Olas problematisering utan läxa – 8

Visar 6 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5922

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det jag vill problematisera denna gång gäller att långt ifrån alla tänkare är ense om att det finns något som fri vilja och objektiv moral. Trots att jag personligen delar mycket av Björns uppfattningar här menar jag att denna argumentation inte lär övertyga en ateist om Guds existens, hur förnuftig personen än är. En ateist kan mycket väl argumentera för att tanken på moraliskt gott och ont har utvecklats genom att den har evolutionära fördelar och därför inte behöver någon gud som upphov. Vidare kan ateisten hävda att termen moraliskt gott inte betyder något annat än det evolutionen gjort så att vi upplever oss förpliktigade att göra. Utifrån ett sådant tankesätt säger satsen ”Vi upplever oss förpliktigade att göra det moraliskt goda” bara att ”Vi upplever oss förpliktigade att göra det evolutionen gjort så att vi upplever oss förpliktigade att göra”, vilket knappast heller behöver någon gud som förklaring.

  • #5923

   Hej Ola,
   Intressant argumentering! Jag har själv svårt för att bevisa med argument Guds existens. Även om jag här i kursen blivit serverad ett 25-tal argument, så stannar jag vid Thomas av Aquinos ”icke-bevis” att ”Om Gud kan vi inte veta vad han är, utan enbart vad han inte är.” och ändå var han djupt troende. Pascals argument om vadslagning funderade jag kring, man jag tyckte mig hitta en hake. Han säger: ”Om man slår vad med någon om Gud finns eller inte, är det säkraste att satsa på Gud. För om han finns så kommer man till himlen, men om man satsat på att han inte finns, så förlorar man den chansen.” Men kanske är det så att man i samma stund som man inser att man förlorat vadet finner Gud, en dörr öppnas, Han uppenbarar sig för mig, Gud existerar! Kan det inte vara så?

   Jag tror att det finns en fri vilja därför att Gud har gett oss den. Man kan säga att annars skulle inte världen se ut som den gör, vilket är en klyscha, men på både gott och ont. Gud har ju också gett oss samvete och därför bör vi också veta hur vi ska hantera den fria viljan. I varje fall innebär den inte att vissa människor ska förtrycka och andra förtryckas. I vårt kristna budskap finns också underförstått ett glädjebudskap, och jag är övertygad om att Gud vill att vi ska vara ”fria” och må bra. Gör vi rätt så mår vi bra, att vara god mot andra får oss också att må bra och tvärtom. Detta är inte helt givet i andra religioner (!)

   Däremot tror jag inte det finns en objektiv moral. För mig motsäger de två orden varandra, ungefär som att säga ”det var en söt elaking”, eller det kvinnorna brukade kalla Jean-Paul Belmondo ”fulsnygg”.
   Hursomhelst, jag kom ur spåret. Objektiv är jag när jag inte kan kan eller vill ta ställning för vare sig det ena eller det andra. En fotbollsdomare är objektiv under en match. Han kan varken hålla på det ena eller det andra laget.
   Moral är däremot alltid subjektivt. Moraliska tycker de att de är som anser att abort är mord. De som tycker att kvinnan ska få bestämma över sin egen kropp och abort är en rättighet tycker också att de är moraliska. Man kan inte vara objektiv i denna fråga. Man har ett ställningstagande, antigen för det ena eller det andra.

   För att avsluta den här diskussionen så den inte tröttar ut dig, vill jag bara anföra en sak. Man skulle kunna påstå att fotbollsdomaren ÄR moralisk som inte tar ställning för det ena eller det andra laget, objektivt moralisk. Men det håller inte riktigt, för visst håller han på ett av lagen och önskar att det vinner. Det kanske t o m avslöjas i hans domar? Men han får inte, han måste objektivt följa regelboken. Att vara moralisk är mänskligt och det är Gud medveten om, varför han förlåter oss när vi är omoraliska. Han har också givit oss den egenskapen.

   Charlotta S

   • #5927

    Ola Samnegård
    Moderator

    Jag önskar förtydliga att det jag menar med ’objektiv’ i ’objektiv moral’ är något helt annat än ’neutral’. Med ’objektiv moral’ menar jag att det finns entydiga svar på vad som är gott och ont som dessutom är åtkomliga för förnuftet. Vad detta innebär i abortfrågan har jag skrivit om här:
    https://www.svt.se/opinion/abortratten-bygger-pa-livsduglighet-men-jag-var-knappast-livsduglig

   • #5975

    Arlette Chené
    Deltagare

    Allt vi gör gör vi för att vi tror att det gott, dvs att det blir till nytta för oss eller för någon annan. Den som skjuter en annan vid ICAingången mitt på eftermiddagen tror sig göra något som ska vara till gagn för sig, annars skulle han inte ta risken att vara själv skjuten eller hamna i fängelse. Allt vi gör har en orsak och vetenskapen lär oss att allt är beroende av allt annat. Vi vet också att världen har börjat med big bang som är, än så länge, den äldsta orsak vi känner till. Bakom big bang måste det ha funnit en orsak, så väl ordnad att explosionen och allt den har orsakat har resulterat i den värld vi känner till plus det okända. Att allt detta skulle ha uppstått av sig själv är inte trovärdigt. Att detta kaos skulle, efter miljarder år, gett upphov till mänskligt liv i all dess komplexitet är en utopi.

