Del 12 LÄXA FRÅN BJÖRN

Etiketter: 

Visar 9 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6108

   Hur kan det komma sig att filosofin nog kan bevisa att Gud finns men inte att Gud har uppenbarat sig i världen genom Jesus Kristus?

  • #6114

   Hej. Som jag har förstått det så kan filosofins ”gudsbevis” övertyga mej om att det finns en yttersta självständig orsak till vårt universum och vårt liv. Detta behöver inte nödvändigtvis kallas för Gud. Att jag fått uppleva Tron på Gud som Skaparen är en Gåva från Gud. Denna tro får jag uppleva i Kyrkan och Bibelläsningen och är oss given genom Jesus Kristus, inkarnationen. För att poängtera TRON så citerar jag Hebreerrbrevet 11:3 Björn, Stort tack för denna terminen och Välsignad Advent Marie-L K

  • #6115

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Hej Björn
   FILOSOFINär en filosofisk väg till argumentera, för om det finns en Gud och detta kan man göra på olika sätt och indelningar.
   Observationer om världen, kosmologisk argument,teologiska argument, finjustering argument, biologiska argument, observation av omvärlden, egeba erfarenheter, gudstro och religionsspecifikq guda bevis. Dessa kan användas inom filosofin för om de finns en Gud. Detta fanns redan från medeltiden och var en del av skolastikens som skulle avser Gud i den kristna tron Thomas av Agunor. Sedan dess har Gudsbevisen argumentera för och imot religionens föreställningar,om hur verkligheten kan studeras inom religionens filosofin. Jag tror allt bygger på vad den enskilda människan tror är, Man kan inte få någon som ej är intresserad Ooch ej är öppen för detta. Sen bygger de ofta på vad den troende har upplevt och vilken relation den har med Gud. Jag vet själv vad jag har upplevt som stärkte min tro på något mycket större. Det var när en i min församling hade fått en obotlig cancer.Alla bad i över ett 1år , sen kom hon när vi fika i kyrkan och sa cancern har borta och läkaren kunde ej förklara hur. Då vet man att de finns något högre som tar hand om oss små människor. För mig är de ej konstigt om Jungfru Maria eller Jesus visar sig för människor, för mig är inget omöjligt. Sen detta med 3enigheten, Faden sonen och den heliga ande som också är en person. Gud vår faders kraft är så stark så vi skulle ej klara av att se honom, vi är ej skapade för det heller. Endast jesus och änglarna och den heliga anden. Därför sände Faden sonen istället ner till jorden till att föddas som en människa och sprida budskapet om vem Fadern var och för att vi skulle få syndernas förlåtelse och han tog alla sjukdomar med sig på korset och att vi skulle kunna få ett evigt liv med honom.. Efter Adam och Eva ställde till med. Hade Gud vällat att vi skulle få se honom hade han ej sänt sin son utan sig själv. MEN GENOM ATT SONEN OCH DEN HELIGA ANDE ÄR SOM FADEN så blev det sonen istället. Det är därför folk har svårt att tro på gud, Jesus vet vi har funnit men faden är svårare att bevisa så man måste vara öppen för att kunna ta imot allt detta med 3enigheten.

  • #6116

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Det kan inte förklaras på ett filosofiskt plan, utan på ett teosofiskt plan. Guds förkroppsligande i Kristus som människa är det som ger allt annat som vi upplever och erfar som meningsfullt – en mening. Annars vore allt meningslöst. Här kommer tron in, den är personlig och frivillig och grundar sig på våra viktigaste metafysiska insikter om oss själva inför det absoluta – Gud.

  • #6118

   Jag menar att man INTE kan bevisa Guds existens, på det sätt som jag menar med ” bevisar”. Och inte heller kan jag bevisa att Gud inte finns. Men det är helt rätt att efter bästa förmåga försöka förstå hur allting finns och hur allt hänger ihop. Som det lilla barnet, som ”förklarar” världen utifrån sina begränsade erfarenheter. Jag har inga problem med att tycka att jag ät liten i förhållande till alltings till-blivande.

  • #6121

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Det är för att filosofin trivs bra bara på förståndets mark och den marken där Gud kan nås ligger på en annan nivå och kan nås bara med tro. Därför man behöver inte ha filosofisk grund för att nå Gud utan det räcker med tro. Dessutom Jesus uppmanar oss att bli som barnen annars vi inte kan ha gemenskap med Honom. Det är bra och det behövs att använda förnuft och granska och analysera fakta men det blir mer fruktsamt om det sker i ljuset av tro. Det viktiga med tron är att man inte kan arbeta sig fram till den med sina egna krafter utan det är en gåva som är tillgänglig för alla.

  • #6122

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej,
   Filosofin kan inte förklara att Jesus uppenbarade sig i Guds son. Filosofin kan argumentera Guds existens utifrån alla bevis som vi har studerat i kursen. Däremot kan Filosofin inte förklara eller bevisa att Jesus är Guds son, för att detta handlar om tron, ett mysterium som inte har logiska argument eller ljus i förnuftet. Man tror att Jesus är Guds son, som kom till jorden för att rädda oss, något som accepteras som troende. Trons mysterier är också den Heliga Treenigheten, som Teologin kan förklara. Filosofin håller sitt objektiva perspektiv, med stöd av teknik och vetenskap och blandar sig inte i allt vad tron har som mysterier. Det längsta vägen som Filosofin har för att förklara det oförklarliga är Metafysiken.

   /Gloria C-L

  • #6127

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Björn tack för allt, filosofi har varit krånglig men nyttig.
   Som svar på din fråga filosofi kan ej förklara Guds natur och därför kan ej känner igen den om den skulle uppenbara sig varken i ord eller i mänsklig form. Det kan bara teologi göra. Enbart med Guds nåd kan vi komma till tro.
   Jag tänker på pappan i Markus Ev. Herre jag tro hjälp min otro

  • #6131

   Vi tänker filosofisk och detta är en begränsad tanke som kan utvecklas av människans hjärna. En människa kan inte utveckla en viss att tänka eller fantisera om Gud.
   Uppenbarelse är en fenomen som en människa kan inte tolka som religionen gör. Det är en teologiskt påstående.
   Den som tänkte och beundrar jag är Anselmo de Canterbury. Han kunde tänka och slår slutsatsen om Guds existens
   Jag förstår lite hur filosofin förklarar Guds existens, inte 100% men jag har mycket att fundera.
   Jag älskar detta och nu har jag fått argumentation för att försöka förklara Guds existensen.
   Ola och Björn, tack för kursen hoppas hör av er på nästa termin och jag vill gratulera och önska en mycket fint Advent och mycket lugn under Jul
   Hälsningar till alla deltagare.
   Rogelio Dávila Medina.

  • #6132

   Filosofin undersöker grundläggande frågor för att öka vår kunskap om världen. Därför, om man är treanscendalt lagd, kan man genom att konfrontera sig med gudsbevis övertygas om Guds eller Varats existens.

   Kunskapen om Guds människoblivande i Jesus existens är faktabaserad och stödjer sig på vittnesskildringar långt tillbaka i tiden. Något som inte går att verifiera.
   Gunnar E.

Visar 9 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.