Olas problematisering & läxa – 7

Etiketter: 

Visar 13 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5888

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det jag vill problematisera denna gång gäller att långt ifrån alla tänkare är ense om att det finns något som fri vilja, objektiv sanning, objektiv moral eller objektiv mening. Vad gäller frågan om människans strävan efter och upplevelse av mening delar jag ej Björns uppfattning att detta i sig kan visa Guds existens. En ateist kan mycket väl argumentera för att tanken på mening i tillvaron har utvecklats genom att den har evolutionära fördelar och därför inte behöver någon gud som upphov.

   Själv har jag däremot utvecklat ett eget ”gudsbevis” kring frågan om objektiv sanning. Frågan jag utgår från är närmare bestämt om det finns en evig, absolut, objektiv och oberoende sanning. Antag att det ej finns en evig, absolut, objektiv och oberoende sanning. Då är det en evig, absolut, objektiv och oberoende sanning att det ej finns en evig, absolut, objektiv och oberoende sanning, vilket är en självmotsägelse. Alltså måste det finnas en evig, absolut, objektiv och oberoende sanning. Det kan ej finnas flera eviga absoluta och objektiva sanningar som är totalt oberoende av varandra, då detta leder till möjliga motsägelser dem emellan. Alltså finns det en och endast en evig, absolut, objektiv och oberoende Sanning, som vi kan kalla Gud.
   Om nu ett ting har verklig existens, så existerar det i sanning. Men denna sanning kan i sig inte vara totalt oberoende av den enda eviga, absoluta, objektiva och oberoende Sanning, som vi kallar Gud, då detta leder till möjliga motsägelser dem emellan. Med detta resonemang anser jag mig ha visat att denne Gud också på något sätt är alltings Skapare.

   Min läxa för denna vecka är: Vilket av de övriga argumenten på kursen tycker du ligger närmast mitt egna ”gudsbevis” ovan? Motivera ditt svar. Svara genom att klicka på ”Svara” på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #5891

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Det klassiska svaret inom katolsk tradition som säger att allt filosofiskt tal om Gud måste gå en trefaldig väg på en och samma gång. Via positiva (allt som är stort och skönt kan utsägas) via negativa (vi måste samtidigt förneka allt då det inte kan uttalas i ord) och via eminentiae (Gud överträffar allt som kan förstås eller sägas).
   Via positiva och via negativa motsäger varandra och därför återstår slutligen endast en tredje väg, via eminentiae. Annars ”finns inget” av det vi erfar som verklighet, allt är en illusion.

  • #5893

   När jag läser texten om ditt eget ”gudsbevis” (som jag läst flera gånger)så tycker jag att begreppet ”Obetingade” genomsyrar det jag läser och förstår av din utläggning.
   Att Gud är den utan vilken inget är. Marie-L K

  • #5894

   Arlette Chené
   Deltagare

   Hej Ola! För mig är din fråga väldigt svår eftersom min filosofiska ådra är minimal… Ditt gudsbevis är logiskt sant men jag behöver något påtagligt för att riktigt övertygas. Samvetet är för mig något som inte kommer från människan själv. Vi kan ignorera eller förvränga samvetet och vänja det vid att välja det onda istället för det goda. Men även när man väljer det onda istället för det goda gör man det för att vi tror att det ändå är det bästa, eller ”godaste” för åtminstone en själv. För mig är samvetet Guds röst och den rösten bevisar att Gud talar genom samvetet.
   Mvh /Arlette

  • #5897

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Gud välsigne dig Ola
   Om nu ett ting har verklig existens, så existerar det i sanning. Men denna sanning kan i sig inte vara totalt oberoende av den enda eviga, absoluta, objektiva och oberoende Sanning, som vi kallar Gud, då detta leder till möjliga motsägelser dem emellan. Med detta resonemang anser jag mig ha visat att denne Gud också på något sätt är alltings Skapare.

   Jag tycker att detta till talar mig verkligen om att Gud existerar, Han är en stark kraft som vi ej ser ,men vi kan se det han har skapat. Gud är oenlig vi kan ej med våra tanke kraft föreställa oss hans storhet och hans allsmäktighet, det går över vårat förstånd .Han finns och är i allt det han har skapat.

  • #5898

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   hej Ola
   Från lektion 5 spår av det obetingade 2.(att sanning är principiellt oförenlig med osanning).Också från de 20 Guds bevis i lektion 7 bevis nummer 11 den eviga sanningen.

