Olas problematisering & läxa – 11

Etiketter: 

Visar 15 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6069

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det jag vill problematisera denna gång gäller själva motsägelsebegreppet och dess betydelse för frågan om uppenbarelsens möjlighet. Även här tänker jag och Björn mycket olika. För Björn tycks det räcka med att något är två olika saker samtidigt (t ex Jesus är både Gud och människa) för att räknas som en motsägelse. Givet en sådan förståelse är det fullt rimligt att konstatera att sådana ”motsägelser” blir vanligare ju mer komplext någonting är och utifrån detta blir även Björns vidare argumentation begriplig.

   Men om man som jag menar att en motsägelse innebär att något är en sak samtidigt som det inte är just den saken på samma sätt som det är det(t ex Gud är nåbar för människan samtidigt som Gud inte är nåbar för människan), så kan det inte finnas någon sådan sann motsägelse oavsett hur komplext någonting är. För om det skulle finnas en sådan sann motsägelse så hade sant och falskt sammanfallit, vilket hade gjort alla påståenden likgiltiga. Alltså kan det inte vara så att Guds transcendens (obetingelse) innebär att Gud är fullständigt onåbar för människan samtidigt som Gud är nåbar för människans böner. Ändå bekänner Kyrkan att Gud både är transcendent och hör och svarar på våra böner. Hur kan detta tänkas gå ihop? Detta är min läxa för denna vecka. Motivera ditt svar. Svara genom att klicka på ’Svara’’ på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #6071

   Annica Cardell
   Deltagare

   Det är väl just på grund av att Gud är transcendent och står över allt som han kan höra och besvara våra böner. Som Björn säger i föreläsningen kan vi inte ha en relation med Gud, men ändå är treenigheten en relation mellan Gud och Gud(Jesus) och den helige Ande. Precis som den fina liknelsen från Peter Knauer om Mamman, Mormodern och dotterdottern. Och via den uppriktiga Tron får vi relationen med Gud.
   Annica

  • #6073

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Här kommer treenigheten och den helige ande in. Eftersom Gud är treenig och uppenbarar sig som person i kött och blod genom Jesus är han alltså transcendent och har ett personligt förhållande till var och en av oss. Om vi öppnar oss för honom genom den helige ande kan han ge svar på vår bön och uppenbara sig – i form av mirakel, på gott och på ont. Guds uppenbarelse sker inte/alltid på det sätt vi förväntar oss. Men han är alltid närvarande i allt som sker. Gud är på samma gång både obeskrivbar och ofattbar för oss – men genom den helige ande blir han gripbar och kan förklaras, och på så vis transcendent.

  • #6075

   ”Transcendent, det som överskrider gränsen för det som kan uppfattas med sinnena. Ändå bekänner Kyrkan att Gud både är transcendent och hör och svarar på våra böner.”
   Ja det går ju inte ihop MEN ÄNDÅ är det så! Detta är TRONS erfarenhet. Mysteriet inför vilket jag blir tyst och förundrad och jublande glad. Detta kan inte förklaras men dock erfaras!
   Marie-L K

  • #6077

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Björn sade i sin föreläsning att Gud är nåbar bara genom vår tro. Kontakten ansikte mot ansikte blir inte möjlig förrän vi har lämnat våra fysiska kroppar. Gud är därför onåbar genom våra sinnen men samtidigt vi når Honom genom bön i tro att ”Han som skapade ögonen ser och Han son skapade öronen hör vad vi ber om”. Gud har valt att anta kropps gestalt för att bli sann människa och samtidigt förbli sann Gud. Detta är ett mysterium som måste bara accepteras i tro då det överskrider förståndets kapacitet att begripa.

  • #6078

   Arlette Chené
   Deltagare

   Filosofiskt kan jag inte svara din fråga. Men teologiskt ska jag försöka. Nyckeln är Jesus Kristus som har erfarit allt mänskligt utom synden. Eftersom han är tillbaka från världen till den himmelska gemenskapen, tar han oss med och genom honom har vi gemenskap med Gud. Den är kanske inte uppfattad genom våra sinnen men vi kan uppfatta saker bortom våra sinnen, och det är alltid Gud som kommunicerar först med oss. Vi måste göra oss lyhörda och även använda våra sinnen för att uppfatta de små eller stora mirakel som sker och tolka dem. Vår gemenskap med Jesus genom skriften, kyrkan, sakramenten och kärleken gör Gud nåbar för oss.

  • #6080

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Ola jag tror att att svaret är kyrkan. Gud skapar oss fria att söka sig till Honom. Han gör det möjligt
   genom en gemenskap (religion) att prisa och tillbe Honom. Jag tänker på 2a moseboken Gud väljer ett folk och Judarna få lära sig den hårda vägen Guds vägar.

  • #6082

   Någonting kan inte vara sant och falskt samtidigt. Eva S

  • #6085

   Ola, ingen självmotsägelse! Gud behöver inte lösa problem. Varat är närvarande hela tiden utan påverka vår själv vilja. Guds tankar ( om man kallar de som ”tankar”)
   är som jag sade till Björn är outgrundliga och vi har inte den minsta förmåga att tolka de. (om vi skulle kunna bara försöka att tänka tolka.)
   Hälsning
   Rogelio.

