PROFETERNA UPPGIFT NUMMER 11

Etiketter: 

Visar 8 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #7546

   Ola Samnegård
   Moderator

   Vad tänker du att Hosea kan lära oss om Guds inställning till synden respektive syndaren? Motivera ditt svar med minst en hänvisning till Hosea.

  • #7547

   Arlette Chené
   Deltagare

   I kort kan man säga att Gud avskyr synden men älskar syndaren. Kapitel 11 är en enda stor käleksförklaring till Israel, trots folkets otrohet med sin avgudadyrkan. I kapitel 2 hotar Gud att straffa Israel sin för otroheten: i ers 3 talar Gud om torka, brist på mat och vatten med bilden av att vara naken, älskare är avgudarna. I versarna 11-12 visar Gud hur han tänker handla för att visa att synden leder till elände och fattigdom. Men hans kärlek är för stor och Han vill återvinna sitt folk som en brud.

  • #7548

   Ricardo Pillay
   Deltagare

   Synd begår man när man har ingen kunskap om Gud, ingen trofasthet och ingen barmhärtighet. Hos 4:1-2.
   Syndaren ska straffas för att de ska lära känna Gud och följaktligen ångra sina synder för Gud älskar de, och vill att de ska älska Han. Hos 2:15,22.

  • #7549

   Gloria Lattke
   Deltagare

   Det finns en outtömlig kärlek från Gud till sitt folk, trots att de syndar. De måste straffas för sin otrohet i alla fall, för att Gud är ingen människa.
   I Hosea 1:1-11 går man igenom Hoseas liv med sin fru, Gomer, och hennes otrohet. Denna upplevelse är för Hosea en förnedring framför allas ögon, då hon blev prostituerad. Se Hosea 1:1-11:
   ”Gå och skaffa dig en hörkvinna och horungar, ty landet horar sig bort från Herren. Då tog han Gomer…” (1:2-3)
   Hosea är trogen hela tiden och väntar på att hon ska tillbaka, för att han älskar henne. På samma sätt är Gud med sitt folk. Vi syndar och p.g.a detta kan vi bli bestraffade, men samtidigt visar Gud sin kärlek till oss syndare:
   ”Men Judas folk skall jag förbarma mig över, jag skall rädda dem genom Herren, deras Gud” (1:7)
   Det är som om Gud pratar till sitt folk genom profeten Hosea och tar som exempel de egna profetens upplevelser parallellt:
   ”Judas folk och Israels folk skall samlas under en gemensam ledare. De skall växa upp ur jorden, och stor blir Jisreels dag” (1:11)

   I Hosea 14:5 står det också:
   ”Jag skall bota dem från deras trolöshet,
   jag skall älska dem av hjärtat,
   min vrede har vänt sig från dem”.

   /GC

  • #7550

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Björn har i sin föreläsning nämnt att nordrikets stigande välgång och rikedom medföljdes av allt större avfall från Gud (Hos 10:1, 13:1,6). När man överger Gud då börjar man att dyrka satan. Någon neutral zon finns inte. Då bryter man mot det första budet och därmed gör sitt medvetna val som är döden (5 Mos 30:17,18, Hos 13:7-9).
   Väst Europa kallas ofta ”kyrkans förstfödda dottern”. Tyvärr har den också övergett sin kristendom. Välgång och den tekniska progressen har blivit guldkalven och Gud är utestängd från det offentliga livet. Människan har med sin självdyrkan satt sig på Guds plats och vill bestämma om livet och döden utan att se satan som regerar.
   I sitt månadsbudskap från den 25 oktober 2022 har ”fredens drottning” i Medjugorje sagt följande:
   ”Mina kära barn! Den Högste har tillåtit mig att stanna med er för att bli er glädje och er väg i hoppet eftersom mänskligheten har valt att dö. Därför skickade Han mig för att säga till er att utan Gud har ni ingen framtid. Mina kära barn, låt var och en av er bli kärleksbärare till de som ännu inte har upplevt Guds kärlek. Vittna med glädje om er tro och tappa inte hoppet om att människohjärtan kan förändras. Jag är med er och välsignar er med min moderliga välsignelse. Tack för att ni har svarat på min inbjudan.”

