DÄRFÖR UPPGIFT NUMMER 13

Etiketter: 

Visar 15 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #6705

   Ola Samnegård
   Moderator

   Se Lektion 13, när den kommit upp. OBS Den här gången finns ej några hjälptexter till själva läxan. Försök utifrån filmen besvara varför Ola (jag) valde att konvertera till Katolska Kyrkan, samt om du anser skälen hållbara. Motivera ditt svar.

   • Detta ämne redigerades för 1 månad, 2 veckor sedan av Ola Samnegård.
  • #6706

   Arlette Chené
   Deltagare

   Tro och förnuft håller ihop, de är inte motsatser utan de kompletterar varandra. Hela kristendomen är den logiska konsekvensen av Guds outsägliga, otänkbara, oförnuftiga, absurda kärlek till oss. Hur kunde han ge Sonen för att rädda slaven? Hur kunde Sonen säga ja till inkarnationen vetande hur slutet skulle te sig? Jo, han har aldrig tvekat på uppståndelsen.
   Jag tror att det är genom att upptäcka bit för bit denna kärlek och den logiken – eller ska jag kalla den visheten eller sanningen – som har präglat katolsk teologi under 2000 år som väckt hos dig en nyfikenhet och en attraktion som du var tvungen att undersöka närmare. Visst har några sammanträffanden inträffat – om man ska kalla dem sammanträffanden! – som skedde i rätt tid och på rätt plats och med rätta personer. Du verkar vara en mycket rationell och samtidigt irrationell (i bemärkelse att du följer ditt hjärta) man, Ola, och det passar så väl med Katolska Kyrkan; jag tror också att du äntligen är hemma, åtminstone här på jorden. Tack för din bok och för att du tillät denna kurs ske. Pax!

  • #6711

   Richard Bittner
   Deltagare

   Lovad vare Jesus Kristus!

   Vad gäller ekumeniken förvisso är den bra men där finns också faror. Den största faran är att vi i den entusiasmen att vi närmar oss till varandra offrar nån av de för oss fundamentala ”tre vita”, dvs eukaristi, påveskap och den Obefläckade. Ola, jag förstår ditt tidigare dilemma angående Jungfru Marias roll i frälsningsplanen. Hon har aldrig ansett sig vara mer än hon bekänner i sin magnifikat, dvs att hon är Guds ringa tjänarinna och hennes ambition har aldrig varit annan än att vi ska göra det som hennes son säger till oss. Hon har dock av ren Guds nåd blivit upphöjt till den Heliga Treenighetens mittpunkt som Faderns dotter, Sonens moder och den Helige Andes brud. Hon har blivit ett med Guds Ord och nu står hon på hans högra sida som ”drottning Moder”. Som den renaste brud har hon blivit ett med den Helige ande och därför kunde vi höra henne säga i Lourdes 1858: ”Jag är den obefläckade avlelse”. Detta kan ha sagt bara den Helige Ande och inte Maria själv då i så fall hon skulle säga att: ”det är jag som var avlagd utan fläck”. Jag tyckte om Björns liknelse om Jesus som flygplanen som för att skulle kunna landa i jungeln behövde en landningsbana som var Maria. Banan var gömd för världen och bara Herren kände till den. Med Hans andra ankomst blir det annorlunda och om den ska ske i härlighet måste då även hans ”bana” bli känd och belyst. Det blir den Helige Andes verk att genom Maria förbereda och bana vägen för Jesu andra ankomst och därför kommer den sista tiden att kallas ”Marias tid”. Det är just den Helige Ande som under denna tid väcker hos människor först intresse och nyfikenhet och sedan längtan och slutligen kärlek till Maria. Människor måste acceptera Maria som ”alla nationernas moder” och låta sig leda av henne till Kristus. Han vill att vi ska använda samma väg när vi går till Honom som Han har använt när Han har kommit till oss, dvs genom Jungfru Maria. Människor måste börja lyssna till Marias moderliga budskap för att hon är vägen till Kristus och att hysa allt större aktning till hennes obefläckade hjärtat som deras tillflykt. Då kommer hon kunna utöva all sin makt och Gud kommer att få allt mer utrymme i människohjärtan. Marias obefläckade hjärtat kommer att triumfera när Kristus regerar i hjärtan och då kommer fienden ligga helt och hållet under Marias fot. Detta sker ihop med ny Pingst och därför är denna tid också den Heliga Andes tid under vilken Han kommer att allt mer avslöja sin älskade brud till världen.
   Björn och Olla, jag tackar Er för denna kurs och till Dig Olla önskar jag att Ditt hjärta fortsätter att brinna för Guds sak och att Din nästa kurs om GTs profeter blir välsignad och ger Dig mycket glädje.