  • #6088

   Det vi sysslar med nu är intellektuella ansträngningar. Man kan ha en intuitiv känsla av att två diametralt olika påståenden är gemensamma, men man har svårt att verka fram ett sträng logiskt samband. Det kan ta årtionden, århundraden…Själv är jag inte av det rätta virket att sy ihop ett eget resonemang, men jag gillar Björns dito i frågan. En profan liknelse är fysikernas försök att smälta samman kvantfysiken med relativitetsteorin.
   Gunnar E.

  • #6089

   Hej Ola
   På ett sätt så är Gud onåbar för oss. För hur mycket vi ens försöker att växa och utvecklas, kommer vi aldrig upp på Hans nivå. Vi är inte likvärdiga, jämlikar med Honom. Vi är inte samma väsen. Vi är hans skapelse.
   Men alla vi har en del i oss som är gudomlig. Vi är varelser bestående av kropp, känslor, tankar och upplevelser, men också anden. I oss har vi en andlig del som är Hans. Och jag tänker så att när vi ber, vilket är en meditations övning, kommer vi i självaste verket i kontakt med anden som bor i oss. Och eftersom den är gudomlig, så har den redan alla svar, även de vi inte begriper oss på. Och då är det bra att kunna Bibel( åtminstone ställen att vända sig till) för då kan man kolla upp det. Så det blir att Gud är allt överallt och onåbar, samtidigt som Han är en del av oss och vi kan vara i kontakt med honom om vi så önskar. Ber om ursäkt för långt svar.

   Mvh
   Olga

  • #6090

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola,

   Hur känner man när vi skapar tid med Gud, när vi ber? Gud kan vara onåbar och samtidigt nåbar genom våra böner eftersom vi mår bra av det. Vid den enskilda dialogen med Gud får man en tid till reflektion om livet, om världen, om vardagen. När vi ber stannar tiden upp, för att Gud kommer och lyssnar i sin onårbarhet. Dessutom gör det oss gott.
   / Gloria C-L

  • #6092

   Jag tror att det är just tack vare Guds transcendens som Gud är överallt. Eftersom Han är överallt så Han kan höra våra böner och svara på dem samtidigt som att Han är närvarande i allt annat – oändlighet där vi inte har tillgång till.

  • #6097

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det kan inte vara så att Guds transcendens (obetingelse) innebär att Gud är fullständigt onåbar för människan samtidigt som Gud är nåbar för människans böner. Ändå bekänner Kyrkan att Gud både är transcendent och hör och svarar på våra böner. Hur kan detta tänkas gå ihop?

   Visserligen är det helt sant att vi aldrig kan förklara eller ens greppa hela Guds mysterium med vårt förnuft. Men det är lika sant att Katolska Kyrkan lär att hennes sanna Tro aldrig strider mot förnuftets sanningar. Alltså kan inte heller på trons område något vara sant och falskt samtidigt. Om det ändå tycks så, bör detta kunna redas ut med hjälp av förnuftet, så att det kan visas vara ett missförstånd. Därför är det en sådan förklaring jag skall försöka ge här.

   Guds transcendens (obetingelse) innebär framförallt att Gud inte har några begränsningar eller beroenden till sitt väsen. Detta betyder ju att Gud och människan är allt annat än jämlikar till sina väsen. Människan kan alltså inte påverka Gud mot Guds vilja.

   Däremot finns det ingen logisk motsägelse i att den obegränsade och oberoende, frivilligt går in under begränsningar och beroenden. Tvärtom! Om detta hade varit omöjligt för Gud, så hade Gud till sitt väsen varit begränsad av att inte kunna göra så, vilket den obegränsade inte är. Alltså kan den obegränsade och oberoende, frivilligt gå in under begränsningar och beroenden. Det är Kyrkans tro att så också sker i Jesus Kristus och Kyrkans sakrament genom den helige Ande. Här gör sig alltså den transcendentale Guden frivilligt nåbar för oss, och kan så höra och besvara våra böner. Visst är detta trons ofattbara mysterium. Ändå menar jag att det inte innebär någon självmotsägelse som skulle strida mot förnuftet.

  • #6099

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Hej Ola
   Förnuftet tillåter oss nå Gud till ett visst grad och det som vi fattar genom tron acepterar vi som mysterium son du säger med ljusets tron ger oss möjlighet att förstå på ett annat nivå det som vi skulle inte kunna nå vara med förnuftet. Bön är ett helt annat nivå tycker jag eftersom det innebär hela personen alltså själen och kroppen men framförallt anden där jag hittar Gud i min inne innärst.

  • #6130

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Hej Ola här kommer föra veckans läxa.
   Genom 3enigheten som vi har tagit imotgenom dopet. Så har vi faden själv samt hans son Jesus Kristus, som själv blev människa genom Jungfru Maria och sen har vi hjälpare den heliga ande. Genom att vi har tagit imot den heliga anden hjälpare så är han en länk mellan mig och gud. Han hör mina böner och svaren kommer med den heliga ande till mig för utan honom skulle jag ej förstå allt vad gud säger. Den heliga anden hjälper mig till att göra gudsvilja. Han är min ledande hand. Man ber om den heliga ande när man ska läsa biblen,flr att förstå vad biblen vill säga mig. Så man måste ha tagit imot de alla och tro på detta för att de ska bli levande för en själv.

Visar 15 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.