DEL 6 LÄXA FRÅN BJÖRN

Etiketter: 

Visar 16 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #5836

   Nu har du i dagens lektion fått smaka kort på olika typer argument för Guds existens – ser du en röd tråd i dem alla, eller spretar de åt olika håll? Vad tycker du?

  • #5840

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Jag skulle kunna dela de i två grupper 12 stycken filosofiska eller intellektuella argument och 8 upplevda bevis för Guds existens.
   För att jag tror i slutändan att det kan inte bara vara de belästa eller de smartaste som har svaret, men jag kan ha fel.Den enkla outbildad mannen på gatan kanske har allt bevis han behöver. Men det räcker inte för oss som försöker begripa filosofiska argument eller hur Björn?

   • #5874

    Korrekt – men mannen på gatan kan ha djupa insikter som VI inte har förstått!

  • #5842

   Hej Björn! Jag vågar denna gången skriva mitt åsikt. Jag läste texten och lysnaade på dig. Jag tänkte blanda flera bevis dvs att göra en sinkretism men jag har inte fått mycket. Ändå tycker jag att Ontologiska argument och Antropiska principen passar på bästa sätt. De sista orden av Ola är klara och tydliga. Jag aldrig skulle kunna förklara NÅGON på bättre sätt.
   Rogelio.

  • #5844

   Jonas Alberg
   Deltagare

   De kommer i rörig ordning av ngn anledning men kan delas in tex följande klassiska uppdelning : 1) aprioriska argument som inte beror av iakttagelser utan ren behreppsanalys: det ontologiska gudsbeviset, om vi tänker att Gud är störst måste Gud utanför våra tankar vara större alltså finns Gud (Anselm av Canterbury) 2) Aposterioriska som
   bygger på iakttagelser, varav några handlar om skilda observationer i naturen , de kosmologiska gudsbevisen ex tillvaron finns snarare än inte finns och allt har en yttersta orsak, som måste finnas utanför det som finns (Thomas av Aquino); andra bygger på mer psykologiska iakttagelser, ex etiska , att vi graderar och söker det goda och då måste det finnas ett största goda och det är Gud eller än tydligare rent psykologiskt, estetiken:Guds existens uppenbaras i det vackra, om det nu är Bachs musik eller något annat. Jonas A

  • #5846

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej,

   Jag ser i dessa tjugo bevisen en mekanism som behöver både tro, moral, konst eller perfektion, vetenskap, tid m.m för att hålla samman. Alla förklaringar är olika sätt att bevisa Guds existens, men de kompletterar varandra. Det finns en balans precis som den man talar om Universum, från den antropiska principen.
   Det är som om den som är ”allsmäktig”, den som skulle kallas som ”skapare” har gjort så att olika intelligenta liv kan förstå denna mekanism från olika perspektiv. Något så enkelt och samtidigt komplext, men som behöver ses från olika synvinklar för att kunna komma till någon grad av förståelse.

  • #5850

   Jag kan nog inte se en röd tråd. Man betonar olika, kommer in med olika infallsvinklar o.s. Den enda eventuella röda tråden är att man kommer till samma svar. Men det kan vara jag som inte kan se tråden somm finns, eller färgen på den. Eva S

  • #5851

   Annica Cardell
   Deltagare

   ja det är många argument på en gång, den röda tråden är väl önskan att finna en förklaring till tron. Håller med Björn om att argument 7 och 8 är de som tycks vara starkast för att förklara att det finns en skapare bakom.De svagare argumenten däremot spretar åt olika håll.

   • #5875

    Ja, i denna samling anser jag att argumenten 7 och 8 är starkast. Vi ska återkomma till dem.

  • #5852

   Hej Björn. I den senare delen av din föreläsning grundar sej ”gudsbevisen” i det subjektiva. Jag tolkar det så i alla fall. I den första delen av föreläsningen tycker jag mej höra det som vetenskapligt går att ”bevisa” och filosofiskt förstå. Samtliga dessa slutar i en tanke att det finns någon/något som är orsaken till allt och själv inte orsakats eller är beroende av något. D.v.s.det jag kallar GUD (min himmelske Fader) Det som står inne i parentesen är inte filosofiskt men underbart! Marie-L K

  • #5854

   Den röda tråden är givetvis att lägga fram argument för gudsbevis.
   Argumenten ligger sedan lite huller om buller. (Det finn säkert en ordning som jag inte genomskådar.)
   Argument 1,2,6 och 7 är av kosmologisk natur.
   Argument 5 och 8 av teologisk natur.
   Argument 11, 12 och 13 av ontologisk natur.

   Gunnar E.

