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter ? Detta hus, som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste ? Det är det också i mina ögon, säger Herren.
   Jer 9:23-24 Den sanna stoltheten. Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt o kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt o rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.
   Det är inte bara syndare som välkomnas till kyrkan utan även rättfärdiga ! Låt alla komma tillsammans i ”trallvänliga” låtar som t ex gospel som ökar endorfinet o gemenskapen !

  • #7434

   Gloria Lattke
   Deltagare

   Gud talar genom Jeremias (2:1-9). Han ser och lyssnar såsom Gud ser och lyssnar. Han kan också ge hopp (3:14-20) och bryr sig mer om individen än att göra sin talan till rika, präster, politiker eller statens allt folk (9:23-26).
   Ånger, barmhärtighet (23:1-8), (33:14-22) och förlåtelse (29:10-14), (31:1-6, 31-34) är återkommande. Vi ser att Jeremias alltid är trogen mot Gud, trots det svåra uppdraget som är att vara profet: Jeremias vet att Gud alltid finns där. Samtidigt är Jeremias på något sätt medveten att han inte kan vara profet i sitt eget land (6:16), (34:8-17). Dessutom finns det i Jeremias en klagan, han känner sig utmattad för att ingen lyssnar och Herren svarar med ett djupt budskap som gör honom (Jeremias) ännu starkare i sin tro (15:19-21).
   Avslutningsvis kan Jeremias genom att vara lyhörd, genom sin ödmjukhet och tålamod skänka dessa övan signaler för att stärka vår tro.

  • #7437

   Ricardo Pillay
   Deltagare

   När jag läser din fråga Ola Samnegård, blir jag ställd, för mycket av det som Jeremia säger finna man i nya testamentet. Där hitta vi allt för att stärka vår tro.
   En sak som man kan känna när man läser Jeremia är den mörker som hänger över det Judiska folket i form av krig död och deportation. Detta tragiska händelse förloppet är oundvikligt. Guds folk har svikit Honom som en kvinna som är otrogen sin man. Jeremia förmedlar Guds besvikelse men också ett löfte om en ny tid och att Han har in övergivit de.
   Mycket känns igen idag i synnerhet här i väst. Vi lever utan Gud och det märks av allt det fruktansvärda som händer runt omkring oss.Tröst för oss som tror finns bara hos Jesus. Samma tröst fick Israelerna från Jeremias budskap.

  • #7438

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   ”Då skall flickorna dansa i glädje, ynglingar och och gamla fröjdas. Deras sorg skall jag vända i jubel, jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan” (Jer 31:13)

   Varför kommer först sorg och smärtan? Det är för att vi har bytt den sanne kärleksfulle men också krävande Guden mot avgudar som inte utgör någon hot mot vår bekvämlighet. Det är för att: ”vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta (Jer 18:12).” Vi vill tvinga fram vår del av egendom och göra med den vad vi vill trotts att leder till livet bland svinen, vg se Lk 15:11-17. Vi har idag liknande situation som under Jeremias tid. Återigen har vi hamnat mellan två expanderande stormakter och vi igen söker skydd hos ”Egypten”. Vi också kallar för dårar alla dem som säger något annat. Eftersom den nuvarande situationen är ännu alvarligare än den på Jeremias tid har av Guds kärlek själva ”profeternas drottning” stigit ned för att medfölja oss. Hennes ”moderna tidens” stora profetior började 1830 i Rue de Bac sedan La Salette, Fatima, Garabandal, Turzovka, Akita, och slutligen Medjugorje (pågående). Jungfru Marias profetior innehåller alltid ett hopp och de är villkorliga, dvs de kan undvikas om vi ändrar på riktningen. Jag tycker dock att den gamla svenska bönen: ”från hunger, sjukdomar och krig skydda oss o milde Herre” kan nu vara högst aktuell.

   Budskap av Jungfru Maria (fredens drottning) i Medjugorje genom Marija Pavlovic från den 25sept.2022:
   ”Mina kära barn. Be för att den Helige Ande må upplysa er så att ni blir glädjefulla vittnen av hans gränslösa kärlek. Jag är med er mina barn. Jag bjuder er alla igen till att skärpa er och vittna om de goda gärningarna som Gud utgör i er och genom er. Var glädjefulla i Gud. Gör gott till er nästa så att det går väl för er här på jorden. Be för fred som är hotad eftersom satan vill krig och oro. Jag tackar er för att ni har svarat på min inbjudan.”

