DEL 11 LÄXA FRÅN BJÖRN

Etiketter: 

Visar 17 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6065

   Ett problem som jag har undvikit tills nu – men som bland annat Riccardo i ett av sina svar nuddar vid genom att dra in människans fria vilja som kan göra både gott och ont – kastas härmed in på scenen: Hur kan det finnas ont i denna värld som till alla delar har en fullkomlig absolut Skapare som sin yttersta grund? Är det onda något som Gud inte har skapat – men har Gud i så fall verkligen skapat allt? Vad svarar ni?

  • #6070

   Annica Cardell
   Deltagare

   Kanske ska vi se det så att Gud har skapat allt, men att människan ibland genom sin fria vilja så att säga tagit sig för stora friheter. Jag tror inte att Gud har skapat ondska, krig, lidande eller svält, det är människans hybris som ligger bakom mycket av detta, Människans habegär, den som har vill alltid ha mer. Vi måste alla bättra oss, respektera det Gud har skapat och inte fördärva gåvan vi fått. Och alltid vara beredda att hjälpa varandra. Guds allsmäktighet inskränker inte människans frihet, ändå är jag ingenting utan Gud.

   Annica

  • #6072

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Det finns ingen motsägelse i att Gud har skapat allt och att det finns ondska i världen. Både det goda och det onda finns inom oss, eftersom vi alla är syndare. Här kommer människans fria vilja in – att antingen välja Guds goda eller det onda. Gud förslavar eller råder inte över människan på så vis. Vi får bara ta konsekvenserna för vårt handlande – om det sker i egoism eller för något högre, det gemensammas bästa. Ju mer vi har tillit till Guds kraft och makt, ju friare blir vi att välja det som är rätt och gott.

  • #6074

   Jag kommer inte ifrån Skapelseberättelsen. Gud skapade människan till sin avbild. Kan man i detta läsa in att människan blev en fri varelse, inte underkastad något.Är nu människan Guds avbild ja då har hon en fri vilja, hon kan välja mellan olika alternativ, i detta fallet två alternativ. Alternativ 1 – Allt detta får du råda över, gör det Alternativ 2 – Detta ska du inte göra, därför att då väljer du döden. Jag menar att Gud inte skapade ondskan och döden, men människan fick förmågan att välja, och resultatet av hennes val blev förödande!
   Marie-L K

  • #6076

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Björn, du har redan svarat på det när du sade att vi är både helt beroende av Gud och samtidigt är helt fria. Denna frihet är absolut och den går så långt att Gud respekterar även vårt ”nej” till det erbjudna gemenskapet med honom. Du sade också att motpolen till Gud är absolut intet, dvs en absolut frånvaro av Gud som är absolut kärlek med allt det goda som kärleken ger. Jag håller med dig att vi alla är bjudna till detta gemenskap med Gud, dvs att delta i Treenighetens inre familj liv. Det dramatiska är att vi har frihet att tacka nej till det och det gör vi varje gång när vi syndar, dvs. när vi själva utvisar oss från detta gemenskap. Efter varje sådan handling uppstår det ett håll (tomhet) i Guds underhållande verkan. Den här bristen på kärleken upplevs sedan som mycket smärtsamt och funktionsstörande moment både på individens och på omgivningens nivå. En av de kyrkans största moderna helgonen pater Pio svarade så här en gång till någon som hyllade honom: ”det skulle räcka att Gud drar sin hand av mig och jag skulle bli genast den värsta människa.” En scenario som jag därför fruktar är att om världen kommer att fortsätta följa sin nekande väg kan den värsta konsekvensen (värre än vilken straff som helst) bli att Gud drar sig från världen och lämnar oss åt oss själva.