  • #7551

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Synden : Om Amos talade om bristen på kärlek till nästan synes Hosea tala framför allt om bristen på kärlek till Gud – och han gör det i kap 1-3 med hjälp av metaforen om äktenskapet , den trogne Hosea och den otrogna hustrun Gomer. I kap 4-10 fördömer han allt vad Nordriket (Efraim) hamnat i form av otrohet, dess folk, präster och ledare och deras ”horiska anda” (Hos 4:12, 5:4) : Baalsdyrkan vid Betel och Gilea och ängsligt vacklande av stöd hos Assyrier eller Egyptier m.m. I kap 12 för han tillbaka allt ända till Patriarken Jakob och på flera ställen uttrycker han Guds omväxlande känslor av vrede inför denna otrohet. I kap 13 liksom på flera ställen talas det om det oundvikliga straffet och vedergällningen för dessa synder.

   Syndaren: I kap 3 berättas dock om att Hosea trots Gomers ”horeri” ska än en gång återvända till henne i kärlek, men hon ska vara ensam liksom Israels folk som dock ska återvända och söka sig till Gud, deras herre, och David, deras kung. I kap 11 redovisas om hur Guds hjärta är i uppror men att han ändå inte kan förgöra dem utan kommer att låta dem återvända hem . I kap 6 talas om omvändelsen ”han ger oss liv på två dagar, på den tredje reser han oss upp så att vi får leva inför honom”, liksom i 14 kap där folket uppmanas till omvändelse och begäran om förlåtelse. Ett genomgående tema är behovet av kunskapen om Gud , och den personliga relationen som ändå trots alla känslor bygger på en till synes oändlig kärlek , och där ända villkoret är att den besvaras.

   Den kärleken står till buds men bara för den som lär känna den, och det är slutuppmaningen i Hoseas bok:

   Den som är vis ska inse det och den som är förståndig ska förstå: Herrens vägar är de rätta och de rättfärdiga vandrar på dem medan syndarna kommer på fall (Hos 14:10).

   /Jonas A

   • Det här svaret redigerades för 2 veckor, 3 dagar sedan av Jonas Alberg.
  • #7554

   I Hosea kap 11 framgår att Gud hatar synden.

   Men, i Hosea kap 11 kan du också se att Gud älskar syndaren.

   Gud behöver ej hämnas och detta pekar mot nåden i nya testamentet.

   ”Hur skulle jag kunna överge dig? Jag ska ej förgöra dig.

   Jag är Gud och ej en människa.”

   Eva S

  • #7556

   Ola Samnegård
   Moderator

   Den drastiska gestaltningen i kap 1 av hur profeten uppmanas att skaffa en horkvinna, utläggs i kap 2 som bild på hur Gud hatar synden men älskar syndaren. Bl a 4:1-2 uttrycker hur allvarlig synden är. I Hosea 6:1-3 uttrycks folkets genuina vilja till omvändelse och tro på Guds förbarmande. De följande kapitlen visar emellertid på Guds syn på syndens allvar, inte minst kapitel 9. Det är som att Gud vill betona att det inte räcker att tala om omvändelse såvida man inte verkligen är beredd att lämna synden bakom sig. Men Gud kan ändå ej glömma sin kärlek till sitt folk (Hos 11:8-11). Därför öppnar hans kärlek ständigt vägen för verklig omvändelse, förlåtelse och ett nytt liv i hans kärleks gemenskap (Hos 14).

  • #7562

   Carina Sundbetg
   Deltagare

   Guds frid med er alla
   Alla är vi syndare i ord tankar och handling så alla begår det Det handlar delvis på att man ej kan ingå synd om man ej försöka följa efersierna 6:19.Det handlar om också att man inte har kunskap om Gud, ingen trofasthet och ingen barmhärtighet. Hos 4:1-2. Hosea kap 11 kan du också se att Gud älskar syndaren.

Visar 8 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.