Olas problematisering & läxa – 9

Visar 9 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5971

   Ola Samnegård
   Moderator

   Först en kommentar till Björns replik till min tidigare problematisering. Björns exempel med den vägrande nazi-vakten som idag prisas kan en nihilistisk ateist mycket väl förklara bort med att det bara beror på att Nazityskland råkade förlora kriget och att det alltid är vinnaren som tar sig rätten att i efterhand definiera vad som är moraliskt. Jag vill verkligen understryka att detta är så långt ifrån min egen uppfattning man kan komma. Men att motbevisa denna hållning så att man övertygar alla som brukar sitt förnuft, tror jag inte är möjligt.

   Det jag hade haft att problematisera kring denna veckas video gäller dels Anselms ontologiska argument och dels argumentet utifrån kontingens som också kan beskrivas som argumentet om en första orsak. Men just min kritik av dessa två argument presenterar jag ganska utförligt i mitt svar på läxa 7. Därför uppmanar jag er att gå dit och repetera denna kritik.

   Min läxa denna vecka: Välj antingen Anselms ontologiska argument eller argumentet utifrån kontingens som också kan beskrivas som argumentet om en första orsak. Läs på min kritik av det klassiska argumentet i mitt svar på läxa 7. Instämmer du i denna kritik eller inte? Motivera ditt svar. Svara genom att klicka på ”Svara’’ på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #5976

   Arlette Chené
   Deltagare

   Hej Ola! Jag tror att mitt svar till läxa 8 (nyss skrivet) kunde gälla för denna din fråga. Däremot reagerar mot att nazi-soldaten har gjort en akt som krigsvinnaren kan beskriva som bra eller dåligt. Att skjuta vapenlös civilbefolkning klassas som krigsbrott och försvaras bara av inhumana diktaturer, typ NSDAP eller kommunismen i Sovjet. Oavsett om soldaterna tyckte om det eller inte, de var tvungna att lyda order eller bli själva dödade. Man kan tycka att bomben på Hiroshima var nödvändig men den på Nagasaki var klart onödig, Japan skulle kapitulera när som helst. Det agerandet blev inte rättfärdigt pga. att det gjordes av segraren. Att massivt döda civilbefolkning kan inte rättfärdigas. Det är en naturligt moralisk lag som finns i varje människa som är normalt funtad. Eller har jag fel?

   • #5993

    Marika Frykholm
    Deltagare

    Hej Ola!
    Jag heter Marika Frykholm och jag är 54 årig studerande Guds ecistens från Stockholm/ Danderyd norr om Stockholm/ Stocksund i vanliga fall där jag bor i ett lss- boende för närvarande under helgen vistas jag i mitt föräldrahem som är i Enebbyberg/ Danderyd även det norr om Stockholm. Där även min bror och hans familj bor här i närheten.

    Som svar på din fråga så både håller jag med dig i din kritik och på samma gång inte. Jag tror att du kan ha en poäng i att dom som förlorade kriget ansåg sig själva säkert inte stå på ” den onda sidan”. De, i detta falet Nazisterna tyckte säkert att de hade helt och hållet rätt. Jag som har tyskt- judiskt påbrår men är konvertit till katolska kyrkan från svenska kyrkan anser såklart att Nazisterna på grudn av att de dödade många av mina tysk- judiska förfäder i sina koncentrationsläger var extremt onda människor som inte stod för det goda på något sätt. Men detta är ju då helt utifrån mitt eget snysätt med tanke på att jag hat tyskt- judiskt svenskat påbrå och är född i svenska kyrkan och har konverterat för ccirka 20 år sedan till katolska kyrkan. Jag hoppas att det var ett någorlunda vettigt svar på din fråga? Jag önskar dig en fortsatt mycket trevlig helg. Mvh, Marika Frykhol/ Guds existens kursen höstterminen -21.

  • #5978

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Varje ateist som skulle vilja bygga sina argument enbart på evolutionsteori stöter på ett problem att förklara hur evolutionen (som kryper med små små steg) klarade de stora språng 1: från inget till något. 2: från något till livet och 3: från livet till medvetande.

