DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 9-10

Etiketter: 

Visar 17 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6575

   Ola Samnegård
   Moderator

   Se Lektion 9, och 10, när den kommit upp. Lägg särskilt märke till de spår i Ulfs liv som kan tänkas vara skäl till hans konversion, och som tas upp och rubriksätts med text i filmens nederkant. Välj ut två av dessa och skriv om du anser de vara hållbara skäl eller ej (ett av varje slag om du hittar). Motivera ditt svar.

  • #6636

   Hej alla på kursen, speciellt Björn och Ola!

   Anderssons, Elisabeth och Per-Olof, i Sörforsa i Hälsingland fick under februari något som kanske var Omikron eller något annat otyg.
   Vi var helt utmattade och orkade inget och glömde allt.
   Nu ska vi försöka titta lite på de spännande videofilmer som finns i klassrummet.
   Förlåt vår bräcklighet!
   Mvh Elisabeth och Per-Olof Andersson

   • #6647

    Leticia Serrano
    Deltagare

    Vad tråkigt att höra det men vad bra att ni kan vara med igen

  • #6641

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej till alla på kursen,

   I Ulf och Birgitta Ekmans väg till Katolska Kyrkan har alltid funnits känslan av att leta efter sanningen. Det står även i filmerna att de ville uppfinna hjulet men hade en fråga i bakgrunden om att ”det kanske fanns redan hjulet uppfunnet”?
   Det var väl genomtänkt och som vi såg under Ekmans tre delar…en process där ”man följer det man inser rätt”, som Birgitta Ekman sa när hon upptäckte betydelsen av Jungfrun Maria, något som tidigare var en sorts tröskel i hennes förståelse. I mina ögon ser jag att makarna Ekman upplever förståelse och ödmjukhet hos olika katoliker de träffade, t. ex i Jerusalem, som öppnade deras ögon till att ”ett behov av legitim auktoritet” och även ”syn på lidandet” som vaknades till genom Faustina Kovalskas historia som helgon. Kan det vara flera orsaker som gjorde att de ville omfamna den katolska tron? Jag tycker det. En kombination av ”fast liturgi och jublande glädje” kan vara en av dessa, när de upplever det katolska påskfirandet.

   Vad kan det vara ohållbara skäl till deras konversion? Här tycker jag att det fanns en ”avsaknad av fast struktur i protestantismen” (som inte fanns i Katolska Kyrkan). Detta upplevdes för paret Ekman som en uppenbar splittring i alla kristna kyrkor eller snarare sagt frikyrkor, då började de att inse en klar ”point of no return”.

   /Gloria C-L

  • #6643

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   En sak reagerade jag på och det var när han frågade sig själv ”var finns kyrkans enhet”.
   En praktisk sak men just en sådan som ger insikt av Petrus ämbetets betydelse och behovet av en legitim auktoritet.
   Det är det som håller ihop Katolska kyrkan och kanske det han till slut kunde acceptera. Han var ju pastor i Livets Ord i 30 år trots allt.
   Jag tänker på det Svenska uttrycket ”När fan blir gammal blir han religös”.

  • #6644

   Niclas Andersson
   Deltagare

   1. Avsaknad av läroämbete. Legitim punkt för att söka sig till katolska kyrkan. Någon måste kunna granska och ta bindande beslut beträffande olika lärofrågor.
   2. Var finns Kyrkans enhet? Denna enhet är inte endast ett önskemål utan framställs i Skriften som ett faktum. Se till exempel Johannesevangeliet 11:51-52.
   Niclas A.