  • #6712

   Hej Ola. Ja, varför valde du att konvertera. Som jag lyssnar till din berättelse så fanns det ingen återvändo. Det är som att åka buss. Du kommer till den busslinjens ändhållplats men tycker att det var ju inte hit jag skulle. Du får besked av andra bussresenärer att det finns en annan linje som snart kommer och som du kan åka vidare med mot ditt ”mål”. Med den första bussen har du kommit en god bit på väg, funnit goda medresenärer och fin gemenskap, man sjunger Guds lov och ber. OCH ändå når du inte riktigt dit till det du känner att du längtar till. Ett handlande, ett steg är nödvändigt från din sida och du MÅSTE bara fortsätta. Din tros vandring är så lik så många andras. Får jag citera vers 2 av psalm 161 i Cecilia ”Min vilas Sakrament, mitt hem var än jag går. I allting som har hänt fanns du, och nu du står och väntar att bli allt för mig som längta att bli ett med dig, o ljuva Sakrament, o ljuva Sakrament” Marie-L K

  • #6713

   Gloria C. Lattke
   Deltagare

   Hej Ola,

   Jag har hört dig i de sista tre lektionerna och blivit guidad av Björn genom din konversionsprocess. Den som har gjort ett stort intryck hos mig är din djupa känsla för det ekumeniska perspektivet. Du säger att du hade en dröm där du tolkade ”Sanningen om Gud”. Hur kan man hitta källan om man inte har kartan som visar vägen? Du, Ola, förlåt mig om jag säger fel, hittade din väg i ditt logiska tänkande när du såg att två kristenheter behövde varann för att se helheten. Du såg Kristus från olika perspektiv och mönstret passade ihop för att gå vidare.

   Gloria C-L.

  • #6714

   Carina Sundberg
   Deltagare

   Ola är uppvuxen i en frikyrka där man betoner mer den heliga andens närvaro som man gör i det flesta frikyr.Deras syn på den heliga andes helande är mycket starkt, lite åt att Gud botar alla och helar alla även de som har olika funktions hinder. Detta har gjort mig så arg, Man kan inte bestämma över vad Gud ska göra, helar han någon så är det hans vilja. Be för varandras hälsa det ska man, sen är det Gud själv som bestämmer om man ska bli frisk eller inte. Han kan underlätta för den personen på många sätt utan att ta bort själva symtomen. Genom alla de personer du har möt på vägens gång och de ekumeniska mellan olika kristna grupper där katolska kyrkan var med samt Patrik som börja betyda mycket för dig gör att man börjar tänka efter vad som skiljer de olika kyrkorna åt, den lutiska och den katoliska och synsättet dem har på biblen och dess lära och hur man utövar detta i praktiken. För det finns skiljnader i hur de tolkar den. Som kyrkan ser ut i dag där inte själva kyrkan följer de som biblen står för angående man och kvinna. Men där fri kyrkorna mer står fast vid tron om detta. Dina tankar som du hade och de frågor du bar så kan jag tänka mig att mycket av dem fick du svar på via katesesen med Patrik och den berördhet du fick från den Dominikanska klostret, korset och diakonen som sjöng och rappade på ungdoms mötet. Den katolska kyrkan står fast i sin grund och ger trygghet och att Guds lidande har en stor betydelse för många som har olika sjukdomar och andra funktionshinder och även för oss andra med. Han vet vad lidande är som dog för oss samt han levde som människa här på jorden, så han om någon vet vad vi går igenom här på jorden. Vi står ej själva han bär vårat oke åt oss. Något som jag tog ila vid mig det var att du inte fick vara den du var när du var ung utan de höll på hela tiden med detta handpåläggning på dig. Be om mirakel att du ska bli frisk. Bedjande är ej fel utan hur det gjorde det.
   Guds frid med er alla
   CS

  • #6715

   Johannes Osvath
   Deltagare

   Olas växande relation till jungfru Maria tyckte jag var en fin beskrivning. Den växande relationen och upplevelsen av bönesvar måste absolut varit en knuff i riktning mot kyrkan. Detta är ett skäl som bygger på personliga erfarenheter, som berör något inom en själv vilket växer och visar vägen.
   En annan del som verkar göra intryck är den katolska moralläran som Ola kommer i kontakt med när han läser katekesen. Skälen tänker jag finns i mystiken, bön och erfarenhet samt insikten om hur nattvarden betraktas men också förståelse för moralläran.

   Johannes O

  • #6727

   Annica Cardell
   Deltagare

   Ja, riktigt säkert varför du konverterade vet nog bara du och Vår Herre. Men jag tycker mig ana att du genom sökandet i livet och kontakten med andra samfund, ändå kommit fram till att du ville söka den sanna kyrkan. tradition att lita på, mässans högtidlighet. Den trygghet du sökte fann du i Katolska kyrkan. Du liksom vi andra.

