Kurs om Guds existens

Välkommen med anmälan senast 31 augusti till vår kurs via internet om

Guds existens

Vi katoliker fasthåller att varje människa med hjälp av sitt förstånd kan inse att Skaparen finns (Katolska kyrkans katekes nr. 31-49). Därvid stöder vi oss på bibelställen som Vish 13:1-9; Syr 43:28-32; Rom 1:19-23; 2 Kor 10:4-5; jfr Apg 14:15, 17; 17:27-28 samt på vår filosofiska tradition som den exempelvis finns hos den helige Thomas av Aquino.  

Men hur går det till – att inse att Gud måste finnas? Hur blir det med vetenskapen då? Logiken?

Välkommen till en resa i metafysikens värld. Första lektion släpps torsdagen 2 september (man kan se alla lektioner i efterhand också, de stannar kvar på vår hemsida). Sedan släpps en ny lektion varje torsdag fram till 25 november. De studerande förväntas delta i dialoger via små skriftliga bidrag (”läxor”). Alla tankar är värdefulla – alla kan delta i kursen utifrån sina egna förutsättningar. Kursen är kostnadsfri. 

Mejla namn, fullständigt personnummer, adress samt telefonnummer senast 31 augusti om du vill ha en plats på kursen. Mejla till:

bjorn.hakonsson@sanktamaria.fhsk.se

Frågor? V.g. ring 070 – 33 22 904 (tis-fre kl. 08-12)