PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 4

Visar 13 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7393

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Vilka paralleller ser du mellan Jesu budskap och Amos, Mika och Jesaja och vad innebär det för oss idag?

  • #7396

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Amos 5:22-24 När ni offrar till mig o kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem. Jag vill inte se åt era offer av gödboskap. Låt mig slippa dina psalmer, jag vill inte höra ditt strängaspel ! Men låt rätten välla fram som vatten o rättfärdigheten som en outsinlig ström !
   Offra inte fysiskt varken pengar, saker eller djur ! Offra psykiskt genom att försaka ! Sjung ”svensktoppslåtar” istället som ”lär” mer om livet !

  • #7397

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Vad är budskapet om man ska försöka svara så enkelt som möjligt. Är det att inte samla rikedomar här på jorden samt att behandla andra rättvist? (Tillämpar den gyllene regeln). Våra gärningar som kristna kommer att ligga oss till last vid pärleporten gissar jag. Men det borde vara självklart att det är inte fel att vara framgångsrik och förmögen. Vi är alla lika värdefulla enligt Gud men inte lika mycket värda enligt Svensk värdegrunds hörnsten. Jag menar vi kan inte anta att de rika vill dela med sig allt och jag tror inte de behöver göra det heller för att komma till himlen. Vi ska alltid se till att hjälpa de mest utsatta först.Vårt största problem idag är korruption på alla nivåer i samhället politiker, stora bolag även annat löst folk som fuskar med bidrag bara för att de kan. Människor har inga bra förebilder längre tom Kyrkan säger inte inte ifrån för att de själva är inte utan skuld.

  • #7399

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Jesaja, Amos och Mika. Dessa tre profeter är budskapsbärare av Jesus i sina skrifter.
   I första hand Jesajas budskap gör en varning till alla som inte följer Herrens ord. Han kallar dem ”gomorrafolk”. Budskapet är att de ska sluta ”göra det onda”, att de ska ”sträva efter rättvisa”, ”stödja den som är förtryckt”. Kort sagt, han utmanar folket att göra det rätta och lära sig att göra det goda, precis som Jesus predikade (1:16-17).
   I andra hand har Amos en annan typ av budskap, som t. ex att inte leva i lyx och lära oss att leva ödmjukt (6:1-8). Han tillägger att det skall undvikas dra nytta av fattiga människor genom fusk och ocker (8:4-6). Detta var också Jesus lärdom.
   Till sist är profeten Mika som annonserar mellan raderna fred på jorden. Han säger: ”Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig”. Detta är också Jesus budskap.

   Vad innebär det för oss idag?
   Profetiorna är alltid aktuella. Det ser ut som att vi inte lär oss att handla med Gud. Människan trampar på samma fel åter igen och beter sig illa mot sig själv och andra människor, d.v.s. mot Gud. Så många tecken som vi inte tolkar av. Vi människor snubblar över samma sten två gånger. Profeterna varnar, Jesus kom, Jesus ska komma igen och vi har inte lärt oss någonting. När ska vi börja fatta?

   • Det här svaret redigerades för 4 månader, 1 vecka sedan av Lars Tengberg.
  • #7401

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Guds frid med er alla🙏

   profeterna Jesaja.Amos.Mika levde i samma tids epok.Jesaja och Mika fick vara med när kung hiskas härskade.De fick se när han tog bort avgudadyrkans statyer och rensade de olika templen. Många profeter levde förr den Babylonska fångenskap och de hade uttryck som de tror komma från Tröstarboken. De första 35 kapitlen kan man se som en enhet.dör den avslutar med att Guds eget Folke återvänder till Jerusalem (jesaja 35:10). Den historiska delen finns i kapitel (36-39). Och gör en avslutning i första delen och en förberedande bakgrund till fångenskapet i Babel. Det är från Babel Mika (4:10)
   Amos talande till folket att de skulle gå till baka från den fpngelskapen de var i, och Gud skulle upprätta och välsigna Davids fallna hydda Amos (9:11-15).Det var ej konstigt att Jesaja fick reda på detta som levde i den tid.Profeterna fick genomGuds ande all den information de behövde för framtiden.Fast de var på olika platser. Genom att biblen är skriven av människans men den är inspererad av Gud och ande som har talat till alla dessa som har skrivit biblen olika delar.Jesus själv i Nytestamentet använder mycket av de Jesaja sa och förespådde i hans tal.Jesus själv sa att ingen kommer till fadern utan måste gå via mig.Profeterna pratade om den messias som skulle födas och rädda välden.Jesus själv ger oss samma hopp genom dopet och tron på honom,de var de hopp som även profeterna gav folket.

