DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 4

Etiketter: 

Visar 14 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6384

   Ola Samnegård
   Moderator

   Resonera kring någon av de frågor som Björn nämner i tvivlartältet.

  • #6385

   Niclas Andersson
   Deltagare

   Beträffande kvinnoprästfrågan. Det finns ett spänningsfält mellan kyrkans katolicitet och dess apostolicitet. Det är därför möjligt att debatt och diskussion om kvinnliga präster kan förekomma i katolska sammanhang. Men sådan diskussion bör inte ske på bekostnad av kyrkans apostolicitet. Kyrkans lära är naturligtvis sann och oföränderlig. Paulus skriver till exempel i Första Timotheosbrevet att kyrkan är ”sanningens pelare och grundval” vilket innebär att det finns en ofelbarhet med i bilden.
   Niclas A

   • Det här svaret redigerades för 2 månader, 1 vecka sedan av Niclas Andersson.
  • #6387

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Visst att människor kan göra ändringar som någon kan tycka om och annan kan ogilla. Att jag är katolik betyder inte att jag kan tycka om alla reformer eller ändringar som påven bestämmer. Det är något som respekteras, även om man inte förstår ändringarna eller är emot dem. Man har även egna åsikter som kan diskuteras med andra troende, katoliker eller inte. Påven är det främsta synliga huvudet i kyrkan och han bär ansvaret för alla ändringar i liturgin. Något som kan läggas till är att vissa öppningar kan leda till radikala rörelser från olika håll. Påven kan göra fel, precis som vilken människa som helst. Gud, Kristus och Den Helige Ande är alltid densamme.

   Gloria C-L

  • #6388

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!
   Jag har läst intressant tanke om att världen fortfarande existerar tack vare vissa ”offersjälar”. Det handlar om människor som har tackat ja till Jesu Kristi erbjudande att med kärlek acceptera lidande för världens och syndarnas omvändelse. Några av dem är: Katharina Emmerick, Natuzza Evolo, Faustina Kowalska, padre Pio, Theresa Musco, Marta Robin, Elena Aiello, Luisa Picaretta, Therese Neumann… Genom sitt offer har dessa upplevt olika nådegåvor och fått profetiska visioner. En av sådana var också Erika Holzach (dog 1987) som Björn har nämnt i sammanhanget med Gunnel Vallquist och Hans Urs von Balthasar. Den store teologen presenterade Erika till den helige Johannes Paulus II. In 1986 såg Erika i sin vision Jesus som har sagt att: ”inom kort tid händer i Europa katastrof orsakad av kemiskt missbruk. Många människor faller i förtvivlan och tar livet av sig för att de inte var villiga att förneka sig och att tro på mitt kärlek. Efter detta kommer kort period med förföljelse av islam. Min moder (Jungfru Maria) kommer att korta ner denna katastrof och ger speciellt nåd till individuella människor för att kunna hålla ut”. Dessa så kallade ”privata uppenbarelser” ska tas med stor försiktighet men stödet av sådant stort namn inom teologi som von Balthasar ökar på deras trovärdighet. Kort efter att Erika gav ut sin bok (aldrig översatt från tyska) blev von Balthasar av Johannes Paulus II nominerad till kardinal.
   Det är mänskligt att ibland uppleva ”tvivelstunder” kring vår tro, kyrkan, påve osv. Heller inte de ovannämnda var något undantag. Låt oss dock inte förlora för mycket tid med spekulationer kring trons sanningar och kyrkans regler utan kom ihåg Jungfru Marias ord (Medjugorje): ”är ni mina vinner ni”.

  • #6389

   Jag har inte varit med i den katolska kyrkan så många år och har inte heller någon tidigare erfarenhet av katolskt liv via familj och släkt. Detta gör att jag inte riktigt ”orkar med” en massa förändringar, diskussioner hit och dit. Jag tycker förvisso att det är intressant att ta del av tankar på förändringar och tar gärna del av konstruktiv kritik, men sedan blir jag vid det jag har lärt. Jag finner vila i att stå för det jag fick lova vid min konvertering, efter att vi läst trosbekännelsen, nämligen ”Allt, som den katolska kyrkan tror, lär och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det tror och bekänner jag.” Marie-L K

  • #6390

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Björns avslutning i tviveltältet gav mig mycket att tänka på och svaren på hans frågor/funderingar hänger ihop.
   För mig leder allt till påven. Jag hör att många är kritiska i synnerhet de konservativa i USA. Man kan vara kritisk och förbli katolik för att kunna ha en dialog, och påven skulle kunna erkänna sina misstag, framför allt vara tydlig och öppen inför sin flock. Ledningen ska inte vara dagens fariséer.