  • #5901

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola och övriga kursdeltagare,

   Den ontologiska vägen: Genom reflektion och utan att använda teologiska dogmer. För att komma fram till ett “gudsbevis” måste man lämna på sidan förutfattade meningar och bli då nästan “tabula rasa” – jag säger “nästan” för att det är svårt att klä av sig från det som finns “a priori”-. På det sättet kan man klättra upp till någon grad av förståelse / begrepp / logisk nödvändighet om Guds existens. / Gloria C-L

  • #5904

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Det finns ingen motsägelse. Ett ting som har verklig existens existerar inte i sin egen ”sanning” utan i den absoluta Sanningen. ”Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns.” (Joh 1:3)

  • #5906

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Det är ett begreppsmässigt resonemang som ur själva idéerna om sanning mm härleder att det måste finnas en högsta sanning . Det refererar inte till omvärlden (kosmologiskt Gudsbevis), inte till egna psykologiska erfarenheter, inte direkt i alla fall (psykologiskt Gudsbevis) utan är ett försök att ut begrepp härleda beviset för Guds existens. Det ligger därmed närmast ett sk ontologiskt Gudsbevis. / Jonas A

   • #5908

    Riccardo Pillay
    Deltagare

    Jag gillar ditt sätt att resonera här, tydligt och begripligt.Tack för det.

  • #5911

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Ola det är så fantastisk och spånnande att läsa dina tankar. Tack för det.

   Jag väljer sista eftersom meningen vore ledda till sanningen om man verkligen vill hitta den rätta vägen.för livet.

  • #5912

   Hej Ola, jag är inte någon för att kritisera din teori. Jag är en okunnig människa på detta. Den enda som jag ser är en kedja av olika motsägelser som i mitt åsikt kan inte leda till något evig och absolut.
   Ursäkta om jag skrev något fel men jag fattade inte mycket ( varken mycket eller liten ) din så kallade Guds bevis.
   Rogelio.

  • #5914

   Om man ta bort negationen får man:
   – Det finns en oberoende sanning.
   –Säger du det, svara man. För man kan som inte som nykläckt filosofistuderande gå emot det påståendet, för då hamnar man i råttfällan.
   – Ja, och sanningen heter Gud.
   – Va?!
   Som Thomas av Aquino sa om Anselm av Canterburys ontologiska gudsbevis: – Det är lite tunt.
   Gunnar E.

  • #5916

   Mikaela Engdahl
   Deltagare

   Håller med om att det bara kan finnas en evig sanning, allt annat är motsägelsefullt. Men själva så kallade Gudsbeviset är för vagt och förvirrande för oss, inget som skulle få en tvekare att erfara ett svar. Mikaela och Roger E.

  • #5918

   Ola Samnegård
   Moderator

   Vilket av de övriga argumenten på kursen tycker du ligger närmast mitt egna ”gudsbevis” ovan? Motivera ditt svar.

   Som nästintill alla övriga argument berör även mitt argument den s k via eminentia och talet om det obetingade. Närmare bestämt så består ju mitt argument av två delar. Den första delen, som visar att det finns en och endast en evig, absolut, objektiv och oberoende Sanning, är ett ontologiskt (dvs begreppsligt) a-priori-argument. Den andra delen som visar att denna Sanning ligger bakom allting annat talar ju om denna som en första orsak. Jämfört med de klassiska versionerna av dessa två argumentstyper menar jag att min version undviker motargument som går att rikta mot dessa utifrån tanken på oändlighet.

   Ett argument mot att det måste finnas en första orsak är ju att det istället finns en oändlig orsakskedja utan början. Men detta undviker min version genom att visa att allt ändå är beroende av en enda evig, absolut, objektiv och oberoende Sanning.

   En kritik mot det klassiska ontologiska argumentet är att det går att betvivla att det finns något vilket intet högre kan tänkas, ens i vår tankevärd. Att det går att tänka sig att det finns behöver ej betyda att det finns väldefinierat ens där. Betänk följande:

   Vi kan säga oss tänka på det högsta naturliga talet (av 0, 1, 2, 3, …). Om vi antar att det talet är jämt(delbart med 2), kan vi sedan addera 1 och konstatera att den nya summan är udda och högre än det vi antagit vara det högsta. Med samma resonemang som i det ontologiska beviset, har vi visat att det högsta naturliga talet ej är jämt utan udda. Men om vi istället börjar med antagandet att det är udda, leder samma resonemang till att det är jämt. Vi förstår att resonemanget innehåller fel. Felet är att en grupp med oändligt antal objekt ej nödvändigtvis innehåller ett objekt som inget annat objekt är större än. Detta fel drabbar även det klassiska ontologiska argumentet, då gruppen av tänkbara ting kan antas innehålla ett oändligt antal.

   Men mitt argument undviker även att träffas av denna kritik då det inte innehåller någon jämförande term såsom ’högsta’.

Visar 13 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.