PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 3

Visar 14 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7350

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Tänker du att omständigheterna kring förutsägelserna om det gudomliga barnet har något att säga oss idag, isåfall vad? (läxan är lite extra klurig denna gång, då lektionen var kortare kan ni ta mer tid till att tänka)

  • #7351

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Det rådde krig och oro i det splittrade Israel (Heliga landet). Det gudomliga barnet skulle föra frid och rättvisa med sig och ena sitt folk(min egen tolkning). Vi lever i oroliga tider inte bara här i landet utan i en stor del av världen, hotande krig, svält och fattigdom. Hur kan vi som folk med olika religösa övertygelser kunna enas och leva i frid såsom Gud genom Jesus Kristus vill?

  • #7352

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Mik 5:4 Han skall träda fram som herde med Herrens kraft i Herrens, sin Guds, höga namn, och folket skall bo i trygghet, nu då han blir ärad över hela jorden.
   Det Gudomliga barnet vill att vi blir medlemmar i försvars alliansen NATO för att vi skall bo i trygghet ?

  • #7353

   Lars Tengberg
   Deltagare

   jesus kristus i Jessja. men det skall ej vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Ty ett barn blir fött en som blir given . På hans axlar villar herra dömet och hans namn ska vara många . På Jesajas tid fanns det krig och osämja som idag.Här ger Jesaja hopp till sitt folk från de uppenbarelser som han fick av den heliga anden . De skulle stå fast i sin tro för räddningen skulle komma till alla människor på jorden .Jesus föddes som var sagt av Profeten och hans offer blev en räddning för alla efter det Adam och Eva ställde till med .Genom att dessa två var rena från synd när Gud skapade dem ,men därefter blev syndiga så måste offret själv vara lika rent som de var innan synden kom med dem det var Jesus kristus själv som var tvungen att bli det offret för att bryta syndens bojor .Därför ska vi stå fast i våran tro och leva som det vore sista dagen i våra liv och fina tröst i det som är skrivet i den heliga boken biblen som är själv från Gud genom den heliga ande som har talat till alla profeterna och via apostlarna .För det är bara Gud själv som vet när den tiden är så vi är redo att kunna ta i mot honom med öppna armar.Därför är julen en viktig högtid liksom pingsten .

  • #7354

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Tiden var präglad av oro, hunger och krig när profeten Jesaja riktade allas blickar till en jungfru som skulle föda fredens furste. Den aktuella situationen är mycket lik den förra och vi spontant lyfter våra blickar till den samma jungfru. Vi måste samla oss kring henne som är ”Faderns dotter, Sonens moder och den Helige Andes brud” och låta sig leda av henne. Vi vet att hennes största önskan är att förbereda oss för sin Sons andra ankomst. Den kommer att ske i härlighet när Han kommer som ”konungarnas konung”. Samtidigt är Han dock (och kommer att förbli alltid) Marias son och därför även Hans andra ankomst kommer att inte att ske på annat sätt än genom henne som vi kallar ”Himlens port”. Jungfru Marias uppgift är att förbereda Honom vägen genom att hennes obefläckade hjärtat vinner i människohjärtan och därmed också i världen. Just nu pågår det en kamp mellan Jungfru Maria som ”kvinna klädd i solen” (Upp 12:1-18) och den ”eldröde draken” som får hjälp av de två odjuren som tillsammans presenterar alla gudsfientliga krafter i världen. Striden pågår främst i den andliga världen men även vi på jorden är indragna i den. Marias ryttare är alla de som lyder hennes uppmaning som än idag är den samma som då i Kana: ”gör det som Han säger till er” och deras bästa vapen är rosenkrants. Den avgörande kampen har redan utkämpats på Golgota men Draken är fortfarande aktiv på jorden. Jungfru Marias uppgift är att besegra draken vilket Hon inte kan göra utan oss. Därför önskade hon i Fatima 1917 (uppenbarelse var godkänd av Kyrkan) att Ryssland skulle av påven invigas till hennes obefläckade hjärtat. Det var några månader innan den kommunistiska revolutionen bröt ut. Hon sade att om det blir gjort då kommer Ryssland att vända om och världen kommer att få en period av frid. Om inte då kommer Ryssland att sprida sina lögner och att det blir mycket lidande för kyrkan och för världen. Vi vet att hittills var alla de gjorda försöken inkompletta (oftast var det ospecifikt utan att nämna Ryssland vid namn). Den som har kommit närmast var den helige Johannes Paulus II i 1983 men även han inte kunde av politiska och andra skäl nämna Ryssland vid namn. Svaret från himlen kom dock ändå och hela det kommunistiska imperiumet kollapsade men själva Ryssland förblev oomvänd och så småningom har draken börjat att lyfta sitt huvud igen. Till vår allas glädje har äntligen påve Franciscus invigt Ryssland den 25 mars 2021 enligt Jungfru Marias önskemål. Således mycket försenat men vi får hoppas att inte för sent. Nu behövs det bara våra böner så att landet vänder om så fort så möjligt. Då kan Marias löfte från Fatima komma till uppfyllelse: ”Slutligen inviger påve Ryssland till mig och mitt obefläckade hjärtat kommer att triumfera. Landet vänder sig om och världen kommer att skänkas en period av frid”.

