Olas problematisering & läxa – 4

Etiketter: 

Visar 11 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5741

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det första jag vill problematisera denna gång gäller Wittgensteins sentens ”Det man inte kan tala om, därom måste man tiga” och Björns svar på detta. Björn tar, enligt mig, Wittgensteins kritik på för stort allvar. Själv menar jag att denna lider av precis samma självupphävande karaktär som positivisternas ”Det enda man kan veta är det empiriskt bevisbara”. Ty den talar just om det den hävdar att man måste tiga om och upphäver så sin egen mening.

   Detta verkar Björn dock inte se utan väjer istället för kritiken genom att mena att man bara kan tala om Gud i negationer och i analogt språkbruk. Detta ser jag som en onödig inskränkning av sätten att tala om Gud. Vidare verkar han mena att Gud aldrig är en direkt orsak till något i världen. Men hur ska man då se på alla mirakel i Bibeln, kyrkohistorien och ända fram i våra dagar? Är det inte tvärtom karaktäristiskt för den kristna Guden att gripa in i och förändra historien?

   Sist men inte minst vill jag problematisera det så kallade problemet med förändring. Är det verkligen en självmotsägelse att något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var? Hur tänker du här? Detta är min läxa för denna vecka. Svara genom att klicka på ’Svara’’ på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #5742

   Annica Cardell
   Deltagare

   I och för sig är det väl en självmotsägelse, men förändring innebär ju inte att allt förändras. Kärnan av vem man är finns väl kvar, även om delar av personen eller dennes beteende förändras. Vi ska väl inte glömma att det kan förändras till något bättre än det ursprungliga.

   Annica C

   • #5753

    Hej Ola. Nej jag tycker inte det finns någon motsägelse i begreppet Jag tar ett lätt, kanske för lätt exempel. Vi har alla sett vår föreläsare Björn förändras till något han inte var, men han är fortfarande vår föreläsare Björn. Jag syftar på att han förvandlats (visserligen för egen maskin) till en man utan skägg, vilket han inte var innan. Men visst är det Björn lika fullt. Marie-Louise K

   • #5771

    Mikaela Engdahl
    Deltagare

    Vi tycker inte att det är en självmotsägelse. Det innersta, det som Är finns alltid kvar. Ett gräsfrö blir till ett strå,förmultnar och blir till jord, en organism livscykel. Olika skepnader men är alltid ett gräs. Likaså med människan som förändras genom åldrande och händelser men som förblir den person som Gud skapat, varat i en ständig förändring./ Mikaela och Roger E

  • #5744

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Ni har båda rätt, Björn i det att man inte till fullo kan greppa eller beskriva Gud med ord. Samtidigt så är vi skapade till hans avbild, ämnade att uppfylla hans löften här på jorden så vi kan och ska inte vara rädda för detta uppdrag, och kan också glimtvis uttrycka och utföra en del av det han är genom våra ord och handlingar.
   När det gäller självmotsägelsen i begreppet förändring finns dessa motsägelser hela tiden i Bibeln. Vi både finns och inte – i relation till allt och vår omvärld. Det är upp till oss som medskapare att formas till det vi är ämnade att vara, vilket också är att bli våra sanna och verkliga jag.

  • #5745

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   På ytan utan djupare kunskap är det en motsägelse. Jag tänker på vatten den blir till is.Helt andra egenskaper men det är fortfarande vatten.

  • #5748

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Är det verkligen en självmotsägelse att något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var? Hur tänker du här? Detta är min läxa för denna vecka. Vi födds och från det så händer det saker hela tiden inom oss som vårt växande vårat utseende ändras och så här håller det på ,vi blir gamla denna peocess håller på fram till våran död. Samtidigt lär vi oss att prata, krypa, gå sen springa. Vi får erfarenheter vi lär oss av ,så håller våran process på fram till döden .Men vi är endå en och samma person ,fast de pågår ständiga förändringar inom oss.