  • #6728

   Niclas Andersson
   Deltagare

   Jag uppfattar det som att ett skäl för konvertionen var de kristnas enhet. Detta anser jag vara ett fullt hållbart skäl för en konversion eftersom kyrkans enhet framgår så tydligt av Nya Testamentet. Den är ett faktum och inte bara ett önskemål. Att inget ben i Jesu kropp krossades visar också mot denna enhet.
   Ett annat skäl, som jag uppfattar det, är strävan efter det äkta, autentiska och ursprungliga. Också fullt hållbara skäl, särskilt med tanke på att katolska kyrkan, mig veterligen, är världens äldsta kristna kyrka.
   Längtan efter kommunion är också ett hållbart skäl som jag ser det. Man kan ju lätt konstatera hur mycket kommunionen betyder för katolikerna och även tänka i riktningen att det bör eller måste ligga någonting i detta, något speciellt som gör att man på ett fullt legitimt sätt längtar efter detta.
   Niclas A.

  • #6729

   Den möjlighet du fick att i lugn och ro diskutera vad den katolska kyrkan står för av en erfaren person, tror jag spelar roll. Eva S

  • #6730

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   Som en röd tråd i Olas berättelse finns den ekumeniska länken som han ser som sitt kall. Den har hållits kvar och förstärkts genom alla utmaningar och kriser som livet för med sig.
   Vittnesbörden kom stegvis genom teologiska studier där du drogs alltmer in i den katolska kyrkan med längtan efter gemenskapen i eukaristin och den fulla upptagningen när man bekänner sig helt och fullt till kyrkans tro och lära.
   Samtidigt motgångar och besvikelser i kärleksupplevelser som du ändå kunde acceptera och se en mening i, fick du uppleva mirakel i förbättringar i träningen, och likt Maria bara följa med och lyssna till det du kände var Guds mening.
   Det är att uppleva en trygghet i att komma hem / i tron oavsett ovissheten vad som händer.
   Som för alla handlar det också om att lära sig bli mer ödmjuk. Vi tror vi vet bäst och klarar oss själva, men vi är helt beroende av Guds nåd.
   Ett starkt nät, samtal med Patrick och Marias bön är några rubriker som visar på vägen till konverteringen – som måste få ta sin tid att mogna fram.
   Ingeli A

  • #6731

   Ingeli Aalto
   Deltagare

   ..och tack för allas så välformulerade och insiktsfulla svar, det märks en djup förankring, som känns trygg.
   Och tack för denna termins kurs, vi kommer att sakna Björn, men det blir säkert bra med Ola som herde nästa termin.
   Fin Kristi himmelsfärd i sol och i regn!
   Ingeli A

  • #6732

   Riccardo Pillay
   Deltagare

   Mycket roligt att du säger att du har aldrig ångrat ditt beslut att bli katolik. Med din intellektuell begåvning och Guds vägledning kunde du slutligen bestämma dig för att bli upptagen det är så jag med de få verktygen jag har i lådan förstår ditt val.Björns fråga om varför du inte valde den ortodoxa kyrkan är nog enkelt tror jag.Det måste vara kulturellt. Hade du varit Rysk eller Grek hade det nog har varit det.

  • #6733

   Hej
   Tack för en så ärlig och öppen berättelse.
   Ärligt talat vet jag inte, men jag gissar på sanningen. Det verkar som att du sökt det sanna uttrycket för det som är skrivet i Bibeln i alla dessa sammanhang. I vissa blev du besviken, i andra inte. Men jag kan tänka mig att det är sanningen, trons källa, som kanske fick dig att konvertera?
   Ber om ursäkt för sent svar.

   Mvh
   Olga

  • #6734

   Ja, den andra delen i frågan…
   Om det var hållbara argument att konvertera…
   Nu känns det lite konstigt att argumentera för skäl som jag tror att du hade för din konvertering och om jag tror att de var något bra.. Så hoppar det🙃..

   Mvh
   Olga

  • #6741

   Ola Samnegård
   Moderator

   Ja, vad var det som fick mig att bli katolik? På ett sätt menar jag att det mest korrekta svaret är den Helige Ande, som jag är övertygad har lett hela processen. Men det har så klart även tagit sig mer konkreta uttryck som jag menar att den Helige Ande har använt sig av. Först och främst har vi min nyfikenhet och strävan efter logiskt hållbar Sanning och Kärlek. För mig har det alltid varit viktigt att tro och förnuft ska hänga ihop. På så sätt har rationalitet spelat en stor roll i mitt sökande efter Sanning, även om det inte ensamt räcker. Det har även handlat om att följa Andens ledning på andra sätt, t ex se mening i olika sammanträffanden. Detta behöver inte ses som irrationellt så länge man ej handlar rakt mot förnuftet.
   En annan sak som spelat stor roll är min strävan efter de kristnas enhet utifrån Jesu bön om att alla hans lärjungar ska bli ett. Det var ju efter ett tilltal angående detta som jag uppfattade mig kallad till att börja i katekesundervisning. Andra viktiga pusselbitar var insikten om betydelsen av Kristi lidande, erfarenheten av effekten av Marias bön, igenkännandet av samvetets röst i den katolska moralläran, samt längtan efter kommunion.

Visar 15 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.