  • #6645

   Mitt svar påminner i stort sett om det de andra deltagarna gett, och som jag själv upplever.
   Katolska kyrkan är en auktoritär kyrka. Den är hierarkiskt uppbyggd med Påven som ledare och utefter honom rättar sig ca 1,2 miljarder i världen, födda till det och konvertiter. Denna ”konstitution” ger en struktur och stabilitet. Vi må ha en del stränga regler, men vi vet vad vi ska rätta oss efter. Detta är för mig en trygghet och det kan vara samma känsla Ulf och Birgitta fick när de trängde allt djupare in i vår trosgemenskap.
   Jag är också protestantiskt uppvuxen, men märkligt nog kände jag en frihet när jag blev katolik. Luther var ju sträng på sitt sätt, men det fanns ingen logik där, det var bara bojor, ”hålla tillbaks” och ”hålla inne med”. Det är ganska förfärligt av Luther att skuldbelägga våra tankar, det enda privata vi har och inte helt kan styra. Friheten ligger i att kunna göra gott genom sina handlingar som du däremot kan styra.
   Att bli katolik var att möta Gud tillsammans med andra katoliker; som att kunna tro på Gud i stället för Luther.

   Ulfs fysiska upplevelse eller ”mardröm” den där natten kan jag inte relatera till, men den kan förstås också varit ett slags uppvaknande och insikt.

  • #6646

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Var finns kyrkans enhet, och frågan kring Petrusämbetet.
   Många hållbara skäl sammantaget, men kyrkans enhet tycks vara ett drivande skäl för att råda bot på den förvirring och upp/splittring som uppstod i Livets ord till följd av det rasande tempot och ledarstilen som kanske bidrog till olika ”självutnämnda profeter” eller hur man kan uttrycka det. Den tvärsäkra ledarstilen som byggts upp ”i opposition” och som var idealet hade nått vägs ände.
   Allteftersom Ekmans eget ökade tvivel och vilsenhet växte insikten i hur mycket av det han kämpat emot och avfärdat var det som var sant. På så vis mognade även denna insikt om Petrusämbetets betydelse slutligen fram.
   Möten med karismatiska katoliker hade säkert en stor betydelse i paret Ekmans fall, men kan enkom knappast vara ett hållbart skäl till deras konversion.
   Ingeli A

  • #6648

   Jag hör med igenkännande tankar kring kyrkans enhet, var också min tankar. Måste vara en stor fråga för någon som står i ledande ställning för en stor församlingsrörelse. Det finns behov av en ledning och läroämbetet. Upptäckten av ”fast liturgi” förstår jag var en befriande upptäckt och upplever man dessutom ”jublande glädje” i detta så har man svårt låta bli att gå vidare in mot kyrkan. Allt det som framkom i boken vittnar om att vännerna Ekman har kommit hem.
   Marie-L K

  • #6649

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Den här gången blev det svårt för mig att välja två anledningar
   Sambandet mellan personlig tro och kyrkans tro tror jag skulle vara ett hållbart skäl till omvändelse eftersom det relaterar till den sanna kyrkan och min egen utveckling i tron. Som katolik upplevde jag något liknande när jag som tonåring började fördjupa mig i kyrkans lära. Skulle lägga till insikt om betydelsen av Peters ämbete som en bekräftelse på att människan går på rätt vägg.
   Jag beundrar Ulfs och Birgittas uppriktighet att följa sanningen

  • #6650

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Jag vill reagera på Ulf Ekmans inre kamp att acceptera den rollen som Jungfru Maria har i den katolska kyrkan. Jungfru Marias roll i frälsningsplanen är ofta en stötesten inte bara för dem som vill konvertera utan även för många katoliker. Varför behöver vi Maria? Frågan är egentligen ologisk då kan vi direkt fråga oss varför behöver vi en mamma. Vi alla kan enas om att moderlösa barn har det betydligt svårare i det jordiska livet och det samma gäller även i det andliga livet för dem som vill vandra utan modern. Maria vill ingenting för sig själv. Hennes enda önskemål är att leda oss närmare till hennes son så att vi kan lyckligt nå fram till himmelen. Hon själv var dock i en av hennes uppenbarelser i Medjugorje tydlig: ”Mina kära barn jag kan inte göra något för er om ni inte håller Guds bud!”
   Något liknande hörs också i det senaste budskapet från den 25april 2022: ”Mina kära barn, jag tittar på er och ser att ni har gått vilse. Jag bjuder er alla till att återvända till Gud och till bön och den Helige Ande kommer att fylla era hjärtan med sitt kärlek och glädje. Ett hopp i bättre framtid kommer att växa i er och ni med glädje kommer att vittna för alla om den gudomliga barmhärtigheten. Tack för att ni har svarat på mina ord”.