   • #6039

    Jonas Alberg
    Deltagare

    När blir det mål i fotboll? Formellt sett när domaren blåser av för mål, men vad bygger han den bedömningen på? På regelboken som alla andra. Det är inte det formella kriteriet som avgör frågan – domaren kan ha dömt fel – men av ordningsskäl har man i regelboken byggt in att domaren är den som avgör saken. Men själva avgörandet bygger på regelboken vad som är rätt och fel i fråga om vad som utgör ett mål.

    Samma sak med etik och moral om än något luddigare om man inte talar juridik, en överenskommen kod om önskvärt beteende osv. Inte sällan saknas sådana källor och då är man hänvisad till någon annan modell , det är ofta rent faktiskt, upprepat handlande – sedvana, tradition som sedan får vägas mot mer principiella aspekter (den som regelmässigt plågar andra har en egen sedvana men den håller inte vid principiell granskning), och det är något som studeras inom etiken med olika inriktningar som leder till en eller annan uppfattning om vad som är ”moraliskt rätt eller fel”. Detta är inte något subjektivt som var och en hittar på egen hand, den hållningen att etiken är ontologiskt skild från verkligheten och ej föremål för objektiv bedömning, dvs att det är något subjektivt leder till subjektivisering, som leder till relativisering och i förlängning kan ofta kommer leda till nihilism, att etiken inte bara är subjektiv och relativ utan att den inte finns.

    Den senare hållningen är emellertid kontra-intuitiv : minsta barn reagerar instinktivt över orättvisa. Det leder också till fullständigt ohållbara konsekvenser.

    Mycket talar alltså för att moralen om än svår att bestämma, är av objektivt slag; det finns faktiskt rätt och fel och vi erfar det i våra egna liv och i omgivningen och vi reagerar på det som är fel och orättvist, inte bara av känslor utan att det faktiskt är så

    Jonas A

  • #5924

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej,

   Det är svårt att försöka övertala en ateist om Guds existens. Man kan se hur många människor vill göra lätt för sig, för att det är jobbigt att kompromissa. Att tro på Guds existens är även en inre kamp, en kompromiss som är konstant på prövning.
   För många år sedan läste jag en bok som hade titeln ”Kristendomens agoni” (La agonía del Cristianismo, av Miguel de Unamuno). Unamuno var själv en kritiker av Kristendomen. Jag trodde att han menade ”agoni” som dödens tid för Kristendomen, fast författaren använde ordet ”agon” (αγων) som ”kamp”, en strid mellan att tro och inte tro, mellan att välja livet och välja döden. Då förstod jag att tro och kamp var synonymer till kompromiss till något bättre. Det påminner mig några ord som säger: ”Genom deras verk kommer du att känna dem”. Verkställa under tystnad kan övertyga några som inte vill kompromissa i första hand. En dörr kan öppnas för att kunna tala om Guds existens senare.

   • Det här svaret redigerades för 6 månader, 4 veckor sedan av Gloria C. Lattke.
  • #5997

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Även en ateist kan inse att friheten och samveten är givet och inte uppfunnit av honom själv, det är därför han själv kan undra var dessa värderingar kommer ifrån

  • #5998

   Annica Cardell
   Deltagare

   Hej Ola,
   jag såg en debatt mellan William Lane Craig och Christopher Hitchens. Ateisten Hitchens förklarade då moral som en del av sociokulturella värderingar som inte nödvändigtvis behövde vara kopplade till tro. Men nog måste väl ändå tron medföra de viktiga ingredienserna samvete och ånger? Utan uppriktig ånger kan man inte få förlåtelse. Likaså har samvetet stor betydelse. Bara för att någon vet att en handling är omoralisk att utföra, behöver de rannsaka sitt samvete för att avstå från densamma.
   Annica

  • #6042

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Guds frid med er alla
   Allt som har uppstått innan vi upptog har haft en mening i Gudsplan också allt annat. Världen har börjat med big bang som är starten till allt det annat som kommer efter den. Det är också den första och äldsta orsak vi känner till. Det är viktigt att ha i tanken att det måste ha funnits en orsak för detta. Allt är så väll ordnat i explosionen och allt den har orsakat har haft och har resulterat i den värld vi känner till plus det som ligger utan för de okända.Proccesen håller på hela tiden och tar aldrig slut.
   Vänliga hälsningar
   Carina sundberg

  • #6043

   Att Gud i varje ögonblick skapar varje sak ur intet, går i min logiska hjärna emot att jag har en fri vilja, och det anser jag att jag har. Eva S

Visar 6 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.