  • #7355

   Lars Tengberg
   Deltagare

   I första hand är Jesaja profet men han har även en djup kunskap som politiker och strateg, särskilt i dessa tiderna runt år 740 f. Kr. Det var en svår period för Herrens folk, då man vilseledde många. Att skapa allianser med kungar medförde en risk, då Israels folk kunde bli tvungna att följa lagar och levnadssätt som var emot Gud. När Jesaja kom varnade han sitt folk, eftersom de var oeniga och osäkra om vad de skulle välja och följa. Folket hade börjat att tvivla och tro mer på vad makthavarna sa än på Herrens ord. Förutsägelsen om att ett barn skulle komma genom en ung jungfru var ett hopp i dessa tider, dessutom skulle barnet bli vuxen och frälsa folk på jorden.
   Idag befinner vi oss i röriga, mycket svåra tider. Allt är polariserat, man vet inte vem säger sanning och lögn trots all teknik och kunskap, vi har blivit drabbade av en stor pandemi där många miste livet, naturkatastrofer verkar hända i alltför mindre mellanrum, ett krig (flera krig) delar världen och sina anhängare, ekonomin har rasat ner, yttrande- religions- och tankefrihet verkar vara i fara då det finns folk som mördats p.g.a. sina ideer och tron…
   Vad säger detta till oss idag?
   Att vi ska ha hopp. Hopp på att Jesus ska komma, vara starka i vår tro. Det var mycket viktigt att Björn sa en bön i lektionens början och bad att Helige Anden skulle vara med oss vid den här bibelläsning, att ge oss mer ljus i denna stökiga värld. Herren uppenbarar sig och ger oss signaler och även Jesus moder Maria sprider ut hopp och enighet bland oss för att motverka det som går mot Gud samt ge oss kraft och bestämning.

  • #7356

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Oavsett hur situationen är, nu som då, om det är krig och katastrofer, så låter Gud sin frälsnings plan fortskrida. I de texter vi har läst så låter Gud profeterna trösta och varna folket. Se framåt det ska komma en Frälsare! Vi som lever i kyrkans tid har fått se profeternas ord bli veklighet. Vilken fantastisk tanke att när Jesus vår Frälsare blir veklighet i våra liv, så är det uppfyllelsen av de gamla profetorden. Marie-L K

  • #7358

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Guds tankar och tid är helt annorlunda än människornas. Profeterna är inte bundna av tid och människoregler i sina profetior. Den sanning de meddelar skall bli verklighet i den tid Gud väljer för att förbli sanning för alltid därefter. Jesaja och Mika hade i uppgift att trösta och ge mod till folket som såg allt tydligare hur deras olydnad mot Gud hade straffat dem: ingen kung, Jerusalem och templet i ruiner, stammarna utplånade utom Juda och Benjamin, i exil under en främmande makt. Psalm 137 beskriver väl deras situation som var hopplös men folket får ändå hoppas på Herren som aldrig överger sina utvalda. Han lovar en befriare men specificerar inte vilken sorts befriare han kommer att vara. Herrens tankar var mycket större än folkets någonsin kunde ana…

  • #7359

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Jag tänker längre fram än till det gudomliga barnet. Jag tänker framåt, till alla barn som är Guds barn. Till en tid när det svaga utlämnade barnen inte längre har något att frukta. Jesaja 11:1-10 är det vackraste jag överhuvudtaget har läst. Vargen och lammet sida vid sida. Gamla testamentet (hela eller delar av) är heligt i tre stora religioner. Och det budskap som finns här spelar stor roll i vår tid och i alla tider. Många författare som inte är religiösa hämtar ändå inspiration och kunskap från gamla testamentet och därigenom talar profeterna i vår tid och i alla tider. ”Om ni tiger skall stenarna tala”: Det tänker jag på ibland när jag känner och ser att Guds kärleksbudskap ibland kan vara större utanför kyrka. än i kyrkan. Eva S

  • #7360

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Hur man uppfattar texterna är beroende av vilken Bibelsyn man har. Texterna kommer ur judendomen och används än idag i synagogorna. Inom kristendomen var från början inte självklart att man skulle ta hänsyn till de äldre texterna (Markionismen). Sedan har texterna tagits med och fått stor betydelse inom den katolska och ortodoxa traditionen genom kyrkans tolkning med sk tupologier , man läser de äldre texterna i ljuset av de senare och finner djupare meningar, där sedan reformationen bröt mot denna tradition men betonade starkt vikten av bibeln som sådan (sola scriptura). Detta brott med traditionen och kyrkans tolkningar ledde till en rad olika bibelsynen och på 1800-talet kom en historiserande period.

