annons-ny-rektor

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT BLI REKTOR PÅ
SANKTA MARIA FOLKHÖGSKOLA – SÖK NU!

Sankta Maria folkhögskola är en dagfolkhögskola med ca 100 deltagare på allmän kurs. Utöver allmän kurs har skolan särskilda kurser inriktat på personer med psykiska funktionsnedsättningar samt bibelkurser på distans för Katolska kyrkan. Skolan bedriver också uppdragsutbildningar i form av etableringskurs och SFI. Sankta Maria folkhögskola har även ett samarbete och stödjer en skola på Haiti.

Skolans huvudman är Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola. I Stiftelsen ingår också Sankta Birgitta folkhögskola i Stockholm och Sankta Elisabet folkhögskola i Göteborg.
Sankta Maria folkhögskola är belägen i Rosengårds centrum i Malmö och många deltagare bor i området. Vi ser oss som en mötesplats för människor från hela världen och strävar efter en öppen och demokratisk miljö. Vi arbetar ständigt med att utveckla skolans pedagogik i relation till den sociala och kulturella mångfalden.

Utöver rektor och den pedagogiska personalen, finns en administrativ tjänst, en IT-tjänst, en SYV-tjänst och kuratorer på deltid. Därutöver finns en ekonomitjänst placerad på Sankta Maria folkhögskola, som är ansvarig för Stiftelsens tre skolor.

Vi behöver en rektor som helst kan tillträda senast den 1 januari 2018.

Du bör helst vara medlem av den Romersk-Katolska kyrkan då du som rektor kommer att representera Stiftelsen Sveriges Katolska folkhögskola i olika sammanhang.

Du bör ha god dokumenterad lednings- och organisationsförmåga och vara flexibel i ditt arbete. Du bör även ha goda kunskaper i ekonomi.

Vi förväntar oss att du kan leda och entusiasmera både medarbetare och deltagare i en demokratisk anda.

Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet inom folkbildningen och är väl insatt i densamma. Du bör ha erfarenhet av arbete med deltagare från blandade sociala och kulturella miljöer samt från ideellt arbete.
Rektor kommer vara placerad på skolan i Malmö.

Du kan inhämta information från:

Henrik von Görtz (skolstyrelsens ordförande): 070-2065944
Ingmar Ekblad (facklig representant): 073-7408898
Monika Andersson (rektor): 070-1516555

Vi vill ha in din ansökan med sedvanliga handlingar senast den 20 oktober 2017.

Adress: Henrik von Görtz, Landsvägen 29, 271 98 Ystad
Mail: henrikvongortz@telia.com

X