  • #6079

   Arlette Chené
   Deltagare

   Allt Gud har skapat är gott men människan kan missbruka det goda och göra något ont av det. En hammare är bra att ha för att slå en spik men slår jag någon annan med en hammare blir det väldigt fel men det är inte hammarens fel. Den är fortfarande en bra hammare för att slå i spikar. Något bra kan missbrukas eller bli dåligt pga defekt, slitage eller så, dvs det SAKNAR något av sin godhet och blir odugligt eller tom farligt. Det är ju detsamma för oss, skillnaden är att vi har möjlighet att välja hur vi ska agera, som en äkta människa (med JK som modell) eller som en trasig människa som följer sina fel och brister.

  • #6081

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Hej Björn man skulle kunna säga att djävulen är Guds motsats. Men djävulen var skapat av Gud, inte avsiktligt förstås. Det är som med människan som förnekar Gud och vill vara som en gud(egoism och maktbegär), då ondska träder in.

   • #6096

    Riccardo Pillay
    Deltagare

    Får man tillägga att det finns ondska som inte härstamma från människan. Jag tänker på natur katastrofer, sjukdomar, svält, olyckor, allt som orsaka lidande. Så ja Gud har skapat ondskan frågan är varför? Jag tror inte någon har ett svar.

  • #6083

   Denna fråga kan jag inte svara på, trots att jag verkligen har örsökt. Eva S

  • #6084

   Björn, ja, det finns det onda och allting är Guds skapelse. Hur är detta möjligt? Vi är människor alltså vi kan inte förstår Guds tankar. Guds ”tankar” är outgrundliga och inte en vanligt människa har förmågan att tolka inte ens fantisera sådana.
   Hälsning
   Rogelio.

  • #6086

   Jag gillar berättelsen om flickan, mor och mormor. Jag kan tänka mig att liksom en älskande förälder låter barnet bli ”fritt” som vuxen och gå sina egna vägar, så gör Gud med människan. Jag har dock ändå svårt med att Gud ger denna frihet, då han kunde se och inse hur fruktansvärt mycket ont vi kan göra med denna frihet. Det är detta, och inte frågor av filosofisk och fysisk och logisk art som är svårast att brottas med. Det är enkelt att tro att en så stor makt som Gud kan skapa och upprätthålla världen, men ondskan … och dennes rätt att finnas.… Det är en svår fråga. Jag är mycket glad över att få gå den här kursen, där mina funderingar tas på allvar och svåra frågor gås igenom även för mig som aldrig kommer att utbilda mig i teologi. Denna kurs ger långt mer än många gudstjänstbesök. Jag skriver detta svar här, eftersom jag vill dela med mig av det. Tack alla kursdeltagare och Ola och Björn! Eva S

  • #6087

   En vanlig förklaring är att människans fria vilja är orsaken till onda handlingar – teodicéproblematiken. Men vad är ondska per definition? Finns det en skala av ondska? Gud jämnade Sodom och Gomorra med marken. Var det en ond handling eller en rättfärdig dito? Jag skulle vilja säga att vi har fått en skapad möjlighet att agera endera för det goda eller det onda. Det är hur vi agerar som definierar oss.
   /Gunnar E.

  • #6091

   Jag har stora svårigheter med att besvara denna fråga..

   Ondskan finns inte i Gud vs. Allt ryms i vad Gud är och ingenting finns utanför Gud.

   När Gud skapar människan för sin avbild och ger henne en fri vilja (ett gudomligt attribut) bildas en verklighet där människan kan avvisa Gud, ett utrymme där Gud kan bli frånvarande (=helvete). Frånvaro av Gud = ondska. Frånvaro av ljus (som finns i Gud) = mörker. Frånvaro av kärlek (som finns i Gud/är Gud) = likgiltighet. Eftersom endast människan kan i samband med sina val skapa ett sådant utrymme där Gud är avvisad, är hon själv i den. Gud som överskrider det som människan är och som är ÖVER den hemska verkligheten som människan skapar, kan påverka den men då skulle Han beröva människan från den fria viljan som Han en gång gav henne. Därför Han vill träda in i den verkligheten på ett annat sätt.

