PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 2

Etiketter: 

Visar 14 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7329

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Vad tänker du att vi har att lära av de tidiga profeterna?

  • #7330

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Genom att Gud själv är skaparen till allt.så vet han också vad vi behöver.Dörför utsåg han de olika profeterna män som kvinnor för att Gud ville att vi skulle övervinna de olika utmaningarna som de ställdes för och för att bli en bättre människa.Så de en gång skulle få komma till det paradis som Gud hade lovat dem.Gud visste också att vi skulle ej kunna klara oss på egen hand utan han vägleder oss via de heliga skrifterna och via profeterna.Biblen är skriven av den heliga andens hjälp som har talat till profeterna och även de andra som har skrivit skrifterna.Därför vet man att allt som är skrivet är 100 % heligt och 100 %mänskligt.En idag har vi profeter som den Heliga Bigitta som verkade på medeltiden och uppmanade folket till att omvända sig.Idag har vi präster från olika kyrkor som förkunnar om Gud och som förklarar guds budskap till oss.Allt handlar om Guds kärlek till oss.han vill ej att en enda själ ska gå förlorad utan att alla ska få ta del av den härlighet som Gud lovade oss redan från början av skapelsen då onskan kom med Adam och Eva.Den röda tråden i biblen om Jesus födelse och hans uppståndelse och de offer han fick utsättas för.så vi skulle få komma in i hans paradadis och få syndernas förlåtelse och han tog också sjukdomarna på sig med hans offer på korset.Så fram till den dagen han åter ska stiga ner på jorden igen så kommer han utsee olika personer som med hjälp av den Heliga ande kommer att hjälpa människor till omvändelse.

  • #7332

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Profeterna är inte det minsta konflikträdda. De vågar säga sitt budskap även mot mäktiga och rika. De är hängivna den som sänt dem och mycket envisa. De står i direkt kontakt med den som ska ha budskapet. Eva S

  • #7333

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Även profeter är bara människor. Man kan säga att de inte äger det profetiska ordet utan det är ordet som äger dem. Vi måste vara medvetna om att inte allt som kommer ut ur profetens mun är profetia. Det profetiska ordet kommer inte som på beställning. Exempel ser vi i 2 Sam 7:3 där profet Natan entusiastiskt godkänner i Guds namn Davids megaambition att bygga Herren hus. Senare fick Natan återvända till David med riktig profetia som han har fått senare under natten och den lät lite annorlunda. Andra exempel ser vi i Elias uppmaning till dödandet av 400 Baals profeter. Det var inte på Herrens utan på hans egen initiativ och folket var snabba på att genomföra det då det trodde att det kom från Gud.

  • #7334

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Det vi lär oss av de tidiga profeterna är att de är som sändebud, språkrör till Guds Ord. De är som ”mellanhänder” på jorden för att hjälpa människor att förstå och följa Herrens ord. Det handlar om att agera rätt i samhället eller att vara trogen mot Gud. De har en gåva som övriga människor inte har (tänker på Eliah när han helar den döda sonen till den fattiga änkan, som får livet tillbaka) och kan förutspå framtiden, fast detta inte är det viktigaste i profeternas uppdrag. De är mänskliga även om de har en sorts gudomlig makt som skiljer dem ifrån övriga människor. De är redo att dö och är inte rädda för det.

   / Gloria Castilla

  • #7335

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Med de tidiga profeterna syftar du på Samuel ,Elija och Elisha från Björns video gissar jag.
   Samuel i direkt samtal med Gud valde Israels första kung och hans uppgift verkade vara att se till att kungen inte missbrukade sin makt och var trogen sin Gud. De andra två kunde utföra under och kämpade för att inte Judarna skulle frestas att tillbe andra gudar. Så vad kan vi lära oss av de? Att vi ska vara stark i vår tro på Jesus och be för våra präster och kyrkliga ledare (många verka vara vilsna). Romarbrevet 8:9 Ni däremot lever inte i köttet utan i Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.

  • #7336

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Tidiga tecken på det som senare blev klarare, att det som kallats helig Ande verkat sedan länge. /Jonas A

  • #7337

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Elia ger liv igen o botar sjuka o gör under. Nu vet jag att Du är en Guds man o att det verkligen är Herren som talar genom dig…
   Gud ser inte till utsidan utan till hjärtat !

