Olas problematisering & läxa – 10

Visar 12 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6019

   Ola Samnegård
   Moderator

   Det jag vill problematisera denna gång gäller den påstådda självmotsägelsen i att något förändras, samt den ”lösning” som presenteras på detta problem. Jag menar fortfarande att denna så kallade självmotsägelse endast är språklig och beror på att man använder samma term för olika aspekter. Ty när något förändras till något det inte var samtidigt som det förblir det det var, innebär detta att det antar någon ny aspekt som det inte hade innan, samtidigt som det behåller vissa aspekter som de var innan. Med dessa aspekter menar jag alltså inte några helt separerbara delar.

   Beskrivet så här visar det sig att här inte finns någon verklig självmotsägelse. Detta får även konsekvensen att vår upplevelse av förändring, enligt mig, inte räcker för att dra slutsatsen att varje sak är skapad av Gud ex nihilo (ur intet) i varje ögonblick. Tvärtom menar jag att en sådan teori faktiskt tycks skapa fler och mer allvarliga problem, än det den försöker lösa, åtminstone om man som Björn försöker kombinera den med en fortsatt tro på den fria viljan och inomvärldsliga orsaker. Ty om en sak är skapad av Gud ex nihilo (ur intet) i varje ögonblick så kan den och dess tillstånd inte vara beroende av något annat än Gud i detta ögonblick. Men då kan den inte påverkas av varken en människas fria vilja eller någon annan inomvärldslig orsak, ty om Gud har låtit saken påverkas av något sådant har Han ju knappast skapat ur intet.

   Märk väl att mitt argument inte angriper tanken på att Gud är den som i varje ögonblick upprätthåller sin skapelse. Den tanken följer ju lätt på mitt argument utifrån Sanning. Det är just tanken på att Gud i varje ögonblick skapar varje sak ur intet, som jag vänder mig emot. Ty jag menar som sagt att en sådan teori faktiskt tycks skapa fler och mer allvarliga problem, än det den försöker lösa. Men Björn tänker uppenbarligen annorlunda och tack och lov får vi tänka olika.
   Hur tänker du här? Detta är min läxa för denna vecka. Motivera ditt svar. Svara genom att klicka på ’Svara’’ på detta meddelande och skriv MAX 5 meningar.

  • #6025

   Arlette Chené
   Deltagare

   Hej Ola! Jag misstänker att det är något som jag förstår fel här. Gud har skapat världen ex nihilo och skapelsen var så välgjord att det vi upplever nu är resultatet av hans skapelseakt. Vetenskapen har påvisat hur allt är resultat av en så otroligt detaljerad ”passform” att bara Gud kan ha ordnat på det sättet. Efter big bang lät Gud sin skapelse utveckla sig själv, Han upprätthåller den förvisso men behöver inte skapa på nytt eller se till att små detaljer verkligen fungerar såsom Han hade tänkt sig (Lord of the gaps). För mig finns Gud i sin skapelse som en sjö reflekterar det berg som finns bredvid den. Berget står där den står men ger illusionen att också stå i sjön. De som tror att Gud finns i allt Han har skapat har fel, man kan bara se en bild, en optisk illusion. Det skapade innehåller inte Gud men finns tack vare hans upprätthållande.
   MVH/Arlette

  • #6027

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Att Gud skapar varje sak i varje ögonblick ur intet är ingen motsägelse till att den fria viljan finns och har en avgörande betydelse hos människan, det är bara uttryck för en absolut makt eller kraft som reagerar – agerar direkt på vad som sker. Därav visar det samtidigt på människans enorma kraft och förmåga att medagera – och ställa saker till rätta – i en samverkan, med varandra och med något större/högre. Om alla bara agerar utifrån sig själva som separata och ensamma delar blir det som det blir – uppsplittring, krig och förödelse.

  • #6030

   Annica Cardell
   Deltagare

   Hej Ola,

   jag måste medge att jag inte riktigt förstår din fråga, eftersom du ju faktiskt besvarar den själv utifrån din åsikt. och att det är viktigt som du skrev att vi alla har olika tolkningar.

   Jag håller med det som Ingeli skrev. jag tror också att Gud inte bara är skapare utan också den stora sammanhållande kraften. Utan Gud skulle det bli alldeles för mycket egoism i världen. Vi måste värna om varandra.

   Annica

  • #6032

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Ola det är svårt men jag har samma resonemang som du. Min motivering är nog så att har vi nu konstaterat att det finns en Gud som har skapat allt, kan vi slå upp bibeln för att försöka förstå meningen med våra liv. Det verkar som det första Adam o Eva gjorde var att använda sin fria vilja och trotsa Guds uppmaning. Han var inte där och övervakade de.

