Profeterna

Kurs via internet om Gamla Testamentets profeter

Från 1 september – 24 november här på hemsidan

För dig som vill förstå Bibeln bättre

Hur har Gud talat till Israel, till sitt folk, i tiden innan Kristus?

Hur uppfylldes profeternas löften i Nya testamentet?

Vad kan deras budskap betyda för oss idag?

Du loggar in en kväll i veckan och är med.

Kursen består av online-lektioner, eget läsande i Bibeln, och enkla uppgifter som du skriver i ett forum på vår hemsida. Alla klarar av kursen. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Lärare på kursen är Ola Samnegård, teol.kand från Newmaninstitutet och fil.mag i tros- och livsvetenskap från Lunds Universitet.

Videoavsnitt från vår tidigare kurs (våren 2019) kommer att ingå i omredigerad form.

Anmälan senast 31 augusti med namn, adress, telefon och fullständigt personnummer till

ola.samnegard@sanktamaria.fhsk.se

Sankta Maria folkhögskola