  • #7338

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Jag tänker på deras oräddhet. Att våga stå för det som Gud säger till dem och leder dem till att göra. Dom är föredömen när det gäller att lyssna till vad Anden vill säga i en viss situation OCH att framföra detta budskap. Dom genomför det uppdrag dom fått i Guds kraft och med stor frimodighet och oräddhet. Det vi fått lyssna till i föreläsningen handlar om stora och mäktiga ting där Gud handlar genom profeterna. Vi får i frimodighet be om, att på vårt plan, i våra dagliga liv få vara ”en ton från himmelen” Marie-L K

  • #7339

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Det är mycket som kan kännas långt borta när man läser om de tidiga profeterna. Under veckans lektion verkade de utsättas för så dramatiska situationer hela tiden att de känns avlägsna när man ska applicera dem till sitt eget liv. Visst kan och bör man ta till sig av vad de säger när de fördömer avgudadyrkan och stöld och mord, men jag försöker också att ta till mig av vad de lär genom sina handlingar.
   Igår läste jag Matt 6:25 och det som tydligt uppmanas till där – att inte bekymra sig över mat och kläder utan lita på att Gud Fadern ger oss vad vi behöver – verkar profeterna redan ha bemästrat. Det kanske är lättare för dem då de kan får garantier från Gud själv: i 1:a Kung 17:9 säger Herren uttryckligen till Elia: ”Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat”. Men även i mindre smickrande situationer, som när maten kom från en korp istället, så följde profeterna Herrens befallningar villkorslöst, och lade sig själva helt i Hans händer. De gjorde det med varje aspekt av sina liv, och det visar på en stor Guds-tillit som jag också vill eftersträva.
   Jag tyckte också att det var intressant att profeten Elia ifrågasätter Gud – i 1:a Kung 17:20 frågar han ”Hur kan du handla så grymt?” när änkans son dör, och så ber han Herren att återuppliva pojken. Jag påminns om att även profeterna var människor, och de förstod inte heller Guds motivering alla gånger. När profeten ska framlägga sin bön att pojken ska få liv igen så gör han det ändå på ett ödmjukt sätt, och underkastar sig Gud den Allsmäktige

  • #7344

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Genom profeterna ser vi hur Anden har verkat genom hela historien. De är ej konflikträdda utan hängivna sanningen de är sända att förmedla, om det så skulle kosta livet. Deras exempel kan starka oss i tron och hjälpa oss till omvändelse och urskiljning. Så får också vi lyssna till vad Anden säger och våga be om att få, på vårt sätt, förmedla evangeliet och inte minst lägga hela livet i Herrens händer. Hur våra yttre förutsättningar ser ur spelar ingen roll, ty Gud ser till hjärtat.

  • #7345

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Profeterna talar klarspråk om vad som är rätt och fel. De är tydliga med att en livsföring som går emot Guds lagar, såsom girighet och lögner, får allvarliga konsekvenser.
   Allt gott,
   Hans H. Hodder

  • #7357

   Lars Tengberg
   Deltagare

   De tidiga profeterna iakttog sin tid, såg vad som var fel, lyssnade till Guds ord och blev hans talesmän. De var modiga, trogna, riskerade allt för att meddela det Ord de hade hört. Vi kristna är numera ofta modlösa, mjäkiga och rädda. Vem är inte rädd att offentligt vederlägga en politiskt populär ”sanning”? Sanningen är en, där den inte finns, finns lögn. Det vet alla sanna profeterna, tidiga, senare och aktuella.

  • #7407

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Profeternas liv kan lära oss mycket tycker jag, om mod och att våga blottlägga synden i våra egna liv, men även i det offentliga livet, i samhället och våra gemenskaper. Syndens fruktansvärda verklighet hymlas det inte om i dessa berättelser, hur mycket det påverkar oss och alla i vår närhet, till och med framtida generationer. Det manar till omvändelse, för det vi håller på med påverkar aldrig bara oss själva, vi är så sammanflätade med andra människor, vi kommer inte undan. Just det här med att straffet som kommer från Gud egentligen är en spegel, det avslöjar synden som den verkligen är, att synden är ”sitt eget straff” – den leder till död och tomhet, kommer jag fundera över nu ett tag tror jag.

  • #7408

   Lars Tengberg
   Deltagare

   Jag tänker att berättelserna som tas upp, ofta på ett tydligt sätt, visar att syndens konsekvens inte bara drabbar oss, men även våra nära. I 1 kung 21 låter man oss veta att olyckan istället ska drabba ”hans ätt”, någon slags arvssynd. Jag tänker att människans onda gärningar här blir en varning för oss. När vi genomför botens sakrament, kan vi få syndernas förlåtelse, men ”synden föder straff”. Ibland blir vi hemsökta av våra egna onda gärningar och dess negativa effekter runt om oss, senare kan detta också komma att drabba även andra som inte tagit dela av synden. Profeterna tar emot budskap från Gud, och försöker vägleda människorna kring sig. Även om de ibland själva tvivlar på att budskapet från Gud kommer att förverkligas, hoppas de omvända andra, av kärlek till sin nästa, genom sin tron.

Visar 14 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.