  • #6033

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Jag tycket att Ni båda kan ha rätt. Det är sant att vi är i varje ögonblick fullt ut beroende av Gud som underhåller oss vid liv men samtidigt är vi skapade så att vi har i varje ögonblick fullt frihet att välja och därmed att påverka omvärlden likaså är vi själva påverkbara av andra människor eller naturen. Detta är möjligt tack vare att allas agerande är förutsägbart av Gud visdoms tidlösa perspektiv.

  • #6045

   Hej Ola, Idag tänker jag följande: E. Kant skiljer mellan orsak och verkan. Den fria viljans existens är en kännetecken som kausalitets princip som naturvetenskaps närmnar sig. Den fria viljans är något som bara människor har fått av Gud och tecken av Guds existens.
   Hälsning
   Rogelio.

  • #6047

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola och er alla,

   Jag känner att mitt svar finns (möjligtvis) i svaret som jag lämnade till Björn:
   ”Den drivande utvecklingen finns hos alla, men några upptäcker den tidigare än andra och använder den för att skapa, förbättra, påverka eller förändra. Det är därför att vi är fria. Om alla skulle tänka likadant eller tvingas göra allt på ett visst sätt skulle vi bli som robotar, programmerade på gränsen till det omorala.
   Vi har gener och dessa kommer från gener som tidigare fanns och som har korsats med andra. När jag hör om att när någon som vi älskar är död ”har en bit av oss dött med hen också” känner jag att det inte stämmer. Om vi har en släkt, en vän, en lärare, en tränare, en granne, en människa som har gjort ett stort intryckt i våra liv och hen dör, har vi alltid med oss något att lägga till i vår utveckling och föra den vidare. Jag tänker att Gud finns i denna process, men människan kan ibland tillåta ett perspektiv och neka de andra perpektiven som ger helheten.”

   Jag hoppas att detta ger en vision av hur jag tänker om ”förändring och dessa synvinklar” (kalla det språkligt problem eller annat).
   / Gloria C-L

  • #6049

   Hej Ola
   ”Det är just tanken på att Gud i varje ögonblick skapar varje sak ur intet, som jag vänder mig emot. ” (Jag kopierade din text.) Jag menar att Gud sedan skapelsen uppehåller sin skapelse. Har begreppet skapa och upprätthålla olika betydelse eller står det för samma? Att upprätthålla, bevara något kan kanske ses som en pågående skapelse. Nu har jag försökt mej på ett svar med en fråga.
   Marie-L K

  • #6050

   Hej Ola
   I början var det Ordet och Ordet sa till intet vill du blir det. Och intet svarade med ett ja eller ett nej. Och om intet svarade ja, då matetialiserade Ordet intet ur ingenting. Kanske så? Det låter som barn bok, men vad jag menar är att det kanske finns någon nivå innan intets materilisering som vi inte känner till? Och på den nivån, början kanske finns intets fri vilja?

   Mvh Olga

  • #6052

   Att Gud i varje ögonblick skapar varje sak ur intet, går i min logiska hjärna emot att jag har en fri vilja, och det anser jag att jag har. Eva S

  • #6054

   Den fria viljan är en illusion. Vi kan inte alls i alla sammanhang göra, välja eller få vad vi vill. Nära och kära kan ryckas bort från oss fast vi inte alls vill. Vi får inte alltid det vi önskar oss fast vi knäpper våra händer, lägger oss på knä och ber 20 Ave Maria varje dag. Vi är helt i händerna på Gud, eller som en icke-troende skulle säga, ödet. Förhoppningsvis blir vi belönade om vi lever rättroget, men det är inte säkert och i varje fall är det Gud som avgör hur rättrogna han tycker vi är. Ska vi då leva rättroget? Ja, varför inte? Vi har blivit utrustade med ett samvete och en möjlighet att utvecklas som vi inte kan välja bort. Om vi lyssnar på vårt samvetes röst och följer den kommer vi att må bra. Om vi tror att vi bara med vår egen vilja kan ändra omvärlden, så kommer vi ständigt att vara missnöjda.

   Charlotta S

  • #6055

   Ola Samnegård
   Moderator

   Önskar åter göra några förtydliganden utifrån era svar. Att Gud har skapat allt ex nihilo är även min fasta övertygelse. Men denna skapelse ”ur intet” skedde (åtminstone i huvudsak) vid tidens början. Sedan dess upprätthåller Gud sin skapelse i varje ögonblick, men skapar den inte ständigt på nytt ur intet. Detta synsätt gör det möjligt att förena tanken på att allt är alltid fullkomligt beroende av Gud med tanken på människans fria vilja. Med fri vilja menar jag inte förmågan att förverkliga det man vill. Vad jag menar är förmågan att själv forma sin vilja utan att vara definitivt styrd av arv, miljö och/ eller Gud.
   För mig blir det alltså viktigt att skilja på Guds skapande ur intet och Guds upprätthållande av sin skapelse. Även Katolska Kyrkans Katekes avsnitt om Skaparen anser jag belyser denna skillnad. Se: http://katekesen.se/index.htm?kkk279-.htm

Visar 12 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.