   Så hur man ska se på profeternas texter är inte helt lätt, men den vedertagna tolkningen är väl att det är av människor i en bestämd tid och miljö författade texter som man ser som gudomligt inspirerade genom helig Ande som fortfarande talar genom texten om de läses så.

   Texterna är starkt tidsbundna i många detaljer men det etiska budskapet har en tidlös prägel. När det gäller detaljerna om Messias , haha födelse , talet om jungfrun, hans återkomst har de förstås haft enorm betydelse , och har alltjämt som delar i kristendomen

   /Jonas A

  • #7361

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Hur man uppfattar texterna är beroende av vilken Bibelsyn man har. Texterna kommer ur judendomen och används än idag i synagogorna. Inom kristendomen var från början inte självklart att man skulle ta hänsyn till de äldre texterna (Markionismen). Sedan har texterna tagits med och fått stor betydelse inom den katolska och ortodoxa traditionen genom kyrkans tolkning med sk typologier , där man läser de äldre texterna i ljuset av de senare och finner djupare meningar. Reformationen bröt mot denna tradition men betonade starkt vikten av bibeln som sådan (sola scriptura). Detta ledde till en rad olika bibelsynen och på 1800-talet kom en historiserande period, där man sökte den historiska bakgrunden.

   Så hur man ska se på profeternas texter är inte helt lätt, men den vedertagna kristna synen är väl att det är av människor i en bestämd tid och miljö författade texter som man ser som gudomligt inspirerade genom helig Ande som fortfarande talar genom texten om de läses så.

   Texterna är starkt tidsbundna i många detaljer men det etiska budskapet har en tidlös prägel. När det gäller detaljerna om Messias , haha födelse , talet om jungfrun, hans återkomst har de alltså tolkats typologiskt , men med en del skillnader mellan samfund med olika bibelsyn. Texterna måste sägas ha haft och alltjämt ha en enorm betydelse

   /Jonas A

  • #7391

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Liksom då dessa profetior utgavs, så lever vi i oroliga tider. Människor, både inom Guds folk och runt om, lever med mycket olika övertygelser. Här är det viktigt att minnas att Guds tankar är annorlunda än våra. Vidare omges vi av mullrande stormakter precis som gudsfolket gjorde då. Jesajas budskap var då att folket varken skulle rädas eller sätta sin tillit till någon av dessa jordiska makter. Istället skulle tilliten sättas till Herren själv. Själv tror jag att detta även är tillämpbart på vår situation. Det är bara hos Herren vi kan finna verklig trygghet och hopp även då allt tycks hopplöst. Så låt oss rikta blicken mot det tecknet som Jesaja utlovade: jungfru Maria som blev havande och födde Kristus till världen, så att hans kärleksbudskap om fred och försoning kan erövra världen.

  • #7395

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Budskapet är detsamma oavsett tidpunkt. Det Gudomliga Barnet, är en stark symbol för något nytt. Oavsett när och av vem profetian skrevs ner. Det är Guds gåva till oss.

  • #7435

   Lars Tengberg
   Deltagare

   I berättelserna levde de i oroliga tider, men satte sitt hopp i att det längre fram i tiden kommer ett gudomligt barn som ska skänka fred. Vid svårare tider söker vi tröst hos Gud och kan då ändå känna en inre frid, som Gud genom Kristus och även genom bikten kan välsigna oss med. Även idag ser vi framåt och vet att Kristus ska komma tillbaka, när vet vi inte, men vi försöker förbereda oss inför detta.
   Det är även fint att berättelserna på något sätt bygger på varandra, det finns en röd tråd och vi kan se ett sammanhang som ledde till att Jesus tillslut föddes av en jungfru i Betlehem och fick namnet Emmanuel- som det var sagt och väntat.

  • #7436

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Omständigheterna var, liksom i vår tid, en ganska turbulent och trasig tillvaro för många. Men profeten Jesaja tänder ändå hoppet om något radikalt annorlunda, inte bara att vi ska ha fred utan också att hela världen och livet tillsammans kommer se totalt annorlunda ut: vargen ska bo med lammet, spädbarnet leker vid ormens håla etc. Jesus födelse och liv öppnar portarna till det eviga livet för alla som vill följa honom. Hur mörkt det än kan vara i våra dagar på jorden så kan vi alltid sätta vårt hopp till det.

Visar 14 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.