DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 5

Etiketter: 

Visar 16 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6397

   Ola Samnegård
   Moderator

   Se Lektion 5, när den kommit upp. Lägg särskilt märke till de spår i syster Sofies liv som kan tänkas peka fram mot hennes omvändelse / konversion som tas upp och rubriksätts med text i filmens nederkant. Välj ut två av dessa och skriv om du anser de vara begripliga spår eller ej (ett av varje slag om du hittar). Motivera ditt svar.

  • #6408

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Upplevelsen av tomhet i andra ting. Denna upplevelse är särskilt tydlig hos Syster Sofi där hon hela tiden drivs av sin egen inre sökan efter något annat, som kan fylla och ge henne tillfredsställelse. Hon lever med i den tidsanda och i de sällskap hon är uppväxt i och bejakar den fria uppväxten, samtidigt som hon ifrågasätter och upplever en tomhet i detta sätt att leva. Är detta allt?
   Jag anar att det överraskande bönesvaret blir utlösningen för hennes konversion. Efter ett så långt sökande tills hon upplever en allt större förvirring och desperation vänds allt på ända genom att hon inser hur hon flytt eller sökt på fel sätt eller fel plats..
   Ingeli A

  • #6409

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Jag tror att resan till kibbutzen och mötet med de snygga killarna från Australian var avgörande.Mötet med två omvända människor och deras omvändelseberättelse väckte liv i henne och hon närmade sig Jesus allt mer. Gud skickade de rätta budbärare till henne helt klart.
   Längtan efter något mer känns för allmänt, alla människor känner så i synnerhet ungdomar. Sökandet leder till att man prövar en massa olika upplevelser och undviker Jesus för att i bibel finns det för många begränsningar

  • #6410

   Annica Cardell
   Deltagare

   Oerhört intressant att få höra om syster Sofie.
   Jag känner igen mig i Sofies berättelse och hennes sökande, även om jag inte hade de ekonomiska och praktiska möjligheter att resa till kibbutz eller till Indien, eftersom ag flyttade hemifrån mycket tidigt och försörjde mig samtidigt som jag studerade. Senare har jag liksom Björn insett att jag nog inte skulle klara av att resa till Indien, jag hade nog blivit helt överväldigad. Jag har senare följt min övertygelse på andra sätt.
   Att Sofie kände ångest och oro trots trygghet förstår jag verkligen. Liksom hennes längtan efter något mer, även om hon inte visste vad.
   Det överraskande bönesvaret var nog tecknet hon väntat på.

  • #6411

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Sofies historia verkar spännande! Jag känner igen hennes tid som ungdom eftersom vi tillhör samma generation.
   Hennes sökande är fram och tillbaka, med bekräftelse och tvivel i sina resor. När hon letar efter sanningen kommer hon till ”det överraskande bönesvaret” som ett tecken på annat som hon väntade på, som den pjäsen som saknades i hennes livspusseln. Att ”det fanns någon som hade ett syfte med ens liv”, att någon rörde hennes hjärta: Sofie visste att det var Jesus. Detta kan vara en viktig signal till hennes konversion.
   ”Är det allt?” är en öppning till något som fattas, som behöver kompletteras med risken att göra fel val och hamna i en ännu mer förvirrande situation.

   / Gloria C-L

  • #6412

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   ”Upplevelsen av tomhet i andra ting” är en nådegåva då världen har så mycket att erbjuda och det är så lätt att låta sig berusa av det. Vår törst efter ”skönhet” gör att vi är fortfarande som barn som med glädje sträcker sig efter varje ny och vacker leksak som de får av sina föräldrar. Det tar tid för barnet att lära sig att föredra givaren inför själva gåvan. Vår andliga resa handlar precis om detta, dvs. att leta skaparen bakom skapelsen. Dessa prioriteringar (och bortprioriteringar) gör ont eftersom Gud-den absoluta skönheten döljer sig för oss och ger oss precis så mycket nåd och kraft att vi kan fortsätta att vandra i tron. Om vi lyckas att ställa Gud på den första platsen får vi sedan allt annat av Honom gratis (2 Kung 10-14; Ps 37:3-5; Ps 127:1,2; Mt 6:33).

