Vårterminen 2022 startar S:ta Maria folkhögskola allmän kurs med inriktning mot fastighetsservice och trädgårdsskötsel.

Kursen utgår från våra verksamheter i Rosengård i Malmö samt i Sankt Thomas församlingslokaler i Lund men med mycket praktiska övningar förlagda på Martinsgården utanför Röstånga i Svalövs kommun. Det finns mycket goda förbindelser med kollektivtrafik till samtliga verksamhetsställen.

Kursen är individuellt anpassad efter deltagarnas tidigare kunskapsnivå och man kan läsa både på grundskole- och gymnasienivå. Teoretiska ämneskunskaper integreras i den praktiska undervisningen.

Kursinnehåll
Reparationer och underhåll
Mindre renoveringsarbeten
Fastighetstillsyn
Drift och ventilation
Grunderna i underhåll av vatten och avlopp samt El-service
Städning och allmän lokalvård
Styr- och övervakningssystem
Trädgårdsskötsel, trädbeskärning och odling
biodling