DEL 7 LÄXA FRÅN BJÖRN

Etiketter: 

Visar 14 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5882

   Hur övertygande är – enligt din bedömning – det Gudsbevis som läggs fram i dagens video och som bygger på begreppet mening?

  • #5890

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Övertygande eftersom – om jag bygger på mitt tidigare antagande att samvetet är det starkaste gudsbeviset – alla på något vis brottas med sitt samvete i mer eller mindre medveten grad. När allt det vi ser i naturen och samhället fungerar optimalt som det ska enligt Guds mening – är det under eller mirakel. Vi människor är som enskilda delar samverkande i detta genom att antingen samarbeta eller motarbeta skapelsen, medvetet eller omedvetet. Vår fria vilja öppnar upp för antingen det godas yttersta mening eller det ondas förintande mening.

  • #5892

   Jag försöker nu tänka bort min tro på Gud. Jag upplever att frågan om ”Meningen” känns meningsfull. Det fyller behovet av att ana en mening i upplevelsen av livet, av varat. Jag kan uppleva att meningsfulla situationer och handlingar talar för en mening bakom min upplevda mening. Men vad/vem är denna mening ? Marie-L K

  • #5895

   Arlette Chené
   Deltagare

   Hej Björn! Din lektion om mening påminde mig starkt om Antonovskis kasam (meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet) för att överleva svårigheter, även extrema sådana. Meningsfullhet är nog det viktigaste; man känner att över- eller fortlevnad är något fundamentalt hos människan – hos allt levande egentligen. Det är ett strävande gemensamt för allt levande. Men bara människan kan reflektera över anledningen till denna instinktiva strävan: varifrån kommer den, varför finns den, och varför är den så stark att människan söker att överleva genom sina barn och sina livsverk? Varför vill vi leva för evigt? Enkelt, eftersom det är det vi är ämnade till av vår skapare, Gud. Vem annars?
   Vmh/Arlette

  • #5896

   Carina Sundberg
   Deltagare

   GUDS FRID MED DIG Björn.
   För mig sa denna vidio mycket, hur varje sak omkring oss passar in i dessa kretslopp i skapelsen. Vad är meningen med livet och var är mitt syfte här på jorden .Varför människan liksom djuren föra släkten vidare, varför är vissa djur menade till att ha hand om pollineringen och varför sprider vissa djur fröna vida med dess avföring så nya träd kan växa .I allt det som sker runt om oss har en mening, annars skulle det ej hända. För mig är det en själv klarhet att det finns ett högre väsen som är högre en vad våra tankar kan sträcka sig till som har skapat allt detta. .Varför har vi en bok som heter biblen som tar upp och beskriver ordet Gud. Varför har denna bok överlevt i över 2000 år utan en orsak. Någon måste ha gjort att denna bok har över levt. Så det måste finnas en mening även där ,varför att denna bok har överlevt fram till våra dagar. Något som verkligen talar för att det finns är att jag har sätt människor har blivit friska genom att man har bet för dem samt församlingen. Där läkaren inte kan ge en ordentlig förklaring hur det har gått till.
   carina sundberg

  • #5899

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Björn den är mycket övertygande men inte tillräckligt för att bevisa Guds existens. Jag tänker som en ateist och hävdar att set är evolutionens förtjänst att vi vill hitta meningen för att konkurrera och överleva.

  • #5900

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Jag tyckte om argumentet med törsten som förutsätter existens av vatten som den släcks av. Det finns också törst (eller längtan) efter Gud som skulle kunna på det här sättet förutsätta Guds existens. Den helige Augustinus har utryckt det i sin berömda citat: ”Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig”.

  • #5903

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej på dig Björn och alla kursdeltagare,

   Vad skulle livet vara utan mening? Varför finns allt som jag ser runt omkring mig? Varför finns jag? Mening är ”att vara”, mening är ”att göra” och ”att erfara”. Är meningen en chans i denna värld? Var och en av oss har ett uppdrag medvetet eller omedvetet. Vi finns här för att allt ska fungera, även om vi inte vet vad vi gör för att ”hålla meningen igång”. Denna balansen är fri. Våra erfarenheter, våra handlingar, vår närvaro gör mening. Att vi är i denna kurs ger oss mening. Dessutom lär vi oss av andra och reflekterar över Guds existens, om oss, om livet. Var det vi eller var det Gud som samlade oss i detta forum? Det var kanske meningen att vi skulle träffas här. / Gloria C-L

  • #5905

   Jonas Alberg
   Deltagare

   Den transcendentala erfarenheten , ett slags förförståelse av något bortom verkligheten , måste vara grunden för upplevelsen av Gud och pekar därmed också mot existensen av Gud. Sedan är det en fråga om metafysisk grundhållning vad man lägger i begreppet existens. Realisten talar om en av människan oberoende verklighet och med sådan syn kan man i den transcendentala erfarenheten se a) Gud (oberoende av människan) eller b) något annat. Anti-realisten ser inte att existens oberoende av människan har någon mening och kan på samma sätt, men på annat sätt, i den transcendentala erfarenheten se a) Gud (beroende av människan: människan som skapare av Gud, inte tvärtom, eller något annat.

   Den transcendentala erfarenheten gör existensen av Gud, men inte nödvändig.