  • #6391

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Jag tycker det som Gunnel Vallqvist tar upp är viktiga frågor. För det är viktigt att få igång en diskution inom olika områden. Man kan inte bara sitta och säga ja tack till allt. Men det är endå viktigt att man försöker hålla sig inom ramen av sin tro. Man har rätt att till fråga sätta saker man tycker är fel, som detta om varför de inte finns kvinnliga präster inom den katolska kyrkan. Där Johannes Paulos ll sa nej till kvinnliga präster. De han herrleder till är att Jesus valde endast män som apostlar. De är samma som Påven Fransiskus herrleder till. Men de som förespråkar kvinnliga präster inom den katoliska kyrkan ser fram imot att någon gång kommer de kanske att ändras. GUNNEL Vallqvist har tagit upp många frågor inom den katolska tron och fråga satt de hon har tyckt varit fel och rätt. Men de är endå viktigt att kyrkans grund står trygg i alla frågor som kommer upp i de fråge ställningar folk har utan att tillägga eller ta bort något i de som biblen föreskriver. Sen kan man underlätta som detta med preveltidmedel som kyrkan för var negativ med i början . När kvinnor gick och gjorde illegal abort och satte sin hälsa på spel som heller ej vad bra. Så man kan underlätta och hitta andra vägar utan att ändra biblens skrifter..
   CS

  • #6392

   När jag på allvar började närma mig den Katolska kyrkan och började få en större kunskap och inblick i katolskt liv kommer jag ihåg att jag blev väldigt förvånad över att det fanns så mycket olika åsikter om allt möjligt inom den Katolska kyrkan. Som väldigt okunnig svensk levde jag i tron att den Katolska kyrkan var totalt homogen. Jag förstår att detta är en nyhet för de flesta svenskar, de blir väldigt förvånade över att det är så ”högt i tak” inom den Katolska kyrkan. Det är en styrka tror jag och väldigt viktigt att man vågar ha olika synpunkter och åsikter. Samtidigt är det otroligt viktigt att katoliker är lojala och sluter upp kring den katolska tron och läran och Påven. Jag tänker att det kanske är som i en familj. Det finns grundläggande och oföränderliga värden som utgör grunden och styrkan i familjen men samtidigt finns det utrymme att diskutera och pröva ny tankar och idéer i vissa frågor. Jag känner en väldig trygghet i att vara katolik. Jag kan inte säga att jag för tillfället känner ett behov av att ifrågasätta eller diskutera. Jag har ju följt den ibland hätska debatten om den latinska mässans vara eller inte vara men är nöjd med acceptera Påvens beslut.
   Ann-Marie S

  • #6393

   Johannes Osvath
   Deltagare

   Jag tänker att en människas tro är något som hela tiden växer och förändras. Kritik måste alltid finnas eftersom vi människor stundom tvivlar i vår tro. Det är inte alltid självklart att förstå eller fullt ut känna sig bekväm med alla dogmer som finns i kyrkan. Vi har alla olika erfarenheter och bakgrunder som kan påverka vår inställning och förståelse av vissa moralfrågor inom kyrkan. Detta är något som kan förändras under livets gång då vi får nya erfarenheter och insikter. Jag tror att det är viktigt att människor får uttrycka tvivel och ifrågasätta, detta behöver inte betyda att man avfärdar kyrkans grundläggande fundament. Däremot är det viktigt att man inte blir instängd i sin egen upplevelse utan ständigt är beredd att utmanas av andra infallsvinklar.
   Samtidigt är det viktigt att kyrkan står stadigt för att just finnas där som en stöttepelare för människan under livets gång.

   Debatten om kvinnliga präster är ofta aktuell men blir många gånger missförstådd och lätt infekterad.
   Min konfirmationspräst i svenska kyrkan hade ett intressant argument när frågan om kvinnliga präster diskuterades (kommer inte ihåg varför vi pratade om det, var längesen jag konfirmerades 🙂 ). Han frågade oss ”Vilka var de första som spred budskapet om Jesus uppståndelse? Det var kvinnorna.”

   Johannes O

  • #6394

   Jag tror inte man kan vara katolik om man inte delar den katolska kyrkans tro. På pappret, jaa. Men inte i hjärtat.
   Tron är nära förknippat med vad som står i Bibeln och där vår relation med Gud är det viktigast. En relation vi får i Mässan och genom sakramenten.
   Den katolska kyrkan formar oss som människor. Som katolik vill jag göra vad som är rätt. Det lär jag mig från kyrkan. Utan den blir jag ingen katolik.