  • #5751

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Jag tycker om Carinas exempel om personens oförändrat identitet trots de ständiga förändringarna under olika levnadsfaser. Denna process fortsätter även efter döden när vår innersta personligaste jag dvs vår själ följer vidare den vägen som hon själv har valt under sitt jordiska liv. I de flesta fall blir det först en reningsprocess innan bli redo för konfrontation med ”Fullkomligt kärlek”. Själens väg kronas sedan när hon får tillbaka i en förhärligad form sin jordiska kropp och utnyttjar evigheten för det som Kärleken har förberett för dem som älskar Henne.

  • #5755

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Ja, det kan innefatta en självmotsägelse om man använder samma term för förändringar av samma subjekt som behåller sin identitet, ex åldrande, och förändringar av mer djupgående slag, ex tillblivelsen då identiteten blir till – det rör sig om olika slags förändringar /Jonas A

  • #5761

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola och alla deltagare,

   Ett brott begicks av X år 1111 (V) / X är inte X nu (F) / X är X då och nu (V).
   Jag tycker att det är en självmotsägelse. Brottet upptäcktes och kan inte täckas igen när gärningsmannen påstår ha förändrats (Identitet i / och differens).
   / Gloria C-L

  • #5763

   Något förändras till något det inte är samtidigt som det förblir det som det var. I mitt väsen finns den 8-årige person jag en gång va. Jag kan peka på ett foto och säga ”Det är jag” Jag kan läsa en uppsats från skolan och säga ”Jag skrev det där”. Samtidigt är jag den vuxne med delvis ny kropp, nya erfarenheter och ofta även andra ståndpunkter. Eva S

  • #5767

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Problematiken när man pratar om förändring är att man koncentrerar sig på det som inte är väsentligt. Det är sant att inte är samma i utseendet men det är i huvudsak samma. Utan förändring frön skulle aldrig bli växt, bebisen bli vuxen och svd Då senapfrön skulle inte bli något annat växt och bebisen ska inte bli hund vad är då det som förändrats? Varat är kontinuerligt samma även om det förändrats på ett väsentligt sätt annars det vore omöjligt att känna igen grejer.

  • #5772

   Ola, idag vågar jag skriva följande:
   1.- Via positiva är den lätaste sätt att förstå Guds existens, och som Björn skriver
   meningen är obegränsat och analog.
   2.- Via negativa, mitt äsikt är Gud förneka man kan inte. Men ändå kan man tänka på en
   antimateria skapelse likartad som existerar samtidigt på en någon annan dimension.
   3.- Via eminentia.- Man bekräftar och påstår Guds existens på grund att Gud överträffar
   vilken mänsklig tanke empirisk eller förnuftig baserad.
   Hälsning
   Rogelio.

  • #5774

   Ola Samnegård
   Moderator

   Är det verkligen en självmotsägelse att något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var? Hur tänker du här?

   Jag menar att denna så kallade självmotsägelse endast är språklig och beror på att man använder samma term för olika aspekter. Ty när något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var, innebär detta att det antar någon ny aspekt som det inte hade innan, samtidigt som det behåller vissa aspekter som de var innan.

   Det kan vara frestande att hävda att kärnan finns kvar och det kan mycket väl vara så. Men det resonemanget blir till exempel svårt i förhållande till en hög med småsten där man tar bort en sten i taget. Till slut upphör det att vara en hög, men det beror knappast på att man just då råkat ta bort högens ”kärna”.

   För att undvika detta problem väljer jag alltså att beskriva förändring som att något antar någon ny aspekt som det inte hade innan, samtidigt som det behåller vissa aspekter som de var innan. Beskrivet så här visar det sig att här inte finns någon verklig självmotsägelse. Tyvärr får detta även konsekvensen att vår upplevelse av förändring, enligt mig, inte räcker för att som Peter Knauer (som Björn berättade om i sin senaste video) dra slutsatsen att varje sak är skapad ex nihilo i varje ögonblick.

Visar 11 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.