  • #5856

   GT del 6
   Ser jag en röd tråd i alla argumenten eller spretar de åt alla håll?
   Jag vet inte. Jag vill minnas att jag replikerade på Olas problematisering del 3. Min poäng var, och det var lite ett försvar av Björns resonemang, att man bara genom språkets hjälp, ordvalet och grammatiken, om man vill det, kan hävda nästan vad som helst. Bara genom att komponera en vältalig, säljande, propagerande, skrämmande eller smickrande frasering kan man övertyga människor om nästan vad som helst.
   Jag tror förstås på Gud, därom råder ingen tvekan, och ingen har tvingat mig till det vare sig från början eller nu. Det är inte det som är poängen här. Tron är väldigt stark, och även om jag har tagit, vad jag själv tycker, ett rationellt beslut, så även om jag får en storm av personer mot mig som råder mig att tänka om, så om det funkar för mig så gör jag det inte på raken. Lättare är det förstås om det finns några fler som tänker och tror som jag. Vi behöver inte alls vara i majoritet. Detta liknar lite oss katolikers situation i Sverige idag, kan jag tänka.
   För mig skulle praktiskt taget vilket argument som helst för att bevisa Guds existens duga. Jag skulle t o m tacksamt ta emot så många sådana som möjligt för att använda till att berättiga min tro, eller för att försvara den om det behövs.
   Därför upplever jag att det går en röd tråd genom Peter Kreefts argument. Möjligen, möjligen finns ett undantag som gett mig en del huvudbry. Argument nummer 4 i ordningen som påstår att det finns grader av fullkomlighet, grader av värde, skalor av godhet…? För mig har t ex vargen ett väldigt lågt värde. Jag vet att en massa människor är emot mig. Det finns de som likställer djurens värde med människans och t o m de som anser vargen vara viktigare!
   Jag anser att alla människor har lika värde. Vi är också beroende av både djuren och naturen: kaktusar och myror, solen, sjöarna, haven och skogarna, hela kretsloppet. Allt är beroende av vart annat. Allting står på något sätt i förhållande till något annat. Därför kan jag inte riktigt hålla med Peter Kreeft på hans punkt 4. För hur skulle man kunna gradera värden? Hur skulle man kunna göra skalor där något har mer värde än något annat? En skala på godhet? Är ormen och getingen långt nere på den skalan i så fall? Men de måste var goda för någonting, annars skulle meningen med hela skapelseberättelsen falla isär. För hur ska vi annars kunna svara på frågan varför om det inte finns någon tanke bakom allting?

   Charlotta S

   • #5876

    Tack, Charlotta — med ”värde” i detta sammanhang syftas ofta på graden av vara, en växt kan leva och växa, ett djur kan därtill förflytta sig och varsebli saker, en människa kan därtill förstå och skilja gott och ont. Denna skala bygger nog ytterst på Aristoteles. Men grader av vara kan användas i andra samband också, t.ex. att något är mer eller mindre musikaliskt, estetiskt, mer eller mindre vad det ska vara (att vara ”mänsklig” t.ex.). Vargen är jobbig och har så ett ringa ”värde” för oss såsom umgängesdjur men den anses förverkliga ett högre vara än en växt på grund av vad den kan o.s.v.

  • #5858

   Mikaela Engdahl
   Deltagare

   En röd tråd….Kanske att argumenten får en att fundera vidare på upphovet till existensen. Även de svaga argumenten lyfter fokus från det skapade. Mikaela och Roger E

  • #5860

   Hej Björn.
   Jag måste erkänna att jag hängde inte med på alla trådar, men lärorikt var det att lyssna till dagens lektion.
   För mig finns det definitivt ett sammanhang i alla de. För mig verkar de alla på olika sätt syfta på att det finns en större verkan, kraft, tanke, idé, styrka, kreativitet, skönhet, intelligens, tid, rum, ursprung, ordning, kaos (många namn på samma syfte) bakom hela vår värld, existens och verklighet. Dessa teorier visar en bit i taget på att det finns mer än det här. Och det är väl meningen.

   Mvh

  • #5861

   Hej,

   Jag inser att alla dessa argument pekar på NÅGOT större, något som överskrider det som vi känner till. De är som ett spår lämnat efter NÅGON. Intressant, hur en uppsättning av dessa argument pekar på Gud och visar från många olika vinklar Hans olika attribut, men samtidigt ger ingen helhetsbild på vem Han är.

  • #5862

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Ja, jag ser klart en röd tråd. Oavsett alla olika teoretiska resonemang och antaganden kokar det i slutänden ändå ner till något ”yttersta obetingat” som inte kan förklaras eller analyseras fram med ord.

  • #5870

   Arlette Chené
   Deltagare

   De flesta bevis som du har förklarat för oss pekar uppåt, bortom oss och vår kosmos. Vi måste medge att vissa saker går långt över vår förnuft och förmåga att förstå. Vi har beteenden, önskningar som vi inte vet varifrån de kommer. Varför tycker vi om det goda och inte om det onda (om man ör normalt skapad). Varför har vi ett samvete som knorrar när man försöker tysta det? Varför hänger allt ihop på ett så kontingent sätt? Var kommer den visdom, den ordning och den skönhet i skapelsen om inte från Skapelsen som har velat ha ge oss detta verk för att visa vem Han är?

   Mvh/Arlette

  • #5871

   Carina Sundberg
   Deltagare

   hej Björn skriver om detta jag skrev till dig och skickade.
   Man kan dela in detta i olika delar
   Den psykologiska iaktagelserna Att Gud är finns i allt som han har skapat till oss, som blmmerna vi kan lukta på som sprider sin doft, träden som står i sin prakt ,alla slagsfåglar som vi kan lyssna på när de sjunger sin sång .
   De kosmologiska GUDSBILDEN den är att de finns en tillvaro och samtidigt så finns den ej, de i sig själv finns en yttre orsak som måste existera en inte existera.
   Den ontologiska Guds beviset år att priori argument som försöker att fastslå med en att Gud existerar med en logisk nödvändighet. Det finns inget utom Gud och han år mer en vad våra tankar kan nå i hans allsmäktighet , därför finns Gud.
   Aprioriska argument som inte handlar om av de vi iaktar utan mer av begreppet av vår analys.
   Aposoliska iaktagelser där några tar upp olika faktorer i naturen .

   Carina Sundberg

  • #5873

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Hej
   Jagser ingen röd tråd förutom att dem vill bevisa samma sak. Även om de relaterar flera har ingen filosofisk bevis eller grunden.

Visar 16 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.