  • #7402

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   En av parallellerna ser jag i vår herres verop, Mt 23:13-36. Jesus Kristus är kompromisslös och säger till alla den ofta obehagliga sanningen rakt i ögonen (Mk 8:33 eller Ps 50:16-22). Syftet är inte att förnedra någon utan att befria. Gud måste dock först störta ner våra illusioner om oss själva som hindrar oss att se ljuset. Detta kan ske på personlig eller också på samhällets, landets eller till och med på civilisations nivå och det kan ha ett dramatiskt förlopp.
   Vad innebär det för oss idag?
   Vi alla känner att det kan inte gå till i världen så här eller med andra ord att vi är på väg att förinta oss själva. Gud som den trofaste fadern kan inte tiga. Han ropar genom sina profeter än idag. Låt oss höra vad som ”profeternas drottning” har sagt i Garabandal (1961-1965). När situationen i världen kommer att bli som värst och världen står bara ett steg från katastrof då kommer vi att få en ”varning” som Guds ultimata försök att vi ska vända på riktningen. Alla människor kommer att i ett och samma ögonblick bli konfronterade med den totala sanningen om sig själva och om Gud. Vår allas samvete blir belyst och vi kommer att förstå vem är jag och vem är Gud och vad är synd. Vi kommer att se i fullt ljus våra gärningar och allt det goda som vi har överlåtit att göra. Ingen kommer undan det och det kommer att bli väldigt smärtsamt. Det ska inte uppfattas som ett straff utan som den sista varningen och därefter blir upp till var och en att bestämma sig. Vi blir då tvungna att välja dvs antingen förhärda oss i vår stolthet och dra till sig Guds vrede eller förödmjuka oss och dra till sig Guds barmhärtighet.

  • #7405

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Genom Bibeln går som en röd tråd ett antal centrala teman bl.a. det dubbla kärleksbudet (älska Gud och nästan) och konsekvenserna vid brott mot detta, straffet men också möjligheten till upprättelsen och försoning. Efter David och Salomo delades landet och mycket verkar ha gått snett, och på 700-talet f.Kr verkade Jesaja och Amos i Nordriket och Mika i Sydriket och de klandrade samtiden, mångordigt och i flera avseenden, de uttalade varnande domsord och profeterade om upprättelsen, och med flera referenser till en kommande ny smord konung. I nya testamentet berättas i evangelierna om Jesu budskap av samma innebörd, och många redan i samtiden uppfattade honom som uppfyllandet av de gamla profeternas förutsägelser, och där började något nytt. Kärnan i budskapet är dock tidlöst och fångar människans belägenhet i tillvaron som pendlar mellan förtvivlan och hopp. Det förlägger tillvarons grund i en transcendent verklighet med en osynlig Gud men betonar samtidigt människans eget ansvar , att göra det rätta och undvika det onda. Det svarar på de stora frågorna om var vi kommer ifrån, vart vi är på väg och anvisar en betydelse av detta för hur vi kan, bör , ska leva våra liv. Det är mänskliga ord men samtidigt evigt gudomliga , av samma betydelse idag som då för 2700 år sedan . /Jonas A.

  • #7419

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Enligt föreläsaren Björn Håkonsson i föreläsning nummer 4 av: Profeterna så var kungen som ledde Israel under Jesajas och Mikas tid mera inriktad på att följa den gamla kulten och lät restaurera mycket av den gamla religionen.

   Detta är vad jag personligen har kommit fram till. Vet ej om det är ett bra svar.

   Jag önskar er en mycket trevlig helg då den kommer. Skriver detta på torsdagen.

   Mvh,
   Marika Frykholm

  • #7420

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Hej!
   Jag heter Marika Frykholm och jag är en 55 årig studerande som bor i ett serviceboende på torget i Stocksund i Danderyd vilket är norr om Stockholm.

