kurser – Bibelkurserna

Sankta Maria Folkhögskola  / kurser – Bibelkurserna

Alla kan gå våra bibelkurser – via internet eller genom att vi besöker er församling

Jo, det stämmer. Man kan studera Bibeln med oss. Vem som helst – man behöver inte vara katolik. Antingen kommer vi till er eller så kan man läsa vår baskurs här via internet. Våra kurser och föredrag är gratis och öppna båda för de redan ivriga bibelläsarna och för dem som är nya på fältet och bara nyfikna. Vi utforskar Guds ord tillsammans och ställer våra egna frågor – alla kan vara med i båten. Kursen här på hemsidan är varje torsdag kväll. Vårterminen börjar 1 februari. Anmäl dig gärna redan i dag: klicka på

Registrera dig & välj kurs

 Baskursen om hela Bibeln – fyra terminer i egen takt
Hela baskursen har fyra terminer – A, B, C, D. Man kan börja vilken termin man vill och ändå komma varvet runt. Inga förkunskaper krävs, var och en gör uppgifterna på sitt sätt – så får studierna en personlig prägel och alla klarar av dem. Våren (termin D) har en kurs om vishet, bön och poesi i Gamla testamentet. Den ges bara som online-kurs. Men den andra online-kursen, som handlar om Johannes skrifter (Nya testamentet) kommer att erbjudas även i föredragsform, i olika katolska församlingar – kontakta oss på bjorn.hakonsson@katolskakyrkan.se eller tel. 070 – 33 22 904, om ni vill ha kursen till er församling som ett föredrag eller en föredragsserie! Tider och platser läggs upp på denna sida i takt med att de bokas.
Vi genomför även kurser för ungdomar och andra målgrupper i samverkan med församlingar och organisationer inom katolska kyrkan och kan anordna särskilda bibelutbildningar enligt önskemål. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta oss om det också! En välsignad adventstid önskas!
Diakon Björn Håkonsson, bibellärare på skolan
X