Olas problematisering & läxa – 5

Etiketter: 

Visar 13 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5775

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det jag vill problematisera denna gång gäller att argumenten för en objektiv moral. Dock vill jag först klargöra att jag här i sak är helt enig med Björn. Funderar bara på hur vi kan bemöta hållningen att moraliskt gott och ont bara handlar om vad en majoritet just för tillfället råkar tycka i frågan. Denna hållning förnekar ju inte totalt existensen av gott och ont, men ser det inte heller som några objektiva värden.

   Min läxa för denna vecka är att jag önskar att ni berättar vad ni anser vara det tydligaste sättet vi kan erfara det obetingade. Svara genom att klicka på ’Svara’’ på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #5797

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Ola jag tänker på tiden.Den är cyklisk inte beroende av något den är inte selektiv och stannar upp för vissa och går olika fort för andra. Även om vi kan uppleva den olika.

  • #5800

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Mirakel, kanske.

  • #5802

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Svar
   Det är när något är spontant utan det finns en yttre orsak , de är ej beroende av någon annat.
   CS

  • #5803

   Tiden är inte beroende av något annat. Den kan inte stoppas, förflyttas, förnekas eller ändras. Vi kan uppleva att den går fortare när vi är lyckliga, att den stannar till inför stora upplevelser. Ja, också att den ”försvinner” när vi är djupt inne i något. Men detta är bara subjektiva upplevelse. Tiden tickar på. Eva S

  • #5806

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Det tydligaste är när vi upplever att saker händer som vi själva ansett omöjliga och som övergår vår fattningsförmåga. Vi kan här tala om mirakel i samtidigt liten och stor bemärkelse. Livets under och mirakel är saker som vi inte kan förklara eller formulera i teorier. Vi beräknar enligt olika måttstockar, system och regler, men så händer något helt annat som vi inte kunnat förutse eller beräkna. Vem och vad beror det på?
   Ingeli A

  • #5808

   Läxa 5
   När jag upplever och förstår att allt i mitt liv, det materiella / fysiska som det andliga är Guds NÅD. Marie-Louise K

  • #5810

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Strikt taget är allt i tillvaron kontingent om inte universum är evigt vilket det inte verkar vara i den form vi känner det. Likväl finns vi till och den iakttagelsen verkar obetingad liksom , som Björn framhåller bl.a. sanningen och strävan mot det goda , det är ett slags obetingat nödvöndiga grundförutsättningar för allt annat – att något finns snarare än inte finns, och där det finns en prioritetsordning mellan de alternativ som friheten erbjuder. Därmed pekar hela den kontingenta tillvaron mot en samtidig obetingad, icke-kontingent, verklighet; saker kommer och går men det sker inte i en tom och förgänglig värld utan äger rum mot bakgrund av en transcendent verklighet; vi ser skeppet vid horisonten men tänker inte på horisonten – den bara finns där och utan den skulle vi inte erfara skeppet, ungefär så. /Jonas A

  • #5812

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola,

   Vi kan resonera om vad vi skulle göra om någon snubblar på gatan (stroke?) när vi är på väg till jobbet? Vi skulle hjälpa till, starta HLR, ringa 112…men skulle vi istället gå förbi människan därför att vi har ett viktigt möte med chefen? Vi kan resonera moraliskt, men i praktiken kan det bli annat. Allt kan bero på människans moraliska betingat tillstånd, men det finns något naturligt obetingat som prioriterar att hjälpa andra.

   Gloria C-L

  • #5818

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Hej Ola din problametisering är mycket intressant, Jag skulle säga att varje människa bär inom sig kompassen för det som är gott och ont och det inte beror på en gemmensam avtal utan från människans värde i sig.

   Din fråga om obetingande
   Insikten av dem får jag mest när jag tittarpå naturen till exempel ett fint utsick vid stranden ocg solnedgång men också inför katastrofer som jordvädning, tsunami osv det blir som ett bekräftelse att det finns något större som kontrollerar det som jag kan inte kontrollera eller ändra.

  • #5820

   Hej Ola, jag förstår obetingade som synonim till oinskränkt. I så fall kan man inte anse mening moral på något som är definierad från början. När allting utvecklas, då kan man dra slutsatser av moraliska karakterer.
   Rogelio.

  • #5822

   Den livslånga erfarenheten av att existera, att finna still – att ha självmedvetande.

   Gunnar E.

  • #5825

   Arlette Chené
   Deltagare

   Moral beror på vilka värderingar man håller för viktiga och viktigast. Vi kristna håller livet för bland de högsta värderingar som finns. Men den sekulariserade världen tänker på självbestämmelsen är högre: man vill kontrollera sin död och sitt reproduktiva liv; jag har hört en kollega säga att om man inte har möjlighet att ta hand om ett barn är det ens plikt, för barnets bästa, att göra en abort. Det var detsamma under nazitiden: judar är onda, det är gott att döda dem. Det som har varit otänkbart och tabu i tusende år blir plötsligt inte bara acceptabelt men också något gott. Det är konsekvensen av relativism.
   Arlette

  • #5827

   Ola Samnegård
   Moderator

   Vad anser du vara det tydligaste sättet vi kan erfara det obetingade?

   Hur man besvarar denna fråga kan dels bero på hur man uppfattar vilka som avses med ordet ’vi’ och dels bero på vilka egna erfarenheter man har. Om man tänker sig en skala från det mest allmänmänskliga till mer och mer personliga erfarenheter, så hade jag rangordnat de ämnen ni tar upp enligt följande: Tidens oändlighet, det egna självmedvetandet, naturens storhet, människors strävan mot det goda, spontanitet, upplevelse av mening och/ eller nåd och mirakel. På sätt och vis är de alla bra svar. Värt att notera är dock att de senare typerna av erfarenheter kräver TRO för att tolkas så, och kan därför inte ensamma vara det som leder till en förnuftsmässig insikt om detta.

Visar 13 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.