OM S:TA MARIA FOLKHÖGSKOLA

S:ta Maria folkhögskola bedriver verksamhet på flera ställen i framförallt Skåne.
Allt arbete på folkhögskolan utgår från att i första hand arbeta tillsammans med människor, som befinner sig i utsatta situationer och pedagogiken genomsyras av att de som söker sig till skolan känner att det som görs på skolan bidrar till att de hittar sin väg i livet. En självklar utgångspunkt är att det alltid är den enskilde individen som äger sin framtid och därmed också har ett ansvar för sitt liv och de beslut man fattar.

BESÖKSADRESS

Adlerfelts väg 4, Malmö
(Stadsbuss linje 5 går från Malmö Central till Rosengård.)

ADRESS

S:ta Maria Folkhögskola
Box 180 84
200 32 Malmö

KONTAKTA OSS

Ni kan nå oss på telefon, e-post eller sociala medier.