Kurs om konvertiter och katolsk tro

                                                                  Ny kurs till våren:

                            DÄRFÖR!

Konvertiter och deras skäl för att konvertera till katolska kyrkan. Kurs via internet från 4 februari till 19 maj 2022.

Vi ser på vad olika kända och mindre kända konvertiter från nutiden har skrivit om sin väg till katolsk tro. Vad var det som drev dem? Varför tog de steget? Är deras olika argument för sitt tros-steg allmängiltiga – håller de? Syftet med kursen är en söka en fördjupad förståelse av vad just katolsk tro är för något – utan färdiga svar på förhand. Vi letar och vänder på varje sten, smakar på varje frukt. Var med och bidra med dina egna tankar!

Hur jobbar vi?

Lärare på kursen är teologen Ola Samnegård och diakon Björn Håkonsson. Varje torsdagskväll släpps en ny video. Den ligger kvar på hemsidan och kan ses även senare. De studerande förväntas skriva små skriftliga bidrag (”läxor”) senast på söndagen i ett gemensamt forum. Alla tankar är värdefulla – alla kan delta i kursen utifrån sina egna förutsättningar. Kursen är kostnadsfri. 

Välkommen med anmälan senast 31 januari:

Mejla namn, fullständigt personnummer, adress samt telefonnummer om du vill ha en plats på kursen. Mejla till:

bjorn.hakonsson@sanktamaria.fhsk.se

Frågor? V.g. ring/sms:a till 070 – 33 22 904