  • #6651

   Skäl till konversion. Ny syn på lidandet. Att bära sitt lidande och förena det med Kristus på korset, uppoffra sig vid svårigheter och på så sätt låta lidandet förvandla en människa till något som bygger upp henne. Det var nya tankar. Tankarna är förankrade i bibeln, t.ex. Paulus Kolosserbrevet. Paulus uppfyller Kristi lidande, han tar det som fattas av Kristi lidande och uppfyller det i sitt liv, församlingen till fromma. Detta sätt att se på lidande är något av det viktigaste för mig, när det rör tankar om religion. Eva S

  • #6652

   Annica Cardell
   Deltagare

   Det var många intressanta aspekter att välja mellan. Men jag har särskilt fastnat för tre: sökandet efter Sanningen, Traditionens stora betydelse inom katolska kyrkan och Enheten inom kyrkan.
   Sökandet efter sanningen har paret Ekman nog gemensamt med de flesta troende, och frågan är av yttersta vikt för konvertiter. Det liksom den starka traditionen både vad gäller Ordet och ritualer är nog de beståndsdelar i katolska kyrkan som ger oss trygghet. Många är vi ju som upplevt konversionen som att komma hem.
   Ulf resonerar med sig själv om behovet av en legitim auktoritet och finner den stora trygghet som finns i en gammal, väletablerad ordning inom en kyrka som den katolska. Han såg svårigheter inom sin egen rörelser att samordna allas viljor. Intressant också att Ulf själv befarar att hans eget arbete kanske bidragit till en ökad sekularisering i det moderna samhället.
   Roligt att du tog upp Scott Hahns bok ”Rome, sweet home”. Köpte den förra året, efter att jag läst de två mycket läsvärda böckerna av honom som vi fick genom bibelkursen. Men jag har bara läst delar av Hahns konversionsberättelse, men i sommar ska jag läsa den.
   Annica

  • #6653

   Johannes Osvath
   Deltagare

   En viktig insikt som kan tänkas vara ett led i Ekmans väg mot just katolska kyrkan är synen på Bibeln och traditionen. Hur kan man följa idéen om sola scriptura när tron är äldre än Bibelns kanonisering? Denna insikt ger ett kritiskt förhållningssätt till det protestantiska fundamentet om Bibelns ställning. Kontakt med den katolska traditionen tror jag inspirerade Ekman.
   I samband med förståelsen för traditionens betydelse blir frågan om Petrusämbetet också aktuell. Ekman växer in i tanken på Påvens roll som herde för alla kristna och inte bara biskop i Rom. Att acceptera påveämbetets roll får väl sägas vara en förutsättning för att man ska konvertera till katolicismen, eller i alla fall tilltalas av den. Jag tror att intrycket av traditionen och påveämbetet skapar en typ av fulländad bild av kristenheten när man kommer från en annan kristen tradition. Det blir en typ av ”aha”-upplevelse som ger en bild av hur allt hänger ihop.

   Johannes O

  • #6654

   Det är ju fråga om många samverkande faktorer men som tycks ha ett gemensamt – nämligen att övertygelsen om det egna samfundet, den gamla tillhörigheten – börjar krackelera. Det dyker upp frågor som inte får något tillfredsställande svar och som kanske till och med leder till fler frågor. Jag tänker förstås särskilt på läroämbetet, Petrusämbetet och frågan om traditionens betydelse. Jag blev sugen på att läsa om deras bok om konversionen. Jag läste den då den kom ut och minns att jag tyckte den var bra men jag tror att jag skulle ha stor behållning av den nu och kanske se andra saker som jag inte fäste mig vid då. Jag kan känna igen mig i väldigt mycket av det de beskriver om sin konversionsresa även om jag kom från ett annat håll, SvK/Ann-Marie