   Eftersom Gud sände sin Son (som är också Gud) till jorden och som vi läser i 2 Kor 5, 21: Han som inte visste vad synd var, HONOM GJORDE GUD TILL ETT MED SYNDEN för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. – Genom Kristi offer och genom att Gud gjorde Kristus själv till ett med synden, fick Gud komma in i verkligheten som människan skapade (där Gud blev avvisad av människan och på det sättet -frånvarande). Sedan Jesus dog för oss, och frälste oss, finns det inte längre någon verklighet där Gud inte finns. Han är med oss även i vår synd och vill hjälpa oss att resa upp sig från den.

   Eftersom Gud är inte beroende av tiden, tack vare Jesu offer finns Gud i allt sedan alltid.

  • #6093

   Hej Björn
   Det är en svår fråga och jag hoppas verkligen på att jag inte sårar någon med mitt svar.
   Gud är fullkomlig och Han har skapat allt. Människan och världen är väldigt komplexa, intelligenta skapelser där människan dessutom har fri vilja och kreativiteten. Och Gud ville ha det så. Men för att det ska vara möjligt så måste det finnas ett ”inbyggt fel”. Utan det skulle människorna förblir primitiva, mycket enklare varelser eller en helt annan livsform.
   Ungefär som att önska sig att vara i ett kärleks förhållandet utan bli sårad. Det finns inte. Om man vill älska, öppnar man dörren och går in i det okända och det kommer alltid att finns en risk med det. Om man är för rädd för att blir sårad, öppnar man inte dörren och då är man på den ”trygga” sidan. Men man inte heller är älskad. Att öppna hjärtat eller inte är ett val och det finns alltid risker med det. Så kanske ungefär så är det när Gud skapade oss. Det kanske har alltid funnits en risk med att skapa så pass intelligent och kreativ livsform i en komplex värld som människan är. Men Gud ville ha det så.
   Och så är det ju ett plus att det öppnar dörren för fler möjligheter att hitta till eller tillbaka till Honom. I en flerdimensionel värld finns det fler möjligheter till både och.

   Mvh
   Olga

  • #6094

   Hej igen Björn
   Ondskan finns. Men mina funderingar är kring något annat, nämligen rättvisa. Vad är Guds rättvisa och hur fungerar det?
   Mvh

   • #6105

    Guds rättvisa innebär att han låter alla få vad som tillkommer dem.

  • #6095

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Björn,
   Egentligen skrev jag mitt svar igår, men jag måste ha gjort något fel och svaret gick inte fram. Först såg jag det idag.
   Det som jag ville säga är att Gud inte vill det onda och orsakar inte det onda, men Han låter det onda sker. Vi är fria att välja och att ta beslut, även om dessa beslut inte är bra för oss. Trots att det onda sker, får vi av det något positivt. Nu tänker jag på den förlorade sonen. Han lämnade sitt hem, sin far och sin bror och övergav sig till dåliga vanor. Hans far väntade hemma. Efter en tid av nöjen, lustar och ostruktur i livet återvände den förlorade sonen hem och fadern firade stort hans hemkomst. Fadern blev jätte lycklig, sonen var igen hos honom. Sonen hade förstått vad fadern sa till honom innan han lämnade hem och erfarenheten av det hemska livet hade gjort honom klokare. (Lukas 15:11-32)

  • #6098

   Leticia Serrano
   Deltagare

   hej
   Tyvärr han inte att savra tidigare men jag ville inte missa göra det. Tack för allt input
   Ja Gud har skapat allt också fri att kunna välja fel och göra ont men det är något som Gud tillåter och inte skapat.
   Den som är mäktigast kan förvandla ondska till gott eller ta gott från ont. Han efter synden räddade oss genom Jesu korsfästelse. Gud respekterar vår frihet så att vi kan vara fria att älska honom eller inte. Han kommer inte att tvinga oss att göra det utan vår egen fria vilja annars skulle det inte vara riktig kärlek. Här ligger den största kärleken tror jag. Faderns kärlek som väntar på hans barns svar.