   ”Överraskande bönesvar” blir desto mer överraskande jo mer lyckas vi att släppa taget och överlämna oss (medvetet eller omedvetet) till Guds providens. Hos Syster Sofie kom det när hon har bestämt sig att hejda sin vilja att kasta sig direkt i Matthews famn utan hon ville vänta och se innan hon skulle träffa honom. På det sättet har Gud fått utrymme att agera och det blir spännande att se vad det ledde till. Det mest överraskande bönesvaret och löfteuppfyllelse någonsin, dvs. Guds människoblivande var också möjligt bara tack vare Jungfru Marias totala och förbehållslösa överlämnande till Hans vilja och det var hennes ”fiat”.

  • #6413

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Gud handlar på olika sätt med oss alla, troende och icke troende som han gjorde med Sofia som sedan tog steget till att bli nunna.
   Gud hade en upp gifte för Sofia som ingen visste utom Faden själv. Han till lätt henne leva som man gjorde som ungdom på 60 talet, samtigt var hon redan som barn inte rädd att gå över gränser med att testa på saker. I tonåren lyssnade man ofta på beatelse och andra musiker och de var även en tid där många rökte på och använde LSD för att få ut mer av den musiken som spelades. Det var en livskult som många hade enda in på 80 talet. Sofia var en av många som flydde in i den väld som dessa troger gav. Den lede endast till en kortvarig bortgång från det vardagliga. Någonstans fanns det en längtan efter något större men hon visste inte riktigt var det var. Hon och en vän reste till Australien för att jobba med apelsin odling där stötte hon på två killar. hon lärde känna. Hon fick tycke för en av dem och de var den killen som väckte upp det andliga inom henne, när han berättade om sin tro och biblen. Det blev inget mellan dem han skulle vidare efter ett tag till Indien med sin kompis och hon åkte till baka till Sverige. Ju längre tiden gick så öppnades hennes ögon för Gud och vem han var genom hon började läsa biblen. Det sluta med att hon åkte till Indien och gick på de gater som Moder Teresa gick och fick se alla de fattiga och sjuka. Där kände hon en samhörighet med dessa människor.De slutade med att hon själv blev Nunna och gick i kloster. Så Fadens vägar är olika för oss alla.
   Guds frid vare med er alla
   CS

  • #6414

   Johannes Osvath
   Deltagare

   Att som människa uppleva känslan av tomhet inför det världsliga och längtan efter något större är nog vanligt förekommande. Troligtvis känner vi alla igen oss i de känslorna, i alla fall under vissa perioder i våra liv. Denna känsla är kanske inte i sig en orsak till just konversion. Dock tror jag att den kan bidra till ett första steg för många människors andliga resa vilken kan leda till kyrkan. En längtan efter något mer är på sätt och vis en förutsättning för att söka sig till Katolska kyrkan. Det måste finnas en lockelse eller längtan till något för att tanken på konversion överhuvudtaget ska få fotfäste. Troligtvis startar den andliga resan med just ifrågasättandet av existensens mening eller mål. Ett ifrågasättande resulterar i ett sökande och ett sökande kan leda till att man finner svar i kyrkan. Därför skulle jag säga att längtan efter något mer definitivt är ett första steg för att en konversion ska äga rum, med det sagt kan en längtan se olika ut hos olika individer beroende på erfarenheter, tidsepok och miljö.

   Sökande efter sanningen hör ihop med längtan efter att finna något mer. Längtan efter något större eller uppgivenheten inför tomheten i den profana världen flätas samman med sökande efter ett högre värde. Jag tänker att dessa två lockelser, nämligen längtan och sökandet efter det högre, är förutsättningar för en person som står utanför en religiös tro att ta steget och närma sig kyrkan.
   / Johannes O

  • #6415

   Jag tror att Längtan efter något större och Känslan av att Någon har en uppgift åt mig är grundläggande. Kanske framförallt denna ”Någon”. Att det finns en längtan till en tillhörighet med Någon. En djupt personlig relation. Och förstås har Sofies sökande efter ”sanningen” och ”något annat” lett henne fram till en insikt om att detta abstrakta ”något” det opersonliga ”sanningen” inte är svaret. Hennes längtan är ännu inte stillad. Ann-Marie S

  • #6416

   Niclas Andersson
   Deltagare

   1. Upplevelsen av Någon. Jag kommer att tänka på Johannesevangeliet 6:44 där Jesus säger att ingen kan komma till honom utan att Fadern drar honom. Även om det i detta fallet är en henne.
   2. Överraskande bönesvar. Sofie kände att Någon rörde vid henne och hon var säker på att detta var Jesus. Jag tänker att detta kan vara en förnyelse av dopnåden, även om det inte är på samma sätt och på samma nivå som botens sakrament.
   Niclas A.