  • #5982

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola / allihopa,

   I din problematisering (Vecka 7) använde du dig av både den ontologiska och dels av den kosmologiska bevisen (du tar upp andra världar/Sanningar), ser jag nu. Anselm av Canterbury hade gjort ett hopp (missing link) mellan “den största tänkbara idé av Gud” och “Gud måste existera i verkligheten”, så att “om Han inte fanns skulle den största tänkbara idé av Gud inte existera i verkligheten”. Det instämmer, när du kommer fram till förståelsen av att Gud existerar och att Den finns i verkligheten. Det som man förstår finns i verkligheten, det som man inte förstår kan inte finnas i verkligheten. Alla har en idé av Gud (ateister eller inte), förståelse och existens i verklighet måste gå hand i hand. För mig är även förståelse ett bevis på erfarenhet.

  • #5983

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Ola nej jag instämmer inte i din kritik av Anselms ontologiska argument.
   jag gillar ditt exempel om det högsta naturliga talet men…från lektion 9 läser jag följande:
   ”Gud” betyder ju Det som är sådant att något större inte kan tänkas.
   Jag tycker att taket är satt vid ordet Gud.
   Lite som att inget färdas med högre hastighet än C.

  • #5988

   Hej Ola Jag står över denna gång. Marie-L K

  • #5990

   Denna fråga finner jag inget svar på- Eva S

  • #6002

   Ola Samnegård
   Moderator

   Jag inser att denna läxa blev otydligt formulerad och kanske även i övrigt i svåraste laget. Självfallet instämmer jag själv i min egen kritik och vill här bara återknyta till några tankar i era svar.
   Först önskar jag förtydliga att även jag är övertygad om att det finns en naturlig moralisk lag inskriven i vårt samvete. Huruvida denna är omedelbart åtkomlig för människans förnuft eller inte, tänker jag beror på vad man lägger in i begreppet ’förnuft’. Om man räknar samvetet som en del av människans förnuft är det givet att den naturliga moraliska lagen är omedelbart åtkomlig för förnuftet. Men om man, som många utanför Kyrkan, menar att förnuftet enbart är vår förmåga till rationellt, det vill säga logiskt, tänkande, går det att tänka sig en fullt förnuftig person som undertrycker sitt samvete och därigenom inte har någon omedelbar kunskap om den naturliga moraliska lagen.

   Angående de klassiska argumenten om en första orsak, menar jag att de bästa versionerna är de som tar med att vetenskapen pekar på att universum har haft en början och alltså inte har funnits för evigt.

   Angående det klassiska ontologiska argumentet, önskar jag framhålla följande: Att förstå något betyder inte att det måste finnas på riktigt. Tänk exempelvis på sagofigurer. Vidare ifrågasätter jag hur vi kan veta att det finns något tak på vad som kan tänkas.

  • #6003

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Ja, jag instämmer i din kritik då begreppet mening måste frånkopplas den subjektiva uppfattningen/erfarenheten av mening. Det som jag tycker/känner är meningsfullt behöver ju inte vara det för dig som har en helt annan bakgrund/erfarenhet.
   Men med din motivering bakom att det finns en evig, absolut sanning – Gud – som bygger på det logiska argumentationen om själv/motsägelser framstår det Gudsbeviset som nödvändigt.
   Ingeli A

  • #6004

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej,
   Jag kan ingen filosofi och tackar för Olas kommentar. Jag kan säga fel och brista på logik. Ber om ursäkt om jag var otydlig.
   Om mitt påstående att alla har tankar om Gud menas att några tror och andra inte, varför? För att den som inte tror har lämnat sin tro bort om det själsliga, har valt en annan sida.
   När man förstår något betyder att det existerar, inte alltid i verkligheten men i våra föreställningar. När det är i verkligheten är för att vi har erfarit något jordiskt, fysiskt som gör oss tro på dess existens…eller något som fanns inom oss, som alltid fanns där,
   men vi hade inte förmågan att hitta det tills vi var redo.
   / Gloria C-L

Visar 9 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.