  • #7441

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Nya testamentet innehåller mycket från Jeremia i talet om det nya förbundet. Det finns många symbolbilder hos Jeremia som går igen , ex talet om det friska vattnet, om herden som samlar sina får, om en ny kung ur Davids ätt. Jeremias texter har uppenbarligen varit levande under lång tid och funnits med under Jesu tid och därefter när evangelierna tillkom. De här sambanden knyter samman allt och ger det en helhet, och sambanden och helheten kan stärka vår tro än idag – jag häpnar över kontinuiteten i bibelns böcker, det är mycket fascinerande, det är ju tidspann över flera hundra år /Jonas A

  • #7442

   Carina Sundbetg
   Deltagare

   Guds frid med er alla.
   Kan Jeremias budskap stärka vår tro idag och i så fall hur
   Profeten Jerimia är en av de profeter där hans yttre skeende av biografin finns kvar och hans personliga själskamp skildrar dagen samt dialogerna.Vi får ej glömma de profetiska avsnitten som tydligaste för råda Kristus själv.

  • #7445

   ”Kan du höra freden komma, ja så stor är dess kraft, att de onda en gång ska befrias,
   från sitt eget maktbegär, de som spelar schack här, med varandras folk och länder som sin insats.

   Kan du höra freden komma, att den redan är här, ty dess budskap ligger gömt i varje sinne.
   Och likt ringarna på vattnet den mjukt vandrar ut, tills allt vatten nåtts. Den dan är freden inne.”

   Detta är en del av en dikt som jag skrivit. Och att jag kunnat göra det idag, i vår tid, och att jag djupt inom mig kan tro på det trots allt som händer…
   Det hänger ihop med budskapet i Jeremia 31:31-34. När Gud lagt lagen i våra hjärtan, är det inte längre svårt att följa den. Och Gud ska bli allt i alla. Eva S

  • #7446

   Ola Samnegård
   Moderator

   Ja, dels som exempel på att det är möjligt att trots stora yttre svårigheter och inre själskamp, hålla fast vid kontinuiteten i Guds budskap om att värna de svaga och om ånger, barmhärtighet, förlåtelse, ödmjukhet, tålamod och att Gud alltid finns där. Dels genom att vi i efterhand kan se att det gick att lita på Guds löften genom Jeremia, mitt i det som verkade som folkets undergång, om en ny tid då templet skulle återuppbyggas. Detta visar oss att Gud aldrig överger sitt folk, hur hemska omständigheterna än ser ut. Så låt oss alla samlas och be om fred för hela Guds folk och om hjälp att leva efter den lag som Gud har lagt i våra hjärtan.

  • #7454

   Annica Cardell
   Deltagare

   Jeremias bok innehåller såväl varningar som tröst, förutsägelser och stora löften. Jesus var starkt förankrad i Jeremias texter. Här finns den vackraste frasen jag känner från Bibeln, faktiskt två gånger. ”Jag ska vara er Gud – ni ska vara mitt folk” Jer.30:22 och Jer.31:33 Det känns trösterikt.

  • #7465

   Marika Frykholm
   Deltagare

   Hej!
   Jag heter Marika Frykholm och jag är 3n 55 årig studerande av kursen profeterna och jag är bosatt i ett lss- seriviceboende på torget i Stocksund i Danderyd vilket är norr om Stockholm. Men på helgerna bor jag oftast i mitt föräldrahem i Enebyberg som även det ligger i Danderyd.

   Jag vill här kommentera från föreläsning nummmer fem av profetrna att vår föreläsare Björ Håkonsson, ( citat): ” Under Jeremias tid så ville man värna om den gamla religionen”. ” Och Jeremia höll varningspredninkgnar som till texempel då en kvinna hade svikit sin man”: ( Ciat av Bjrön Håkonsson från del5 5 om profeten Jeremia.

   Jag önskar er ella en trevlig tid med kursen profetrna.

   Jag vill önskar er alla en fortsatt trevlig söndag. SKriver detta 221009.

   Mvh,
   Marika Frykholms

Visar 10 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.