  • #6418

   Sökandet efter sanningen leder henne. Och önskan att höra till. Eva S

  • #6419

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Jag väljer Omvändelseberättelse även om det är inte direkt länk till konvertion det är upplysande för henne och hjälpte henne att leta och lita på Australiensk kille.
   Och Upplevelse av Någon som har ett syfte med ens liv efterson det är ett inre ingivelse som berör djup och är konkret för henne.

  • #6420

   Givande att ta del av s Sofies upplevelser. Jag finner att dom är djupt allmänmänskliga. Att vi alla upplever dessa mer eller mindre. En del bär det med sej hela livet, tex frågan om upplevelsen av tomhet i tingen och händelserna. Är detta allt? Detta är nog frågor som många känner igen sej i. Sedan har s Sofie genom sitt sökande många upplevelser som som lägger pussel i hennes liv. Främst tror jag att upplevelsen av Någon som finns där, och av tomheten i livet, har bidragit till hennes omvändelse. Sedan är ju det fantastiska bönesvaret, där hon får en direkt upplevelse av en personlig relation till Jesus, den stora händelsen som jag ser det. En fantastisk ”resa” ser fram emot forts. Marie-L K

  • #6421

   Hej
   Det är första gången jag hör om henne. Väldigt spännande och så öppet skrivet.
   Det som jag lägger märke till mest är hur hon lever ett helt vanligt och till synes fullt liv med kompisar, studier, resor, förälskelser, men ändå ofta stället hon sig frågan om det här är allt med livet eller finns det mer.
   Det som berörde mig mest är när hon åkte till fjällen med en man och kunde välja att gå den här vägen. Och den vägen skulle kanske vara en bra väg. Men hon ändå vågade ge sig ut i världen igen och söka istället. Det var modigt och autentiskt.

   Mvh

  • #6422

   ’Sökande efter sanning’ Fullt begriplig och starkt spår efter som sanningen har en sådan stark dragning för oss människor och vi alla söker den.
   ’Längtan efter något mer’ Detta kan egentligen också vara ett begripligt och rimligt spår för en omvändelse men inte lika starkt som ’sökande efter sanning’ så det lätt kan förväxlas med en tristess som snarare kan leda till ett sökande av fler upplevevelser, tidsfördriv och nöjen som är så lätt att hitta i vår värld.

  • #6440

   Ola Samnegård
   Moderator

   Upplevelsen av tomhet i andra ting leder till frågan ”Är detta allt?” och längtan efter något mer. Men inte bara något allmänt ”mer” som bara leder till att man prövar en massa olika upplevelser utan efter något totalt annorlunda. Vidare leder detta Sofie till sökande efter sanning. Hon tar intryck av omvändelseberättelser. Som ett överraskande bönesvar får hon en återkommande upplevelse av Någon (Jesus), någon som har ett syfte med hennes liv och en uppgift åt henne.

   Denna upplevelse av Någon, det vill säga en personlig Gud det går att ha en relation till, ser åtminstone jag som ett betydligt starkare uttryckt skäl till omvändelse, än den ”känsla av andakt och skönhet” vi mötte hos Gunnel Vallquist.

   • #6464

    Riccardo Pillay
    Deltagare

    Tack Ola mycket fin och koncentrat svar på en människors annars lång och krånglig resa.

  • #6483

   1. Upplevelsen av tomhet i andra ting.
   Jag kan förstå det. Vi lever i en materiell värld. Mycket går ut på att tjäna pengar för att köpa prylar. Både för sin egen skull och för att visa utåt vem man är. Man köper något och känner glädje för stunden men snart bleknar det bort. Då jagar man något nytt att köpa osv. Det är inget beständigt. Det är en tillfällig, konstgjord lycka.
   2. Är detta allt?
   Förr i tiden visste man sin plats och kände trygghet i det. Föddes du av bönder blev du piga eller dräng. Föddes du in i adeln förväntades du att gifta dig rikt och föda barn. Idag är det inte så. Det finns så många möjligheter och val. Hela världen öppnas upp för dig. Det skapar en vilsenhet och osäkerhet. De flesta har det materiellt bra men är det tillräckligt? Den psykiska ohälsan är stor trots ett materiellt välstånd. Människor har svårt att hitta sin plats och roll.
   Jag anser att vi i den katolska tron hittar svaret. Vi får ett mål och en mening med våra liv. Vi behöver inte känna oss vilsna.

Visar 16 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.