   Enligt föreläsaren Björn Håkonsson i föreläsningen nummer 4 av: Profeterna så säger Jesaja en generation efter AMos exakt detsamma som proeeten Amos som var en fåraherde och som enlgit Björn Håkoknsson ska ha sagt att han: ” Var inte en profet för att han var fårhaede”, ( citat från föreläsningen nummer 4 av: Profeterna:) Jesaja säger detsamma som profeten Amos nälmigen att Herrennämligen att Herreb Gud ogillar israelernas offrande och deras böner och han vänder bort blicken från deras böner.

   Jag önskar er alla en fortsat trevlig dag. Skriver detta på torsdagen. Jag önskar er en trevlig helg då den kommer.

   Mvh,
   Marika Frykholm

  • #7421

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Hej!
   Jag heter Marika Frykholm och är en 55 årig deltagare på kursen: Profeterna som är bosatt i ett serviceboende på torget i Stocksund i Danderyd vilket är norr om Stockholm.

   Enligt vår föreläsare Björn Håkonsson i veckans avsnitt av: ” Profeterna” så var pfoeten Mika påfallande lik vår ege heliga Birgitta i sitt ” förkunnande av fördlen för mannen på gatan mot de rikas festande och förtappelse till syndens vägar”, ( citat frånföreläsningen nummer: 4 av kkursen: Profeterna med Björn Håkonsson som föreläsare.)

   Jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag. Skriverdetta på torsdagen. Jag önskar er en mycket trevlig helg då den kommer.

   Mvh,
   Marika Frykholm

  • #7422

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Guds budskap som Jesus sammanfattar i det dubbla kärleksbudet om kärleken till Gud och medmänniskan är alltid aktuella, såväl på Jesajas tid som på apostlarnas tid och idag. Det handlar om att ej samla rikedomar på jorden utan offra genom att försaka och bry oss om de svaga och marginaliserade i samhället och så verka för rättvisa och fred. Lika aktuella är tyvärr även veropen över folkets självgodhet som krossar dess illusioner om att de klarar sig själva utan att följa Herrens ord.
   Idag är det vi alla kristna som genom dopet är kallade till att vara Guds profeter och stå för samma budskap i ord och handling. Denna kallelse är inget vi klarar leva upp till i egen kraft. Därför får vi ödmjuka oss för att få del av Guds barmhärtighet och kraft. Det är så det finns hopp om räddning för oss och för världen genom Jesus Kristus.

  • #7439

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Budskapet är fortfarande aktuellt än idag, vi ska och bör hjälpa vår nästa. Det är hårda ord, säkert svårt för de som får höra det i stunden. Det är raka bud om vad som är väsentligt i livet och var vårt fokus bör finnas. Man blir tagen av texterna, och ransakar sig själv; hjälper jag andra tillräckligt? Vad kan jag göra mer? Lever jag för bekvämt? Är Gud och Hans vilja centret i mitt liv? Man lämnas med många funderingar över hur vi idag, kan göra för att fullborda Guds lag. Texter som bör läsas och viktiga att återkomma till för att påminnas om vad som är rätt och riktigt, även i vår tid.

  • #7440

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Profeterna talar mycket om hur deras samtid är och om hur långt från Gud människorna och samhället fallit. Men de talar också om hur vi ska ”försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak”, om hur vi ska hjälpa de utsatta och förtryckta. Precis som Björn pratar om i slutet så är det också detta som Jesus kommer med, Guds rike, som ju är att leva i och av Gud, i kärlek till sin nästa och Gud. Till skillnad från världens rike, som är att den starkaste härskar, så ska vi istället leva i kärlek för och med varandra i ett utgivande av oss själva. Vår tro klingar falskt om vi inte ställer oss till förfogande och hjälper de som behöver oss och jobbar för andras väl.

  • #7453

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Både Jesus och profeterna tackan nej till offer och gåvor som inte betyder något på ett djupare plan, utan bara är ”utanpåverk.” Både Jesus och profeterna säger ”hårda” sanningar, de försöker inte klä orden i diplomatiska omskrivningar. Eva S

Visar 13 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.