   Alla ”bevis” bygger på något slags sannolikhet, och flera av varandra oberoende bevis kommer stödja varandra. Jag ser fram emot kommande lektion.

   /Jonas A

  • #5907

   GT 7 Björns uppgift

   Björn säger: ”Någon/något annorlunda står inför oss, bakom oss. Vi har inte själva satt upp kriterierna för gott och ont, de kommer av sig själva till oss.” Såhär tolkar jag det:

   Till en person som ska genomgå ett svårt test, en tenta, säger vi nästan spontant ”Det kommer gå bra, du klarar det, ta det bara lugnt, gå bara igenom alla frågorna först.” Vi säger inte: ”50% kommer klara provet, det kan bli du eller inte.” Det ger ingen kraft, det ger inget stöd eller uppmuntran. Vi människor är normalt sett inte sådana, vi säger inte så.
   Vi har en automatik i oss som liksom pushar varann framåt, uppåt, liksom elefantmammorna samlas kring den lille elefantungen som trillat i en grop och puttar och puttar tills han kommer upp. De ger inte upp förrän han är uppe.
   Det är meningen med livet, Vi ger inte upp. Det naturliga är att vi kämpar även när det är motigt, och alla runtomkring förväntar sig det av oss också.

   Men. Här serverar jag ett par egna tankar till kring veckans uppgift. Björn säger: ”Frihet och sanning är abstrakter. Men friheten är där, vi upplever den konkret. Däremot kan man inte ’ta tag’ i den. Jag säger: med språkets hjälp kan jag säga eller skriva att jag ”har ett grepp om friheten” t ex i en dikt, och kan därmed sätta resonemanget på glid.
   Mitt andra resonemang är att på ytterligare ett sätt motbevisa Kants teori. Vi kan faktiskt kolla hållbarheten i hans påstående att verkligheten bara är upplevd och inte verklig. Vi kan nämligen fråga andra eller varandra dels om mätbara ting, att det överensstämmer med ens egen uppfattning: ”Är detta bord 1,5 m långt?” ”Ja” ”Okej” Verkligheten stämmer med min upplevelse. Dels kan vi säga: ”Vad det är varmt idag och kvavt! Är inte blomman därborta vacker?” ”Jo” Någon annan tycker likadant.
   Egentligen tror jag helt enkelt att meningen med livet är biologisk. Parningsdriften kan vi inte förnuftsmässigt resonera bort, bara kanske skamset erkänna att den gycklar oss. Syftet med den är ju också att föröka sig, att skaffa barn, och det är ju så välkommet att man t o m sträcker sig till att kalla en kvinna mörderska som vill råda över sin kropp och inte föda. Tveksamt där om den fria viljan är så fri!
   Själv tycker jag det är svårt att bevisa Guds existens med metafysiska eller filosofiska argument. Jag har läst alla Peter Kreefts 20, och några låter riktigt bra, men… Så jag går tillbaks till två som jag tycker är riktigt hållbara: ”Gud är den utan vilken inget är.” Och Thomas av Aquinos ”Om Gud kan vi inte veta vad han är, utan enbart vad han inte är.”
   Charlotta S

  • #5909

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Jag tycker att det är ganska övertygande eftersom längtan i människan efter trascendens är stor drivkraft efter meningen med livet.

  • #5910

   Hej Björn, denna gången kan jag säga att mening är den äkta Guds bevis. Men det som jag saknar mycket är längtan efter Gud ( Gud måste finnas ).
   Samtidigt vet jag att vi beffiner oss utanför kyrkan och inte tänka som katoliker. Något som jag inte kan garantera. Jag skulle behöva ett nytt liv.
   Rogelio.

  • #5913

   Det är som du själv framlägger i videon att om man är benägen att se bakom den synliga horisonten så är ”meningen med livet” ett gudsbevis. Varje andetag vi tar är ett gudomligt mysterium. Men för gemene man …nää…det är bara luft som syresätter lungorna.
   Gunnar E.

  • #5915

   Mikaela Engdahl
   Deltagare

   För den som tänker vidare, reflekterar över vardagen kan det absolut vara ett Guds bevis. Något får oss att tro och hoppas varje dag, utan det minsta hopp ligger vi kvar i sängen. Det kan vara det lilla som får oss att reflektera; varför gör jag det här, spelar det roll att jag visar omtanke om de jag möter? Varifrån kommer den vänlighet jag nyss mötte hos kassörskan….Om vi se glimtar av det goda, hur ser då källan ut? Mikaela och Roger E.

  • #5917

   Hej Björn
   Det är både övertygande och inte. Det är svårt att grepa vad mening är. För mening, precis som du sa, är inte ett objekt som man kan titta på och ta i händerna. Och är man väldigt materiellt lagd, har en välutvecklad känsla för materialism blir det svårare med det flyktiga som inte har skarpa gränser och ytor. Fast samtidigt är, precis som du så fint lyft fram i lektionen, att meningen är en upplevelse, en kallelse bakom allt vi gör. Och saknar vi det, så blir mycket i livet till tomhet. Och även de mest materialistiska personer, som inte tror på det de inte ser, kan ibland uppleva den här tomheten, meningslösheten med saker som de gör. Så även den mest materialistiska personen kan uppleva avsaknad av Gud, men de skulle säkert kalla det för något annat.

   Mvh
   Olga

Visar 14 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.