   BirgittaZ

  • #6395

   Leticia Serrano
   Deltagare

   Hej
   Jag är helt övertygad att katolska kyrkan är det sanna tron och att Petrus valdes av Kristus för att leda oss i världen. Om det inte var sann kyrka det vore har försvunnit för länge sedan. Det som vi inte förstå är lätt missförståd eller förvirrande men jag tycker att desto mer djupare man är i tron desto lättare kan man fattar ändringar eller bestämmelser. Självklart måste man själv fördjupa sig att goda källor för att kuna förstå bättre.
   Vi kan inte heller glömma att Påven har särskild hjälp av den Helige Ande i allt som gäller läran oberoende på att vi gillar eller inte. Om vi skulle kunna förstå allt då var vi Gud. Det behövs kunnighet men alltså ödmujkhet.

  • #6396

   Ola Samnegård
   Moderator

   Tack för svaren. Här vill jag ta upp några av de ämnen ni tar upp.

   Först detta med lydnad mot Påven och Kyrkan kontra samvetet. Här är det faktiskt det sanna samvetsomdömet som bör vara avgörande. Men detta får ej blandas ihop med egna preferenser och önskningar.

   Kvinnoprästfrågan behandlar jag på följande sätt i min bok:

   ”Den katolska prästens huvuduppgift är nämligen inte att predika, utan att på Jesu Kristi uppdrag hålla i förvandlingen av bröd och vin till Kristi kropp och blod. Medan jag såg det som att predika evangeliet var prästens huvuduppgift, kunde jag inte för mitt liv förstå hur någon kunde vara emot kvinnliga präster eller pastorer. De första som Jesus gav uppdraget att förkunna hans uppståndelse var ju kvinnor. Men i princip lika självklart ser jag nu på att det bara är män som kan bli katolska präster. Deras huvuduppgift är ju själva firandet av eukaristin där bröd och vin blir till Kristi kropp och blod. Och den här uppgiften gav ju Jesus uppenbarligen endast åt sina tolv apostlar , vilka alla var män. Om Jesus hade velat hade han utan tvekan kunnat se till att även någon av hans kvinnliga lärjungar närvarade då han gav det uppdraget åt de tolv, men så gjorde han inte. Alltså valde Jesus, som är Gud själv, att ge detta uppdrag endast åt män och Katolska Kyrkan har allt sedan dess hållit fast vid Jesu eget val.”

   Privatuppenbarelser är inget som vi måste tro på för att vara rättrogna katoliker, utan man kan göra sin egen bedömning.

   Angående preventivmedel står jag visserligen bakom Kyrkans uppfattning att man inte bör skilja den äktenskapliga akten från den naturliga möjligheten att bli Guds medskapare genom att vara öppna för nytt liv. Men jag vill ändå betona den moraliska skillnaden mellan att förhindra befruktning (som kondom och pesar) och andra så kallade p-medel som stöter bort redan befruktade ägg som redan har mänskligt liv.

  • #6398

   Annica Cardell
   Deltagare

   är lite sen att svar…
   tänkte på detta med motståndet eller frånvaro av en större önskan om kvinnliga präster. Jag tror att det kanske inte behövs i katolska kyrkan eftersom Mariakulten är så stark och hon är inte bara Jesu moder utan även ”Vår”. Prästen är ju inte bara predikare utan även herde och hela församlingens fader.
   I frågan om celibatet så tror jag att det vore bra att en del av prästerna var gifta, kanske blir de då ännu mer förstående inför äktenskapets svårigheter. Men det viktiga med celibatet är ju att prästen ska viga hela sitt liv och ämbete åt församlingen.
   Det finns några gifta präster i vårt stift (det vi fick höra på kursen i församlingen), frågan har tydligen mjukats upp lite så att nya regler säger att om man redan är gift när man prästvigs så får man förbli gift.

  • #6401

   Alice Nordström
   Deltagare

   Jag har missat denna veckas föreläsning och fråga, jag blev så chockad över kriget i Ukraina och fick samtidigt covid, så tappade bort det lite tyvärr. Nu mår jag bra igen och ber för freden och att Gud ska hjälpa alla dem som lider till följd av situationen 🙏🕊❤️ / Alice N

  • #6407

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   När jag läser allas reflektioner instämmer jag i allt det kloka som sägs – tack!
   Det är en svår tid och prövningar med den synodala vägen, där det handlar om att stå upp för de grundläggande sakramenten, det sakramentala mysteriet, som ju de nordiska biskoparna nu också gör.
   https://signum.se/nordiska-biskopar-ifragasatter-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Visar 14 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.