  • #6657

   Ola Samnegård
   Moderator

   Från det Ulf blev kristen har sökandet efter sanning varit mycket viktigt för honom. Utifrån övertygelsen att Sanningens fullhet finns i Katolska Kyrkan, blir detta ett tydligt och hållbart spår mot konversionen, men knappast utan denna övertygelse. I sitt eget kyrkbygge insåg han så småningom Traditionens betydelse och behovet av legitim auktoritet för att värna kyrkans enhet, vilket han fann att Jesus givit sin Kyrka genom Petrusämbetet. Vidare upptäckte han den djupa synen på lidandets mening som finns i Katolska Kyrkan. Utifrån mitt perspektiv är allt detta hållbara spår mot konversionen.

   Hur ska vi då se på erfarenheterna av möte med karismatiska katoliker och kombinationen av fast liturgi och jublande glädje? Jag tänker återigen att sådana karismatiska erfarenheter i förhållande till kyrkotillhörighet är lite som förälskelse i förhållande till äktenskap. Ett äktenskap för livet måste grundas på ett oåterkalleligt beslut att ge sig till varandra och kan inte vara beroende av känslor av förälskelse. Men likväl är oftast en förälskelse med i ingången till den äktenskapliga relationen. Vidare bejakas förälskelse-känslor inom ett sunt äktenskap. På samma sätt bör valet av kyrkotillhörighet också grundas på ett oåterkalleligt beslut att ge sig till Kyrkan och kan inte vara beroende av karismatiska upplevelser. Men likväl är det absolut inget fel om sådana upplevelser tänder kärleken till Kyrkan.

   • Det här svaret redigerades för 1 vecka, 3 dagar sedan av Ola Samnegård.
  • #6660

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Den katoliska kyrkan tror på Maria som allas moder. För alla koventiter är hon en riktig mor som vill enna hennes barn närmare hennes son Jesus Kristus. Alla behöver en mor som man kan komma till, dom ger en den modiga kärleken som hon gjorde till sin son. Hon vill bara vissa oss vägen till paradiset så vi alla ska få en chans att få komma ditt och få leva tillsammans med våra herre.

  • #6662

   Arlette Chené
   Deltagare

   Ulf Ekman var en sanningssökare. Jag reagerade på att han reagerade framför marscherna för de ofödda barnen (mot abort) antagligen i katolska kyrkans regi. Eftersom han själv var emot abort, upptäckte han en oväntad allierad kristen grupp som distingerade sig från de andra och inte gömde sig bakom det politiska korrekta utan säger högt abort dödar oskyldiga och är fel. KK är ingen vindflöjel utan har bestämda åsikter baserade på Guds bud. Detta var kanske den första sanning han upptäckte hos oss.
   En annan upptäckt, denna mycket viktigare, var vid besöket av Petri grav under höga altaret i Petrikyrkan. Han förstod innebördet – också litteralt – av orden ‹‹på dig ska jag bygga min kyrka.›› Han såg bokstavligen Petri ämbetet och Kyrkans hierarkiska struktur. Han förstod att den organisation han saknade i LO fanns klart och tydligt i KK. Han behövde inte leta vidare, där fanns lösningen, från Kristus själv, och garantin att den var sann. Det var bara att ansluta sig.

  • #6665

   Hej

   Jag la märke till två spår. Ett är traditioner. De gamla traditioner i allt, att tjäna Gud även fysiskt, att den fysiska miljön i kyrkan spelar roll. Det kanske inte är så i frikyrkor. Det andra är lidandet. I Livets ord pratades det mycket om de positiva saker med att känna Gud. Men i den katolska kyrkan pratar man också om svårigheter och lidandet, Kristi lidande. Det känner jag igen själv faktiskt från olika upplevelser av andra kristna kyrkor som jag är med ibland. Det pratas ofta om det som är gott och det som är positivt, men inte så mycket om utmaningar med att vara kristen.

   Mvh
   Olga

Visar 17 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.