  • #6129

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Carina Sundberg
   Hej Björn här kommer föra veckans läxa
   Onskan i välden
   Vad är Onskq, här kan man gemflra med jättar och demoner som står skrivet om i bilen. När man ser världens onska, kan de ses som världens jättar som gör oss små. samtidigt rädda och gör att vi ek kan rå på det som händer i världen. Som klimatet som håller på att ändra hela jorden och billig handelskraft och illiga råvaror, pandimin som stannade upp nästan hela välden. Dessa lir som jättar som vi ej kan rå på även om vi försöker klarar i ej av detta,det gäller en klimat frågorna att vi vill tänka miljövänligt h mer rättvist. De gäller även våra privata problem som kan växa sig stora i vårat indre,som ohandeliga jättar som vi ej rår på. Marin Luther sa en gång. Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människans tystnad. De handlar ej om att själva ondskan i sig själv, de handlar ej om jävlar med hon eller demoner eller fysiskt finns jättar. Ondheten är en kraft som finns i denna väld i och genom människan. Vi som är troende vi tar detta på allvar denna önskan. Itrosbekännelsen sägs förutom Jesus, två personer till Maria som gick in i körleksglädje och slätter.. Men hon sa endå jaoch födde den yttersta Godhet till välden. Pontus Pilater som hade makten under den tiden som tvådde sina händer och lät Onskan ske och vände sin rygg till en människas lidande. GÖR VI SOM Maria och kommer med kärlek och ej som Pilates. Vi vet att båda dessa finna och därför ber vi vår toisbekännelsen. Gud svar är ej att ta bort allt ont nu, utan att han själv ska bli människa och gå in i kampen som en av oss. För att ge oss all hopp och för att ge oss styrka. Han gick själv in i våra kamp här på jorden.Gud tog platsen i din gestalt. Onskan kommer att försvinna när hans tid kommer, när han ska komma en gång för alla tillbaka och ta denna kamp mot den. Så vi ska få leva i det paradis han har lovat med honom.

  • #6135

   Nej, men Gud har inte ”skapat” ont. Han har skapat oss människor och vi har alla gott och ont i oss, vissa kanske mer ont än gott? Han har gett oss vår fria vilja, och med den kan vi välja om vi vill vara goda, göra gott, eller göra illasinnade saker, ont. Det är inte Gud som skapar våra onda gärningar, det gör vi själva. Gud har gett oss förutsättningarna, men också möjligheten att välja bort att vara ond. Gud är den fullkomlige absoluta Skaparen bakom allt, vi är verkställarna.
   Ola tar upp att han har en annan uppfattning om det motsägelsefulla än Björn. Björn säger att ”Jesus är både människa och Gud” är en motsägelse. Ola säger att en sak inte kan både vara en sak och inte vara en sak i samma mening och att det är det motsägelsefulla. Den slutsatsen håller retorisk och kanske filosofiskt, men här pratar vi inte om saker, som att en sten inte samtidigt kan vara en sten och inte vara det, utan vi pratar om Jesus dels som människa, dels som Gud. Även när Ola tar upp nåbarheten, att Gud både är och inte är nåbar för oss, och som är ett kombinerat substantiv/adjektiv, men sten är endast ett substantiv, så stöter vi på problem, eftersom nåbarhet inte går att ta på eller se, men kan vara mer eller mindre av.
   Samma sak kan jag säga om gott och ont. Människan har både gott och ont i sig och det går inte att ta på, men man kan vara ond, ondare och ondast. Det onda och goda i människan är två motsägelser, ont är ont och gott är gott, men vi har av båda delarna. Människan kan vara både ond och god!
   Charlotta S

Visar 17 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.